UE yn cyhoeddi € 370 miliwn o gymorth newydd i ymladd AIDS, twbercwlosis a malaria

| Rhagfyr 2, 2013 | 0 Sylwadau

english_CMYK_originalMae'r Undeb Ewropeaidd heddiw (2 Rhagfyr) yn cyhoeddi cymorth newydd o € 370 miliwn (mwy na US $ 500m) ar gyfer y Gronfa Fyd-eang i frwydro yn erbyn AIDS, Twbercwlosis (TB) a Malaria ar gyfer y cyfnod 2014-2016, mewn cynhadledd yn Washington, lle disgwylir rhoddwyr i nodi eu haddewidion ar gyfer cymorth yn y dyfodol i ymladd yn erbyn y tri clefydau. Bydd y gynhadledd yn cael ei gynnal dim ond un diwrnod ar ôl Diwrnod AIDS y Byd.

Dywedodd y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs: "cynnydd enfawr wedi'i wneud eisoes yn y frwydr yn erbyn HIV, TB, malaria ac ond gyda miliynau o bobl yn dal mewn perygl o haint, mae'r frwydr yn bell o gael ei hennill. Dyna pam yr ydym yn mynd i gynyddu ein cyfraniad i'r Gronfa Fyd-eang yn y tair blynedd nesaf. "

Ychwanegodd Piebalgs: "Os ydym yn awr i wneud y ail-lenwi y Gronfa Fyd-eang yn llwyddiant, mae angen i ni edrych ar ffyrdd newydd ac arloesol o weithio; er enghraifft, leveraging ariannu traddodiadol gyda chyfraniadau eraill ac i'r gwrthwyneb. Bydd cyfraniadau Mwy gan y sector preifat ac economïau sy'n datblygu yn ei gwneud yn llawer haws i ni reoli AIDS, twbercwlosis a malaria; gan helpu i leihau prisiau a gwella darpariaeth i gyflenwi'r bobl dlotaf yn y byd gyda chynhyrchion iechyd yn ei wir angen -. popeth o gyffuriau i rhwydi gwely "

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu cymorth i wledydd partner fel y gallant adeiladu eu systemau iechyd eu hunain er mwyn mynd i'r afael clefydau hyn. Mae'n gweithio gyda sefydliadau fel y Gronfa Fyd-eang fel partner ariannu effeithiol a chyflenwol yn y gwaith hwn.

Cefndir

Mae'r Gronfa Fyd-eang yn bartneriaeth cyhoeddus-preifat ac offeryn ariannol byd-eang a gynlluniwyd i wneud adnoddau ariannol ychwanegol sydd ar gael a trosoledd i frwydro yn erbyn HIV / AIDS, twbercwlosis a malaria.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn gysylltiedig â'r Gronfa Fyd-eang byth ers ei sefydlu 12 o flynyddoedd yn ôl, yn 2001. Ers hynny mae'r Comisiwn wedi cyfrannu mwy na € 1.2 biliwn i'r gronfa o gyllideb cyffredin yr UE a gan Gronfa Datblygu Ewrop, y mae pob aelod-wladwriaeth yn cyfrannu.

Mae'r Comisiwn yn addo i € 370m ychwanegol (dros $ 500m) i'r Gronfa Fyd-eang ar gyfer y cyfnod 2014 2016-, sy'n cynrychioli cynnydd o € 40m ($ 54m) o'i gymharu â'r lefel gyllido gyfredol (€ 330m neu $ 443 gyfer y 2011- cyfnod 2013).

Ym mis Ebrill cynhaliodd y Comisiwn gyfarfod paratoadol llwyddiannus iawn ym Mrwsel o ystyried y gynhadledd addewidion ym mis Rhagfyr yn Washington.

Amcangyfrifir bod erbyn diwedd 2013, grantiau Cronfa Fyd-eang i fwy na gwledydd 140 wedi darparu gwrth-retrofirol (ARV) triniaeth i AIDS i dros 6.1 miliwn o bobl, 11.2 miliwn o bobl ag achosion newydd o dwbercwlosis heintus wedi cael eu canfod a'u trin, a mwy na 360 miliwn o rwydi mosgito-drin pryfleiddiad wedi cael eu darparu i deuluoedd, gan atal malaria.

Gostyngodd nifer y bobl sy'n marw o achosion sy'n gysylltiedig â AIDS i 1.7 2011 miliwn yn, i lawr o uchafbwynt o 2.2 miliwn yng nghanol y 2000s.

Yn 2011, bu farw 1.4 miliwn o bobl o TB, ag Affrica yn cofnodi'r uchaf y gyfradd marwolaethau pen. TB sy'n gwrthsefyll multidrug yn fygythiad mawr, gyda 630 amcangyfrif, mae pobl 000 yn y byd sy'n dioddef o ffurf hon o TB heddiw.

Yn 2010, roedd 106 o wledydd malaria-endemig a thua 3.3 biliwn o bobl mewn perygl o haint ledled y byd. 91 y cant o farwolaethau malaria yn fyd-eang yn Affrica; 86 y cant oedd y plant dan 5.

Mwy o wybodaeth

MEMO / 13 / 1072: Diwrnod AIDS y Byd 2013: Y Frwydr yn Erbyn HIV / AIDS gan yr UE

Gwefan y Comisiynydd Ewrop ar gyfer Datblygu, Piebalgs Andris

Gwefan Datblygu EuropeAid a Chydweithrediad

Mae mwy o wybodaeth am y Gronfa Fyd-eang

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Clefydau, Iechyd, Gofal iechyd, HIV ac AIDS, ymchwil

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *