Cysylltu â ni

EU

Barn: Pwer cleifion - datgymalu'r loteri gofal iechyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

adam-mcleodGan Tom Van der Wal, Cynrychiolydd Cleifion EAPM, Yr Iseldiroedd (claf melanoma)

Mae mwy a mwy o grwpiau cleifion a dinasyddion unigol yn dod yn ymwybodol o botensial meddygaeth wedi'i bersonoli, neu PM, gyda'i allu i roi'r driniaeth gywir iddynt ar yr adeg iawn a'u rhoi yng nghanol gofal iechyd Ewropeaidd.

Ydym, rydyn ni eisiau grymuso, ydyn, rydyn ni am i'n salwch a'r opsiynau triniaeth gael eu hegluro mewn modd tryloyw, dealladwy ond heb fod yn nawddoglyd er mwyn caniatáu i ni gymryd rhan mewn cyd-benderfyniad, ydyn, rydyn ni eisiau bod yn berchen - a chael heb ein cadw mynediad at - ein data meddygol ein hunain ac, ie, rydym am gael mwy o fynediad at dreialon clinigol a thriniaethau trawsffiniol a allai wella ein bywydau ac, mewn rhai achosion, eu hachub.

hysbyseb

Mae'r problemau sy'n gynhenid ​​wrth ennill yr uchod yn niferus, ond ymhlith yr atebion mae; gwell hyfforddiant i weithwyr proffesiynol gofal iechyd mewn technolegau cyfoes (fel yr 'omics' a ddefnyddir mewn PM); meddylfryd gwahanol i'r un clinigwyr hynny sy'n caniatáu i'r claf gymryd rhan mewn trafodaeth a gwneud penderfyniadau ar bob lefel, sefydlu cwmnïau cydweithredol data sy'n caniatáu i gleifion nid yn unig gael mynediad i'w holl ddata personol ar gais ond rhoi rheolaeth iddynt dros bwy yn ei ddefnyddio, sut mae'n cael ei ddefnyddio a phryd, a; newidiadau o uchel - a thrwy hynny rydym yn ei olygu gan Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd - i wneud treialon clinigol yn driniaethau trawsffiniol mwy hygyrch a fforddiadwy yn realiti ac nid breuddwyd pibell yn unig.

Mewn UE 500 miliwn o ddinasyddion o 28 aelod-wladwriaeth yn syllu i mewn i affwys cymdeithas sydd â phoblogaeth sy'n heneiddio a fydd yn anochel yn mynd yn sâl ar ryw adeg, nid mater moesol yn unig yw rhoi mynediad i gleifion i'r driniaeth orau bosibl yn Ewrop, mae'n un ariannol hefyd.

Rydym, gobeithio, yn dod i'r amlwg yn sgil dirywiad yn yr economi sydd bron â mynd i'r afael â sawl aelod-wladwriaeth ac, wrth gwrs, yn uchel ar y rhestr o fesurau cyni fu'r gwaith gwrth-gynhyrchu gwrth-gynhyrchiol byr ei olwg o'r gwasanaethau iechyd. Mae hyn yn nonsens patent - os rhoddir gwell triniaeth ataliol a / neu well parhaus i gleifion - gan ddefnyddio PM, er enghraifft - nid yn unig y cânt eu cadw allan o welyau ysbyty drud sy'n cael triniaeth gan glinigwyr drud gan ddefnyddio cit drud, ond gallai llawer aros mewn gwirionedd y gweithle yn ystod triniaeth a thrwy hynny gyfrannu at yr economi a thalu i'r pot treth yn hytrach na'i ddraenio. Mae'n wasanaethau iechyd di-ymennydd ac aelod-wladwriaeth yn benodol ac mae angen i'r UE yn gyffredinol weld beth sy'n eu syllu yn wyneb.

hysbyseb

Ar fater arall, dim llai pwysig ond yn fwy penodol, os gall cleifion fynd i dreial clinigol mewn gwirionedd - ac mae rhwystrau i hyn sy'n cynnwys diffyg gwybodaeth am pryd a ble maent yn digwydd, anawsterau wrth gyrraedd y ganolfan dreialu a all bod yn drawsffiniol neu hyd yn oed yn rhanbarthol ac, mewn rhai achosion, diffyg cymhwysedd, nid oherwydd nad ydynt yn ffitio proffil y treial ond oherwydd na allant gael mynediad at eu data meddygol eu hunain i brofi eu haddasrwydd i drefnydd y treial.

eapm_logo_final_MonoBlueMae angen i ddeddfwyr yn yr UE ac aelod-wladwriaethau unigol ddeffro ac arogli'r coffi. Mae sefydliadau fel y Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn ymladd dros hawliau cleifion modern ac mae angen gwrando arnynt. Heddiw mae cleifion yn wybodus, yn rhwystredig ac yn mynnu grym. Ni fyddwn yn derbyn ein tynged yn y ffordd y gwnaeth ein tadau a'n neiniau. Pam y byddem ni pan fyddwn ni'n gwybod digon am y dulliau a'r wyddoniaeth newydd allan yna a'i botensial?

Ni fydd cleifion bellach yn derbyn prinder cyllid ar gyfer ymchwil achub bywyd, ni fyddwn yn derbyn nawdd gan glinigwyr hen ffasiwn mwyach, ni fyddwn yn derbyn dal data personol y dylem fod yn berchen arno, ni fyddwn yn derbyn bod mwyach eu gadael allan o'r dadleuon a'r prosesau gwneud penderfyniadau ac ni fyddwn yn derbyn ein cyd-gleifion yn marw yn ddiangen oherwydd diffyg mynediad at y driniaeth orau oherwydd iddynt gael eu geni o dan y faner anghywir neu hyd yn oed o dan y cod post anghywir.

Mae'r gofal iechyd gorau sydd ar gael yn hawl o dan daliadau sylfaenol yr UE, nid yw'n rhan o gêm ennill-rhywfaint, colli-rhywfaint. Ac fel cleifion modern rydym yn gwrthod chwarae'r loteri gofal iechyd mwyach.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd