Cysylltu â ni

EU

Cynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewropeaidd yn annog y Senedd i wrthod symud polisi fferyllol UE i bortffolio menter

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140918_hta_highlightWrth holi'r comisiynwyr-ddynodedig yr wythnos hon, dylai ASEau wrthod penderfyniad Jean-Claude Juncker, Llywydd-ethol y Comisiwn Ewropeaidd, i symud polisi fferyllol o'r iechyd i'r portffolio menter (1). Dylai prif ysgogydd polisïau'r UE sy'n ymwneud â fferyllol a thechnolegau iechyd fod yn hybu ac yn amddiffyn iechyd a diogelwch cleifion, nid dim ond hybu cystadleurwydd y diwydiant.

Bydd newid polisi fferyllol yr UE yn peryglu diogelwch Ewrop (2) trwy hyrwyddo elw dros iechyd y cyhoedd ac mae'n groes i'r ffordd y mae polisi fferyllol yn cael ei lywodraethu ym mhob un o'r 28 aelod-wladwriaeth. Gyda'r cyfrifoldeb am bolisïau dyfeisiau fferyllol a meddygol wedi'u tynnu o bortffolio Dr Andriukaitis, ni fydd yn gallu cyflawni ei fandad i sicrhau parodrwydd pandemig a datblygu arbenigedd ar asesiadau perfformiad systemau iechyd. Bydd hyn yn effeithio (3) llesiant mwy na 500 miliwn o bobl sy'n byw yn Ewrop.

Mae'r gymuned iechyd cyhoeddus wedi ymuno â deg aelod-wladwriaeth o'r UE (4), llywydd Senedd Ewrop (5), a sawl ASE (6) wrth alw ar yr Arlywydd-ethol Juncker am “ymateb boddhaol” i symud polisi fferyllol cyn gwrandawiadau’r Comisiynwyr trwy ei symud yn ôl i bortffolio iechyd y Comisiwn Ewropeaidd.

hysbyseb

Yn ei ymateb (7) i lythyr agored (8) a anfonwyd gan 35 o sefydliadau iechyd cyhoeddus, esboniodd yr Arlywydd-ethol Juncker mai amcan y symud oedd “marchnad fewnol ddyfnach a thecach gyda sylfaen ddiwydiannol gryfach”. Mae'r asesiad hwn yn anniddig gan ei fod yn methu â chydnabod nad yw meddyginiaethau yn ddaioni marchnad fewnol gyffredin a bod polisi fferyllol yn hanfodol i gynaliadwyedd systemau iechyd, nid offeryn ar gyfer hyrwyddo twf economaidd yn unig.

Hoffai EPHA ymateb i ddadleuon a wnaed y gallai penderfyniad Juncker fod yn fuddiol i arloesi (9). Nid yw arloesedd yn y sector fferyllol, diogelwch cleifion nac iechyd y cyhoedd wedi'u cynnwys yn y llythyr cenhadaeth (10) y Comisiynydd-ddynodedig Bieńkowska. Nid yw cymhellion y farchnad yn offer addas i fynd i'r afael ag iechyd y cyhoedd ac anghenion cleifion, a dylai'r ddau ohonynt fod y prif rymoedd y tu ôl i bolisi fferyllol. Mae hyrwyddo arloesedd a chystadleurwydd hefyd yn gydrannau pwysig o'r sector fferyllol, ond dim ond trwy gydlynu â pholisïau eraill y gellir cyflawni hyn, nid trwy beryglu polisi iechyd cydlynol yr UE.

“Galwaf ar bob ASE i wyrdroi’r penderfyniad hwn i symud polisi fferyllol at y Comisiynydd Menter, un o ofynion cymeradwyaeth Senedd Ewrop i ddynodi Coleg Comisiynwyr Juncker,” meddai Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro Cynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewrop (EPHA) Emma Woodford.

hysbyseb

(1) Yn gynharach y mis hwn, wrth gyhoeddi ei ddynodiad Coleg y Comisiynwyr, datgelodd Mr Juncker y bydd technoleg iechyd a pholisi fferyllol yn cael eu symud o gymwyseddau’r Comisiynydd-ddynodedig ar gyfer Iechyd a Diogelwch Bwyd, Dr Vytenis Povilas Andriukaitis, i’r portffolio. o Elżbieta Bieńkowska, Comisiynydd-ddynodedig ar gyfer y Farchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a busnesau bach a chanolig.(2) [Datganiad i'r wasg] Mae Juncker yn peryglu diogelwch Ewrop trwy hyrwyddo elw dros iechyd y cyhoedd.

(3) Mae'r eitemau hyn wedi'u cynnwys yn y llythyr cenhadaeth Dr Andriukaitis.

(4) Cynnig ar y cam a gyflwynwyd gan Weinidog Iechyd Gwlad Belg yn ystod cyfarfod anffurfiol o'r Cyngor Iechyd ar 23 Medi cefnogwyd gan gydweithwyr o Ffrainc, Cyprus, Awstria, Gwlad Groeg, Bwlgaria, Slofacia, Lithwania, Portiwgal a Rwmania.

(5) Mae Schulz yn mynnu ymateb gan Juncker ar bortffolios yr amgylchedd ac iechyd, Llais Ewropeaidd, 26 Medi

(6) Llais cryf arweinwyr yr UE, academyddion a sefydliadau iechyd yn unedig yn erbyn symudiad polisi pharma Comisiwn yr UE.

(7) Llythyr ymateb Mr Juncker gellir ei ddarllen yma

(8) [Llythyr Agored] I'r Arlywydd-ethol Jean-Claude Juncker ar symud cynhyrchion meddyginiaethol a thechnolegau iechyd i bortffolio Comisiynydd y farchnad fewnol a diwydiant.

(9) Adroddwyd bod Gweinidog Iechyd Gwlad Pwyl wedi cyflwyno'r dadleuon hyn yng Nghyngor Anffurfiol EPSCO. EPHA ysgrifennodd lythyr ar y cyd gyda Sefydliadau Cymdeithas Sifil Gwlad Pwyl i fynegi pryderon am y datganiad hwn.

(10) Llythyr cenhadaeth Comisiynydd-dynodedig ar gyfer y Farchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a busnesau bach a chanolig.

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd