Cysylltu â ni

Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD)

Diwrnod COPD y Byd 2014: Pam glefyd sy'n effeithio ar un o bob deg oedolyn yn Ewrop yn dal hesgeuluso?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

WCDLogo2014Mae Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD) (1) yn effeithio ar hyd at 10% o oedolion Ewropeaidd a hwn yw'r pedwerydd achos marwolaeth ledled y byd a disgwylir iddo fod yn y trydydd safle gan 2030 (2). Hyd yn hyn, ychydig o arweinwyr yr UE neu lunwyr polisi sy'n ymwybodol o'r ffaith hon. Hyd nes y bydd hyn yn newid, ychydig o gamau gwleidyddol a roddir i fynd i'r afael ag un o'r materion iechyd cyhoeddus mwyaf difrifol yn Ewrop.

“Fel cam cyntaf i fynd i’r afael yn effeithiol â’r bygythiad hwn i iechyd y cyhoedd, dylem wella llawer ar godi ymwybyddiaeth o’r cyflwr hwn. Mae cynnig Senedd yr Alban ar Ddiwrnod COPD y Byd yn enghraifft wych o sut i wneud i hyn ddigwydd, ”dadleuodd Catherine Stihler ASE (S&D, UK) ar achlysur Diwrnod COPD y Byd. (3)

Nid oes modd gwella COPD ac mae triniaethau'n effeithio ar symptomau yn unig. Mae'n cynnwys broncitis cronig ac emffysema, ac o ystyried pa mor eang yw COPD, mae'n annerbyniol nad yw'r cyflwr hwn wedi cael mwy o sylw o ran atal, gwell gofal, triniaeth, ymchwil a hyfforddiant gweithwyr proffesiynol gofal iechyd (4).

hysbyseb

“Mewn achosion difrifol a therfynol, mae cleifion COPD yn gofyn am ddefnyddio tanciau ocsigen i anadlu, sefyllfa debyg i bobl sy’n dioddef o sawl ffurf a gradd o anabledd ledled Ewrop. Mae hyn yn rhoi hwb i incwm teulu a chynhyrchedd gwledydd a dyna pam y dylid gwneud mwy nid yn unig ar lefel Ewropeaidd ond hefyd ar lefelau cenedlaethol fel yn Hwngari lle mae mynediad at gynhyrchion tybaco wedi cael ei ffrwyno'n llwyddiannus yn ddiweddar, ”dadleuodd ASE Ádám Kósa (EPP, HU).

“Mae COPD nid yn unig yn effeithio ar fywydau miliynau yn Ewrop, mae hefyd yn rhoi baich enfawr i gymdeithas ac economïau bregus Ewrop, gan fod COPD yn cyfrif am 10.3 biliwn Ewro mewn gofal iechyd yn treulio blwyddyn yn Ewrop (5),” meddai Catherine Hartmann, Ysgrifennydd Cyffredinol y Glymblaid COPD Ewropeaidd. “Cost gronnus COPD yn yr UE yw € 48.4 biliwn y flwyddyn,” ychwanegodd Ms Hartmann (6).

Er mwyn codi ymwybyddiaeth, bydd y Glymblaid COPD Ewropeaidd (ECC) yn dosbarthu taflenni gwybodaeth yn Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd ar 19 Dydd Mercher 2014th Tachwedd.

hysbyseb

“Gellir atal COPD i raddau helaeth a chydag ymchwil bellach, gellid ei drin a'i reoli'n well o lawer. Mae'n bryd i wneuthurwyr penderfyniadau'r UE weithredu arno, a dilyn ein hargymhellion, gweithredu Galwad i Weithredu ECC ”(7), daeth Ms Hartmann i'r casgliad.

(1) Mae Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint yn glefyd yr ysgyfaint, yn aml yn dwyn y llysenw “peswch ysmygwyr”. Mae'n achosi gwichian, diffyg anadl ac yn niweidio'r sachau aer bach wrth flaenau'r llwybrau anadlu a'r llwybrau anadlu eu hunain. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd symud aer i mewn ac allan o'r ysgyfaint. Fideo byr: Beth yw COPD - Cynghrair COPD Ewropeaidd.

(2) Gweler y Llyfr Gwyn Cymdeithas Resbiradol Ewrop (ERS) a'r Taflen ffeithiau Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

(3) Grant Rhoda S4M-11429: Diwrnod COPD y Byd: Mae Diwrnod COPD y Byd yn fenter fyd-eang dan arweiniad GOLD, y Fenter Fyd-eang ar gyfer Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint.

(4) Cynghrair COPD Ewropeaidd lansio Galwad i Weithredu heddiw i geisio ysgogiad gwleidyddol i roi'r fframwaith cywir ar waith sy'n mynd i'r afael â phob agwedd ar COPD.

(5) Mae cyfanswm y treuliau sy'n gysylltiedig â COPD ar gyfer gofal cleifion allanol (= ddim yn yr ysbyty) yn yr UE oddeutu € 4,7 biliwn y flwyddyn. Mae gofal cleifion mewnol (= yn yr ysbyty) yn cynhyrchu costau o € 2,9 biliwn ac yna treuliau mewn fferyllol o 2,7 biliwn y flwyddyn. COPD, Ffeithiau Allweddol.

(6) Gweler baich economaidd clefyd yr ysgyfaint, gan Gymdeithas Resbiradol Ewrop (ERS).

(7) Cynghrair COPD Ewropeaidd Galwad i Weithredu.

hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd