#EuropeanParliament: Uchafbwyntiau llawn yr wythnos hon

| Mawrth 11, 2016 | 0 Sylwadau

BN-IL271_strasb_G_20150515141300

Trafododd ASEau y cytundeb arfaethedig rhwng yr UE a Thwrci i reoli'r argyfwng ffoaduriaid yn ogystal â'r ffordd y mae gwledydd Ewrop wedi bod yn trafod y mater yn ystod sesiwn lawn yr wythnos hon yn Strasbourg. Trafodwyd ffoaduriaid benywaidd a sut i'w cefnogi'n well ddydd Mawrth i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2016. Darllenwch y stori am ragor ar hyn a'r materion eraill yn y Cyfarfod Llawn a drafodwyd ac a bleidleisiwyd gan ASEau.

Dydd Llun (7 Mawrth) Uwchgynhadledd yr UE-Twrcit dadleuwyd ar ffoaduriaid gan ASEau ar fore dydd Mercher (9 Mawrth), gyda nifer o ASEau yn cwestiynu'r cytundeb petrus ag Ankara yn ystod yr uwchgynhadledd. Roedd yr ASEau yn mynnu mwy o fanylion, gan fynnu bod rheolau lloches rhyngwladol yn cael eu parchu ym mhob achos. Fe wnaethon nhw hefyd feirniadu llywodraeth Twrci am ei thriniaeth i'r wasg a lleiafrifoedd.

Marciwyd y Senedd Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda dadl ar sefyllfa menywod sy'n ffoaduriaid Filippo Grandi, Comisiynydd uchel y Cenhedloedd Unedig ar gyfer ffoaduriaid. Mabwysiadodd ASEau hefyd a penderfyniad cydnabod galw am drais ar sail rhyw fel rheswm dilys dros loches yn yr UE.

Prif Weinidog Sweden Stefan Löfven dadleuodd Ewrop ac argyfwng ffoaduriaid gydag ASEau brynhawn dydd Mercher (9 Mawrth). Mynnodd ar yr angen i amddiffyn ffiniau yr UE tra'n cynnal gwerthoedd Ewropeaidd.

Rheolau i leihau cost gwasanaethau fel tynnu ac angori ym mhorthladdoedd yr UE eu mabwysiadu ddydd Mawrth (8 Mawrth) gydag ASEau yn mynnu mwy o eglurder o ran sut y caiff ffioedd ar gyfer gwasanaethau o'r fath eu pennu. Nid oes angen newid y trefniadau presennol ar yr amod eu bod yn bodloni'r safonau gofynnol.

Trefniadau symlach wedi'u cymeradwyo gan ASEau ddydd Mawrth (Mawrth 8 Mawrth) yn ogystal â chyllid ychwanegol i ysgolion sy'n cynnig plant am ddim llaeth a ffrwythau. Mae'r cynllun yn wirfoddol ond rhaid iddo gynnwys hyrwyddo a diet iach a lleihau gwastraff bwyd.

Anogodd y rhan fwyaf o ASEau'r Comisiwn Ewropeaidd i beidio ag adnewyddu Bargen gwrth-smyglo'r UE a gwrth-ffugio gyda Philip Morris International, sy'n dod i ben ym mis Gorffennaf 2016, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Mercher.

Ar ddydd Mawrth 8 Mawrth, pleidleisiodd ASEau o blaid diweddariad rheolau iechyd anifeiliaid, gan bwysleisio ataliaeth i helpu i gynnwys clefydau - fel ffliw adar - sy'n drosglwyddadwy ymhlith anifeiliaid ac mewn rhai achosion gellir eu trosglwyddo i bobl hefyd.

Cymeradwyodd ASEau reolau newydd ddydd Mercher i sicrhau hynny plant dan oed yr amheuir eu bod wedi cyflawni trosedd yn cael cymorth gan gyfreithiwr ym mhob un o wledydd yr UE.

Cynigion i gyfyngu'r defnyddio gwrthfiotigau mewn anifeiliaid fferm ac i wahardd eu defnydd ataliol ddydd Iau. Roedd ASEau hefyd yn cefnogi mesurau i ysgogi ymchwil i feddyginiaeth newydd.

y achos myfyriwr Eidalaidd Giulio Regeni, y credir iddo gael ei lofruddio gan luoedd diogelwch yn yr Aifft, ei drafod ddydd Iau, galwodd ASEau ar awdurdodau o'r Aifft i gynnal ymchwiliad diduedd ac effeithiol i Achos Regeni yn ogystal â nodi ac erlyn y rhai sy'n gyfrifol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, polisi lloches, Borders, diogelwch trawsffiniol, Amddiffyn, Economi, Yr amgylchedd, EU, Uwchgynadleddau UE, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, bwyd, Iechyd, Mewnfudo, Môr-ladrad, gwleidyddiaeth, Ffoaduriaid, Farchnad sengl, Diweithdra

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *