#EAPM: Pwy sydd eisiau byw am byth? Sut mae pethau wedi newid ers marw Freddie o #AIDS

| Medi 5, 2016 | 0 Sylwadau

Freddie-fercwri-fwyaf-canwr-pob-amserFreddie Mercury, canwr un-amser o'r band roc Queen a gellir dadlau y frontman gorau i ras y blaned hon, byddai wedi bod yn 70 Heddiw (5 Medi), yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Gadawodd Mercury ni yn hwyr 1991 45 ar ddim ond mlwydd oed, oherwydd cymhlethdodau (bronco-niwmonia yn yr achos hwn) yn deillio o firws HIV, y mae ef o'r diwedd wrth y byd ei fod wedi contractio dim ond un diwrnod cyn iddo farw. Roedd o wedi dod yn ymwybodol fod ganddo y firws yn fwy na phedair blynedd yn gynharach.

Atebodd y hynod ddawnus a flirtatiously lliwgar glam-Rocker unwaith y cwestiwn drwy ddweud: "Beth fyddaf yn ei wneud ymhen ugain mlynedd? 'N annhymerus' fod yn farw, darling! Ydych chi'n crazy?"

Nid oedd yn bell o'i le, amseru-ddoeth, ac a redodd ei ddatganiad terfynol, fel a ganlyn: "Yn dilyn dyfalu enfawr yn y wasg dros y pythefnos diwethaf, hoffwn gadarnhau fy mod wedi cael eu profi HIV positif ac yn dioddef o AIDS. Roeddwn yn teimlo ei gywir i gadw'r wybodaeth hon breifat hyd yn hyn i ddiogelu preifatrwydd y rhai o gwmpas fi. Fodd bynnag, mae'r amser wedi dod yn awr ar gyfer fy ffrindiau a chefnogwyr ledled y byd i wybod y gwir, ac rwy'n gobeithio y bydd pawb yn ymuno â mi, fy meddygon a phawb ledled y byd yn y frwydr yn erbyn clefyd ofnadwy hwn. Mae fy preifatrwydd wastad wedi bod yn arbennig iawn i mi ac yr wyf yn enwog am fy niffyg cyfweliadau. Os gwelwch yn dda deall bydd y polisi hwn yn parhau."

llinell olaf Nice. Bydd yn 'parhau' am byth, yn awr.

ganwyd Freddie Farrokh Bulsara yn Zanzibar, a thyfodd i fyny yno ac yn yr India cyn symud i Middlesex, Lloegr, yn oed o 17. Mae'r gair 'Middlesex' yn briodol o ystyried bod ei rywioldeb yn gyd dros y lle. Yn y pen draw daeth allan fel cyfunrywiol, er ei fod hefyd wedi cael gariad, Mary Austin, a oedd yn rhan fawr o'i fywyd ers degawdau a hyd yn oed hyd nes ei farwolaeth ym mis Tachwedd 1991. Er ei fod mewn partneriaeth tymor hir gyda triniwr gwallt Jim Hutton, gadawodd Mercury Austin ei blasty yn Llundain yn ei ewyllys. Roeddent wedi aros mor agos.

Rcefnogwyr ock Bydd ym mhob man yn cael ei anrhydeddu pen-blwydd 25th marwolaeth Freddie ar 24 mis Tachwedd. Dagrau yn llifo yn agored, bydd leotards spangly yn cael ei dynnu oddi wrth y cwpwrdd a chaneuon megis Byddwn ni yn dy rocio, Yr ydym yn y Pencampwyr ac Bohemian Rhapsody Bydd yn cael ei glywed ar bob gorsaf radio. Gyda'r gyfrol hyd at 11. Bydd fideos Live Aid a CDs yn cael eu tynnu oddi ar y silffoedd a'r diwnio i mewn, troi-ar blaned bydd yr holl mynd ychydig bach sentimental (a Freddie-meddwl).

A Crazy Little Thing Called Cariad, yn wir.

Gwyliwch ei wyneb Gaunt a ffigur Haggard yn y bôn 'adios, amigos!' cân Mae'r rhain yn y Diwrnod o Ein Bywydau (Ei berfformiad fideo diwethaf ym Mai '91) ac os na fydd y galon yn brifo â hynny terfynol' Rwy'n dal i dy garu di ', yna bydd yn sicr yn syndod i awdur hwn.

Er bod pawb (gan gynnwys Mercury, wrth gwrs) yn gwybod am AIDS (gwyddonwyr darganfod y gwir natur y firws sy'n achosi iddo yn 1983, ac enwyd ei HIV, er feirws imiwnoddiffygiant dynol), Rhai ffyrdd o fyw yn araf i newid. Nid oedd rhai sifft un Iota. Yn sicr, nid Freddie yn yn newid llawer o gwbl - at ei gost.

Bryd hynny, nid yw triniaeth ar gyfer HIV yn ddatblygedig iawn ac mae llawer o ddynion hoyw farw'n ifanc. Heddiw, mae pethau'n wahanol. Er bod oes iachâd, digon o bobl sydd â HIV yn byw yn hir a (cymharol) bywydau iach y dyddiau hyn.

triniaeth modern ar gyfer HIV yn cynnwys cyffuriau gwrth-retrofirol, Sy'n cynhyrchu cryf gwrth-HIV effaiths ac, Hanfodol, mynd yn bell i rhoi'r gorau iping atgynhyrchu y llofrudd firws. Mae'r cyffuriau yn caniatáu i'r system imiwnedd i dyfu gryfach er mwyn ymladd heintiau, megis y bronconiwmonia a laddodd Freddie.

Mae'r feddyginiaeth yn cael ei gymryd yn ddyddiol, ac felly cyfanswm ymlyniad yn amlwg yn angenrheidiol. (Nid yw HIV yn yr un peth â chael AIDS. Gyda'r y driniaeth gywir, mewn llawer o achosion Ni chaiff y firws mewn gwirionedd ddatblygu i AIDS.)

Gwrthododd Mercury meddyginiaeth yn y dyddiau olaf ei oes, gan wybod ei fod yn erbyn hynny yn rhy hwyr. Roedd yn mynd yn ddall ar y pwynt hwnnw, methu gadael ei wely ac yn syml yn cymryd cyffuriau lleddfu poen.

Ond dyna oedd 1991. Ac, fel y nodwyd uchod, mae bron 25 mlynedd ar bethau yn wahanol iawn. Ymchwil i'r firws yn y pen draw fyddant yn dechrau gweithio a chyfraddau goroesi yn ddramatig i fyny, fel y mae ansawdd bywyd. Ugain mlynedd yn ôl nid oes amheuaeth nad sef HIV-positif yn ddedfryd o farwolaeth. Pobl diagnosis â'r firws Byddai cael AIDS o fewn ten flynyddoedd. A disgwyliad oes ar gyfer y rhan fwyaf oedd yn ddim ond ddwy flynedd unwaith y bydd AIDS dechrau datblygu.

Y dyddiau hyn, cleifion gyda HIV sy'n dechrau eu triniaeth yn gyflym Gall gael llawer gwell- prognosis. Mae sgîl-effeithiau, fel y gallech ddisgwyl (ni chofiwch ein bod yn delio â firws sy'n gwisgo'r system imiwnedd yn y pen draw), ond mae ymchwil wedi cynhyrchu cyffuriau anhygoel sydd wedi gwneud bywydau yn well ac yn hirach.

Rhanddeiliaid yn y #EAPM ym Mrwsel yn credu'n gryf bod buddsoddiad Ewropeaidd mewn ymchwil a datblygu yn gwneud gwahaniaeth enfawr yn y frwydr i goncro afiechydon ac ymladd firysau. Nid dim ond ar gyfer HIV a'r proffil uchel Freddie, ond i bob un ohonom. Mae angen i'r arian i gadw llifo ac, o ystyried ein poblogaeth sy'n heneiddio, mewn gwirionedd mae angen i gynyddu. Mae'r arian sychion yw, yn anffodus, bob amser yn o dan fygythiad, yn enwedig ar adegau o galedi.

Rydym yn y flwyddyn 2016, ond mae ymchwilwyr a gwyddonwyr ym mhob man yn ymdrechu i gystadlu â chlefydau sy'n bygwth bywyd bob amser wedi cael un peth i'w ddweud. A bydd yn parhau i ddweud ei fod.

I ddyfynnu y diweddar, mawr Freddie Mercury: 'Peidiwch â rhoi'r gorau i mi yn awr'.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, HIV ac AIDS, meddygaeth wedi'i bersonoli

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *