Diwrnod #Rabies y Byd: Clefyd yn gwybod dim ffiniau

| Medi 28, 2016 | 0 Sylwadau

gynddaredd-308408Ar y 10th Diwrnod Gynddaredd y Byd blynyddol (28 Medi), IFAH-Ewrop yn ymuno â Chynghrair Fyd-eang ar gyfer Rheoli Gynddaredd i godi ymwybyddiaeth am yr angen am barhau rhwymedigaethau brechu gynddaredd yn yr UE a chefnogaeth ar gyfer prosiectau ddileu byd-eang.

Ar gyfer llawer o glefydau megis y gynddaredd sy'n bygwth y ddau iechyd anifeiliaid a phobl (milheintiau), datrysiadau meddygaeth anifeiliaid yn bodoli eisoes. Mewn llawer o achosion hefyd, yr ateb mwyaf effeithiol ac yn economaidd hyfyw ar gyfer diogelu iechyd y cyhoedd yw trwy atal y clefyd yn yr anifail. Er gwaethaf y ffaith hon gynddaredd yn parhau'n endemig yn Affrica, Asia a rhannau o America Ladin ac yn gyfrifol am oddeutu 60,000 o farwolaethau bob blwyddyn.

Wrth agor y digwyddiad, dywedodd y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros SANTE Ladislav Miko: "Ers nifer o flynyddoedd bellach Ewrop wedi llwyddo i reoli yn llwyddiannus neu hyd yn oed ddifa'r clefyd o ardaloedd helaeth o diolch UE i raglenni cyd-ariannu yr UE ar frechu llafar o fywyd gwyllt. Mae'r brechiad gwrth-gynddaredd gorfodol o anifeiliaid anwes symud o fewn ac i mewn i Ewrop (Rheoliad anifeiliaid anwes yr UE) Yn hanfodol yn erbyn y clefyd os ydym i atal ail-gyflwyno'r clefyd marwol hwn. "

Cyflwynodd Cyfarwyddwr Gweithredol y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Rheoli Gynddaredd (GARC) Yr Athro Louis Nel Diwedd Gynddaredd Now, Yr ymgyrch fyd-eang anelu at roi terfyn marwolaethau dynol o gynddaredd a drosglwyddir-ci gan 2030. "Rydym yn gwybod y gallwn gael gwared gynddaredd cwn os ydym yn brechu 70% o gŵn. Os sefydliadau rhyngwladol yn buddsoddi mwy mewn prosiectau brechu torfol ar gyfer cŵn mewn ardaloedd lle mae'r clefyd yn endemig, gyda chefnogaeth barhaus y diwydiant iechyd anifeiliaid, gyda'n gilydd gallwn wneud hanes y gynddaredd, "meddai.

"Mae'r diwydiant iechyd anifeiliaid wedi rhoi miliynau o ddosau brechlyn canin ac mae'n darparu hyfforddiant milfeddygol i gefnogi rhaglenni dileu rhyfel byd-eang. Rydym yn cefnogi bwriadau sefydliadau'r UE i barhau i ariannu ar gyfer rheoli rhyfelod o dan arian swonoses a byddant yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol ledled y byd i geisio goresgyn heriau presennol ar gyfer rheoli aflonyddu a sicrhau bod modd defnyddio meddyginiaethau milfeddygol megis brechlynnau rhyfelod a'u defnyddio yn effeithiol lle bo angen, "meddai Arlywydd IFAH-Ewrop Wijnand de Bruijn.

  • Mae'r gynddaredd yn glefyd trofannol hesgeuluso. Mae'n 100% ataliadwy gan frechiad mewn anifeiliaid a phobl, ac eto mae'n parhau i fod yn dan-adrodd ac esgeuluso filhaint, sy'n endemig mewn llawer o gymunedau tlotaf y byd. Dog-i-dynol gyfrifon drosglwyddo i 99% o achosion gynddaredd dynol ond gellir ei ddileu yn y ffynhonnell gan ymgyrchoedd brechu gynddaredd cwn torfol.
  • amcangyfrifon o GARC yn awgrymu bod 20 miliwn o gŵn yn cael eu difa bob blwyddyn o gwmpas y byd mewn ymdrechion i gadw gynddaredd yn y bae. Mewn gwirionedd, mae hyn yn aneffeithiol o ran amddiffyn pobl rhag y clefyd.
  • Costau gynddaredd economïau byd-eang amcangyfrif o $ 124 biliwn (€ 110bn) yn flynyddol mewn gofal iechyd. Dileu y gynddaredd o boblogaethau ci yn lleihau amlygiad pobl yn sylweddol at y clefyd a dyma'r un ateb mwyaf cost-effeithiol ar hyn o bryd.
  • IFAH-Ewrop yw'r corff cynrychioliadol o gynhyrchwyr o feddyginiaethau milfeddygol, brechlynnau a chynnyrch iechyd anifeiliaid eraill yn Ewrop. Mae'n cynrychioli arloeswyr ac generig fel ei gilydd, yn ogystal â chwmnïau mawr, canolig a bach. IFAH-Ewrop yn hyrwyddo marchnad sengl mewn meddyginiaethau milfeddygol ar draws yr UE gan sicrhau argaeledd meddyginiaethau i ddiogelu iechyd a lles anifeiliaid.

Teithio gyda'ch ci.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Clefydau, EU, Iechyd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *