#MentalHealthEurope: Ni ddylai cefnogaeth iechyd meddwl i ymfudwyr a ffoaduriaid yn moethus

| Hydref 20, 2016 | 0 Sylwadau

migrants_balkans_routeYn ei bapur safbwynt diweddaraf, Iechyd Ewrop Meddwl (MHE) archwilio hawliau dynol, rhesymeg economaidd a chymdeithasol ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl a chymorth seicogymdeithasol i ymfudwyr a ffoaduriaid yn Ewrop ac yn rhybuddio Aelod-wladwriaethau o ganlyniadau posibl peidio â gweithredu. Mae'r sefydliad yn cael ei poeni yn fawr gan rwystrau a allai atal mudwyr a ffoaduriaid rhag cael gofal iechyd a chymorth meddwl o ansawdd ei angen yn fawr.

Mae mwy na miliwn o fewnfudwyr a ffoaduriaid croesi i mewn i Ewrop yn 2015 ac yn fwy na 300,000 wedi cyrraedd ers mis Ionawr 2016. Mae llawer ohonynt wedi dioddef trawma corfforol ac emosiynol, gan gynnwys arteithio, colli anwyliaid, trais a cham-fanteisio. Mae llawer o sefydliadau ar lawr gwlad, gan gynnwys aelodau MHE, yn awdurdodau y risg uwch o ymfudwyr a ffoaduriaid profi trallod meddwl a allai arwain at broblemau iechyd meddwl yn absenoldeb cymorth priodol rhybuddio. Dylid darparu mynediad i iechyd meddwl a chymorth seicogymdeithasol yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth, nid yn rhywbeth moethus.

Ddarparu gofal iechyd a chymorth meddwl ansawdd yn allweddol i helpu mudwyr a ffoaduriaid setlo yn Ewrop. Bydd gwrthod mynediad i ofal iechyd meddwl a chefnogaeth heddiw ond yn arwain at heriau yn y dyfodol yn Aelod-Wladwriaethau'r UE yfory. Mae wedi cael ei gydnabod gan Sefydliad Iechyd y Byd bod atal ac ymyrryd yn gynnar mewn perthynas ag iechyd meddwl yn rhatach yn y tymor hir. Heblaw am yr achos economaidd a chymdeithasol amlwg ar gyfer darparu gofal iechyd meddwl i ymfudwyr a ffoaduriaid, ni ddylai'r UE yn anghofio ei werthoedd craidd, gan gynnwys hawliau dynol a rhyddid.

"Mae angen atgoffa bod yr holl fewnfudwyr, beth bynnag yw eu statws a chenedligrwydd yr hawl i'w hawliau sylfaenol gan gynnwys yr hawl i gael mynediad at ofal iechyd meddwl Aelod-wladwriaethau'r UE", yn cofio Arlywydd MHE Nigel Henderson.

adweithiau seicolegol a gofid a brofir gan ymfudwyr a ffoaduriaid mewn ymateb i'r heriau sy'n eu hwynebu yn gwbl normal. Gall llawer gael eu cefnogi gan ymyriadau cymdeithasol tra gall fod angen gofal iechyd neu gefnogaeth meddwl mwy helaeth rai. Fodd bynnag, mae'n hanfodol cofio os cymorth iechyd meddwl i fod yn effeithiol mae angen iddo fod yn sensitif yn ddiwylliannol, person-ganolog ac yn hygyrch.

"Mae llawer ohonynt o bosibl erioed wedi clywed hyd yn oed am iechyd meddwl a lles o'r blaen, neu efallai eu bod yn deall ei fod yn wahanol neu'n ei gysylltu â stigma. Gallant fynegi ofn neu emosiynau eraill mewn ffyrdd sy'n anghyfarwydd i ni ", meddai Mr Henderson.


Mae'r papur sefyllfa yn galw am:

  • Ymateb Ewropeaidd sy'n seiliedig ar hawliau dynol yn cydlynu ac i'r argyfwng presennol
  • gofal iechyd a chymorth meddwl ddiwylliannol addas ac yn hygyrch i bob ymfudwyr a ffoaduriaid waeth beth yw statws
  • hyfforddiant diwylliannol iechyd meddwl ac i'w darparu i'r holl bersonél sy'n dod i gysylltiad â mudwyr a ffoaduriaid er mwyn iddynt allu nodi, deall a chefnogi pobl sy'n profi trallod meddwl.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Iechyd, Gofal iechyd, Mewnfudo

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *