#HIV, #Tuberculosis, #HepatitisC: cynigion Senedd Ewrop ar gyfer mynd i'r afael â chlefydau trosglwyddadwy

| Gorffennaf 5, 2017 | 0 Sylwadau

anogodd Aelodau Seneddol Ewropeaidd y Comisiwn ar ddydd Mercher (5 Gorffennaf) i fynd i'r afael â'r cynnydd mewn HIV / AIDS, achosion twbercwlosis a hepatitis feirol yn yr UE ac i ddatblygu rhaglenni yn y tymor hir.

Mae angen rhaglen arolygu heintiau cysoni i ganfod ar unwaith achosion o glefydau heintus yma, asesu tueddiadau yn nifer yr achosion, darparu amcangyfrifon baich clefydau ac olrhain yn effeithiol mewn amser real sut diagnosis, triniaeth a gofal yn cael eu rheoli.

Gan fod HIV yn parhau i fod y clefyd trosglwyddadwy dwyn y stigma cymdeithasol mwyaf, dylai Comisiwn ac aelod-wladwriaethau yn hwyluso mynediad at driniaethau arloesol, hefyd ar gyfer y grwpiau mwyaf agored i niwed, ac yn brwydro yn erbyn stigma cymdeithasol.

Maent yn annog aelod-wladwriaethau i wneud profion HIV ar gael yn rhad ac am ddim, er mwyn sicrhau canfod yn gynnar.

Twbercwlosis (TB), sef y lladdwr mwyaf o bobl sy'n byw gyda HIV, wedi dod yn fygythiad difrifol trawsffiniol mewn byd wedi'i globaleiddio lle symudedd boblogaeth yn cynyddu, Aelodau Senedd Ewrop straen. Cynyddodd nifer y bobl yr effeithir arnynt gan TB yn y byd yn 2014 am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Aelodau o Senedd Ewrop yn pwysleisio pwysigrwydd mynd i'r afael cynyddol ymwrthedd gwrth-ficrobaidd a galw ar arweinwyr yr UE i sefydlu mesurau atal traws-ffiniol a chychwyn gweithredu ar y cyd.

Yn erbyn Hepatitis C, lle mae 90% o gleifion yn dangos unrhyw symptomau o ddal y clefyd, nid oes protocol safonol ar gyfer sgrinio yn yr Aelod-wladwriaethau. Mae nifer y bobl yr effeithir arnynt efallai yn rhy isel, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop .. Dylai'r Comisiwn yn lansio cynllun i safoni protocolau sgrinio, profion a thriniaeth i ddileu hepatitis C yn yr UE erbyn 2030.

Roedd y penderfyniad ei fabwysiadu drwy ddangos dwylo.

ffeithiau cyflym

  • Yn 2015, bron 30,000 heintiau HIV newydd eu hadrodd gan y gwledydd 31 UE / AEE.
  • Amcangyfrifir bod pobl 120,000 yn Ewrop a ddatblygwyd Aml-Cyffuriau TB Gwrthiannol.
  • hepatitis feirysol (HCV) yn cael ei ystyried yn un o'r bygythiadau i iechyd y cyhoedd mwyaf difrifol yn fyd-eang.
  • Yn ôl y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rheoli Clefydau (ECDC), nid yw un o bob saith o bobl yn byw gyda HIV yn ymwybodol eu bod yn HIV positif.
  • Yr amser cyfartalog a amcangyfrifir rhwng heintiad HIV a diagnosis yn bedair blynedd.
  • Erbyn 2050, allan o tua 10 miliwn o farwolaethau yn flynyddol yn yr UE oherwydd ymwrthedd i gyffuriau, un chwarter yn cael ei achosi gan straen sy'n gwrthsefyll cyffuriau TB.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Iechyd, HIV ac AIDS, Twbercwlosis

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *