#Eurocare yn pennu beth ddylai fod ar y botel

| Chwefror 13, 2018

Mae Eurocare wedi amlinellu beth ddylai fod ar y labeli alcohol, tra'n aros am gynnig hunanreoleiddiol y diwydiant.

Eurocare yw yn siomedig iawn gyda'r drafft wedi ei ollwng i Politico y bydd cynhyrchwyr alcohol yn gofyn i'w cwsmeriaid fynd ar-lein yn unig a cheisio cyfrifo cyfansoddiad eu diodydd.

Mae Eurocare yn dal yn obeithiol y bydd cynnig hunanreoleiddio'r diwydiant yn cynnwys yr holl argymhellion yn y papur hwn.

Dylai'r Comisiwn Ewropeaidd ond ystyried bod cynnig diwydiant yn dderbyniol os yw'n cyd-fynd yn llwyr â Reg (UE) 1169 / 2011, sy'n golygu:

• Darparu gwybodaeth ar y poteli ar ffurf labeli; • Darparu gwybodaeth fesul 100ml, a gellir cynnwys gwybodaeth fesul maint gwasanaethu hefyd

• Ymdrin â'r sector cyfan, nid yw'n cynnig cyfundrefnau labelu gwahanol ar gyfer gwin, cwrw a gwirodydd

• Datganiad maeth yn cynnwys:

- Gwerth ynni (kJ / kcal)

- Braster (g)

- Braster dirlawn (g)

- Carbohydradau (g)

- Awgrymau (g)

- Proteinau (g)

- Halen (g)

• Cynhwysion mewn gorchymyn pwysau disgyn

• Enw a chyfeiriad gweithredwr y busnes bwyd

• Dyddiad lleiaf gwydnwch (ar gyfer diodydd alcoholig sy'n llai na 10% abv)

• Rhif Lot

• Alergenau

• Nerth alcohol

• Nifer net

gwin-blaen-dim-label

gwin

I lawrlwytho'r adroddiad, cliciwch ar yr eicon isod.

2018 Beth sydd yn y diod hwn Eurocare sefyllfa ar gynhwysion a gwybodaeth faeth: 1.78 MB

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, alcohol, EU, Erthygl Sylw, Iechyd, Iechyd Gweithredu Alban ar Broblemau Alcohol (SHAAP)