Mae'r Senedd yn galw am ledaenu #LymeDisease 'frawychus'

| Tachwedd 20, 2018
Y tic yn aros ar dail werdd yn y goedwig © lluniau AP / Undeb Ewropeaidd - EP Mae ticiau wedi'u heintio ac mae'n ymddangos bod y clefyd yn ehangu yn ddaearyddol, dywed ASEau © delweddau AP / Undeb Ewropeaidd - EP

Dylai'r UE lunio cynlluniau i fynd i'r afael â'r afiechyd, y "epidemig tawel" wedi'i ledaenu gan daciau, sy'n parhau i gael ei danddatgan ac yn effeithio ar tua miliwn o Ewropeaid.

Mynegodd ASE eu pryder am y gyfradd frawychus y mae Lyme borreliosis wedi ymledu ledled yr UE, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd gan sioe o law ar ddydd Iau. Mae oddeutu miliwn o ddinasyddion yr UE yn dioddef o'r clefyd.

Dylai'r Comisiwn lunio cynlluniau i fynd i'r afael â'r afiechyd ar lefel Ewropeaidd, yn unol â difrifoldeb yr epidemig ddistaw hon, dywed ASEau. Maent yn annog sefydlu rhwydwaith Ewropeaidd, gan gynnwys y rhanddeiliaid perthnasol.

Nid oes anhysbys am wir raddau Lyme borreliosis yn yr UE oherwydd diffyg ystadegau ar y clefyd hwn a'r amrywiaeth eang o ddiffiniadau a dulliau o ganfod, diagnosio a thrin yn yr UE, dywed ASEau. Nid yw llawer o gleifion yn cael eu diagnosio'n brydlon nac yn cael triniaeth addas. Mae'r afiechyd yn cael ei ddiagnosio oherwydd yr anawsterau wrth ganfod symptomau a diffyg profion diagnostig priodol.

Dylai'r Comisiwn Ewropeaidd roi rhaglenni gwyliadwriaeth unffurf ar waith a gweithio gydag aelod-wladwriaethau ar hwyluso profion a thriniaethau diagnostig safonedig.

Mae ASEau hefyd yn galw am adroddiadau gorfodol ymhob aelod-wladwriaethau yr effeithir arnynt gan y clefyd, ac am hyrwyddo mesurau atal ticio a rheoli unigol er mwyn cynnwys lledaeniad y bacteria Borrelia.

Cefndir

Lyme borreliosis yw'r clefyd zoonotig mwyaf cyffredin yn Ewrop, gydag amcangyfrif o achosion 650,000 - 850,000 ac amledd uwch yng Nghanolbarth Ewrop. Mae haint yn digwydd yn ystod semester y gwanwyn-haf (o fis Ebrill i fis Hydref), ac mae borreliosis yn cael ei gydnabod fel clefyd galwedigaethol i ffermwyr, gweithwyr coedwigaeth ac ymchwilwyr maes.

Mae ticiau wedi'u heintio ac mae'n ymddangos bod y clefyd yn ehangu yn ddaearyddol, ac mae achosion bellach yn cael eu cofnodi ar uchder a llledoedd uwch, yn ogystal ag mewn trefi a dinasoedd. Ymhlith pethau eraill, yr achosion a amheuir yw newidiadau mewn defnydd tir, trwy goedwigo tir o ansawdd isel neu ehangu planhigion ymledol, newid hinsawdd, cynhesu byd-eang, lleithder gormodol a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig ag ymddygiad dynol.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Clefydau, EU, Senedd Ewrop, Iechyd

Sylwadau ar gau.