#Kraine - Peidiwch byth ag anghofio y dioddefaint enfawr yng nghanol Ewrop

| Ionawr 17, 2019

Yr wythnos hon yn Senedd Ewrop yn Strasbwr, cynhaliodd Charles Tannock ASE dderbynfa i agor arddangosfa o ffotograffau gwreiddiol o'r enw "Donbass and Civilians" a luniwyd gan Rinat Akhmetov Foundation, yn ysgrifennu James Wilson. Sefydliad Rinat Akhmetov yw'r fenter elusennol bersonol fwyaf yn yr Wcrain.

Mynychodd y dderbynfa fwy na 30 ASE o bob grŵp gwleidyddol ac o wahanol aelod-wladwriaethau, a elwaodd o'r cyflwyniad i gael argraff o effaith weledol y rhyfel yn Nwyrain Wcráin ar fywyd bob dydd sifiliaid a ddaliwyd i fyny yn croesffyrdd y gwrthdaro.

"Prif nod yr arddangosfa yw tynnu sylw at drasiedi Donbass, a'r ardderchog gwaith Sefydliad Rinat Akhmetov, "meddai Mr Tannock." Dechreuodd Sefydliad Rinat Akhmetov gyflwyno cymorth 5 flynyddoedd yn ôl ac mae'n parhau i wneud hynny heddiw. Mae dros filiwn o bobl wedi cael eu cadw o ddechrau'r gwrthdaro yn 2014. Mae dros becynnau bwyd 12 miliwn wedi'u cyflwyno i fwy na dinasoedd a phentrefi 750 yn Nwyrain Wcráin. Diolch i'r pecynnau hyn mae pobl sy'n byw ar hyd y llinell gyswllt yn goroesi. "

Nid yw'r gwrthdaro yn bennaf ym meddyliau'r rhai sy'n delio â nhw polisi tramor rhyngwladol Ond mae trigolion Donbass o hyd angen cymorth dyngarol. 6.5 miliwn o bobl, wedi cael eu bywydau heddychlon wedi amharu ar y rhyfel; eu ffordd o fyw wedi chwalu, teuluoedd wedi'u diffodd, cartrefi a ddinistriwyd, ffrindiau a pherthnasau yn cael eu lladd a'u hanafu.

Mae'r Arddangosfa yn cyflwyno cyfres o gludweithiau du a gwyn o'r albwm ffotograffau "Donbass and Civilians", ffotograffau lliw o'r tai a ddinistriwyd a'u trigolion, a sylwadau ar fideo gan y plant sydd wedi gweld effeithiau rhyfel gyda'u llygaid eu hunain.

"Yn y sefyllfa heddiw, yr unig obaith sy'n dod i'w bywydau yw trwy empathi, dealltwriaeth a chymorth dyngarol hanfodol. Mae Rinat Akhmetov, brodor o Donbass, yn teimlo'n ddifrifol dioddefaint ei gydwladwyr. O ddiwrnodau cyntaf y rhyfel, mae wedi deall eu teimlad, yn cydymdeimlo â hwy ac yn cynnig help llaw. Yn 2014, o dan nawdd y Sefydliad, creodd y rhaglen cymorth dyngarol fwyaf yn yr Wcrain - y Ganolfan Ddyngarol.

Mae'r Sefydliad wedi bod yn helpu'r grwpiau mwyaf bregus o boblogaeth Donbass - yr henoed, plant, pobl anabl, teuluoedd mawr - ar gyfer 5 o flynyddoedd. Mae dros filiwn o bobl wedi cael eu cadw o ddechrau'r gwrthdaro yn 2014. Yn ôl arolwg gan Sefydliad Rhyngwladol Cymdeithaseg Kyiv, ni fyddai 85% o drigolion y rhanbarth wedi goroesi heb ei help. Mae bron i 57% o'r Ukrainians a arolygwyd yn argyhoeddedig bod gwaith Sefydliad Rinat Akhmetov yn atal trychineb dyngarol yn Donbass, "meddai Natalia Yemchenko, aelod o Fwrdd Goruchwylio Sefydliad Rinat Akhmetov.

Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae angen cymorth dyngarol heddiw am 4 miliwn o sifiliaid yn Nwyrain Wcráin. Mae angen i 92% o drigolion Donbass yr eitemau mwyaf hanfodol sydd eu hangen ar gyfer goroesi: bwyd a meddygaeth. Ers dechrau'r gwrthdaro yn Donbass, mae'r Sefydliad wedi darparu mwy na 12 miliwn o becynnau bwyd i bobl sifil yn y rhanbarth, sydd wedi cael eu henwi fel "pecynnau goroesi" gan y rhai sy'n ddiolchgar.

Mae Rhufeinig Rubchenko, Prif Weithredwr y Sefydliad, yn frwdfrydig am addysgu cymaint o bobl â phosibl ynghylch amodau byw ofnadwy sifiliaid yn nwyrain Wcráin. Y cam cyntaf oedd cyhoeddi llyfr lluniau unigryw, "Donbass and Civilians", mae'n gronyn o'r digwyddiadau ofnadwy sy'n digwydd yng nghanol Ewrop. Mae'r llyfr lluniau yn cynnwys straeon 11 y sifiliaid o Kramatorsk, Bakhmut, Avdiivka, Krasnogorovka, Peski, ac aneddiadau eraill a ddaliwyd yn rhyfel y Donbass. Mae'r llyfr yn ymwneud â rhyfel a sifiliaid, am dai llosgi a gobeithion cariad, a sut mae pobl yn goroesi, tra'n gobeithio am heddwch. Mae'r albwm lluniau eisoes wedi'i gyflwyno yn yr Wcrain ac yn Ewrop ac mae wedi bod yn ddatguddiad syfrdanol i lawer o bobl. Y rhifyn hwn yw'r unig gam cyntaf mewn cadwyn o gamau a gynlluniwyd gan y Sefydliad i ddangos i'r byd sut mae pobl yn byw yn Donbass a faint o heddwch sy'n ei olygu iddynt.

"Roedd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys cyflwyniadau fideo 16 gan blant a gymerodd ran yr haf diwethaf yn y prosiect" Peaceful Summer for the Children of Donbass ". Yn y clipiau ffilm emosiynol a symudol, mae'r plant yn esbonio yn eu geiriau eu hunain beth oedd rhaid iddyn nhw ei wneud, "meddai Roman Rubchenko.

"Maent yn addysgu pob oedolyn sut i ddeall yr arswyd sydd wedi rhannu eu bywydau i brofiadau rhyfel" cyn "a" ar ôl ". Drwy'r cyfweliadau personol hyn, dylai'r byd i gyd ddysgu am brofiadau brawychus bywydau ifanc, a pham mae plant Donbass yn breuddwydio am gymaint o heddwch, "aeth Rubchenko ymlaen i ddweud.

Yr Awdur, James Wilson, yw Cyfarwyddwr Sefydledig Cyngor Busnes Wcráin yr UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, cynnwys, Erthygl Sylw, Iechyd, Hawliau Dynol, Wcráin

Sylwadau ar gau.