#WorldTuberculosisDay - Er bod nifer yr achosion yn gostwng yn Ewrop, mae angen ymwybyddiaeth ac atal o hyd

| Mawrth 25, 2019

Ar Ddiwrnod Twbercwlosis y Byd, a gynhaliwyd ar ddydd Sul 24 Mawrth, nod y Comisiwn Ewropeaidd oedd codi ymwybyddiaeth ynghylch baich ac atal twbercwlosis yn ogystal ag ysgogi ymdrechion yn y frwydr yn erbyn y clefyd.

Er bod pob awr 30 o bobl yn cael diagnosis o dwbercwlosis yn Ewrop, yn gyffredinol, mae'r gostyngiad mewn achosion o dwbercwlosis a welwyd yn y rhan fwyaf o wledydd yn galonogol. Er hynny, mae angen ymdrechion parhaus i gyrraedd y targed lleihau 80% yn y gyfradd achosion o dwbercwlosis yn 2030 o gymharu â 2015.

Cymorth gan y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis: “Ar Ddiwrnod Twbercwlosis y Byd, mae fy meddyliau gyda'r holl bobl sy'n dioddef o'r clefyd heintus cynharaf yn y byd. Mae aelod-wladwriaethau'r UE wedi ailadrodd eu hymrwymiad i roi terfyn ar yr epidemig twbercwlosis gan 2030 mewn cyfarfod lefel uchel y Cenhedloedd Unedig ym mis Medi 2018. Felly, rwy'n galw ar arweinwyr yn yr UE a thu hwnt, i roi hwb i'w mesurau iechyd cyhoeddus yn erbyn twbercwlosis law yn llaw â sectorau eraill. Dylid rhoi offer ac arferion da presennol ar waith yn well, a chanolbwyntio ar anghenion pobl. Ynghyd â'n hasiantaethau, bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi ymdrechion o'r fath o wahanol onglau polisi - gan gynnwys ariannu, ymchwil, ymladd yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd, atal, diagnosis cynnar a chysylltu â thriniaeth a gofal. Felly gadewch i ni wneud hanes o dwbercwlosis! ”

Mae mentrau a gweithgareddau polisi'r UE i helpu aelod-wladwriaethau i gwrdd â nhw Nod Datblygu Cynaliadwy o ddod â'r epidemigau AIDS a thwbercwlosis i ben gan 2030 ac i ymladd hepatitis a chlefydau trosglwyddadwy eraill yn yr 2018 Dogfen Waith Staff y Comisiwn ar frwydro yn erbyn HIV / AIDS, hepatitis firaol a thwbercwlosis yn yr Undeb Ewropeaidd a gwledydd cyfagos.

O dan Horizon 2020, rhaglen ymchwil ac arloesi'r UE, mae'r Comisiwn eisoes wedi buddsoddi dros € 120 miliwn ymchwil twbercwlosis. Mae prosiectau a ariennir gan yr UE yn darparu dulliau a strategaethau arloesol newydd i frwydro yn erbyn twbercwlosis, gan gynnwys profion diagnostig cyflym a brechlynnau a thriniaethau mwy effeithiol.

Mwy o wybodaeth ar Diwrnod Twbercwlosis y Byd yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Clefydau, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd, Twbercwlosis

Sylwadau ar gau.