Cysylltu â ni

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun iawndal rhent Tsiec € 110 miliwn i gefnogi busnesau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd gynllun Tsiec CZK 3 biliwn (oddeutu € 110.5 miliwn) i gefnogi busnesau manwerthu a chwmnïau gwasanaeth sy'n rhentu adeiladau, a oedd yn gyfyngedig neu'n gwahardd i gyflawni eu gweithgareddau oherwydd y mesurau a osodwyd gan y llywodraeth yng nghyd-destun y coronafirws. achos. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro.

Bydd cefnogaeth y cyhoedd, a fydd ar ffurf grantiau uniongyrchol, yn talu 50% o'r rhent sy'n ddyledus ar gyfer misoedd Gorffennaf, Awst a Medi 2020. Pwrpas y cynllun yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r cwmnïau yr effeithir arnynt yn eu hwynebu yn ddyledus i'r mesurau a gymerwyd gan lywodraeth Tsiec i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Tsiec yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) ni fydd y gefnogaeth fesul cwmni yn fwy na € 800,000 fel y darperir ar ei gyfer yn y Fframwaith Dros Dro; a (ii) bydd y cynllun yn rhedeg tan 30 Mehefin 2021. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59118 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd