Cysylltu â ni

Canser

Cyhoeddiad: CAN.HEAL – cael enillion cyflymach yn erbyn canser yn ehangach, i gleifion a chymdeithas 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae ymgais Ewropeaidd newydd ar y gweill i gael mwy o dynged o'r ymdrechion rhyngwladol enfawr sydd wedi'u neilltuo i frwydro yn erbyn canser.

Mae'r datblygiadau enfawr mewn diagnosis a thriniaeth a ddaeth yn sgil datblygiadau cyflym mewn gwyddoniaeth a thechnoleg wedi dod â gwelliannau sylweddol, wedi'u hategu gan fuddsoddiadau mawr mewn ymchwil a'r mentrau a'r prosiectau a'r camau gweithredu niferus sydd wedi'u sefydlu ledled y byd.

Ond mae'r canlyniad yn dal i fod yn is-optimaidd, ac mae canser yn parhau i ysbeilio cymdeithas yn Ewrop a thu hwnt.  

Mae CAN.HEAL, rhaglen a ariennir gan yr UE, yn ysgogi ymrwymiad radical i gydweithio ar draws disgyblaethau a thiriogaethau nid yn unig i hyrwyddo arloesedd, ond i ddod ag ef yn gyflym i ddefnydd effeithiol mewn systemau gofal iechyd.

Bellach gellir teilwra gofal canser i anghenion penodol cleifion unigol, ond mae'n rhaid i'r dull hwn gael ei nitrau i systemau gofal iechyd fel bod cleifion - a chyllid gofal iechyd - yn cael y buddion canlyniadol.

Gall mabwysiadu ymyriadau meddygol arloesol ddarparu gwell triniaeth ac atal adweithiau niweidiol annymunol, ar yr un pryd â meithrin system gofal iechyd fwy effeithlon a chost-effeithiol sy'n canolbwyntio ar atal yn ogystal â thriniaeth.

The novelty of CAN.HEAL is that it is creating unprecedented connections between the world of clinical science and the world of public health. It is aiming to provide a bridge between two flagships of the European Beating Cancer Plan –’Access and Diagnostics for All’ and ‘Public Health Genomics’ – so that cutting-edge developments in preventing, diagnosing and treating cancer become available faster and more widely.

hysbyseb

Mae’r foment yn iawn, gan fod gofal iechyd Ewropeaidd yn mynd trwy newid unwaith mewn cenhedlaeth, gyda datblygiadau gwyddonol ynghyd ag adolygiad dwys o’r cyd-destun polisi. Mae cyfleoedd yn agor ar gyfer meddwl newydd a dulliau newydd wrth i’r fframwaith rheoleiddio gael ei ail-werthuso, gyda thrafodaethau yn symud ymlaen ar ddeddfwriaeth fferyllol newydd, rhannu data iechyd a’r frwydr yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd.

Yr hyn sydd wedi dod yn fwyfwy amlwg yw bod bwlch gweithredu yn bodoli rhwng yr hyn y gellid ei wneud a’r hyn sy’n cael ei gyflawni, a – gan fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn frwd yn ei adolygiadau o bolisi, mae angen mathau newydd o gydweithredu. Y cam nesaf yw pontio’r bylchau gweithredu sy’n bodoli ar lefel gwlad, o ran ymrwymiad a pharodrwydd cenedlaethol i ariannu arloesedd a’i ddefnydd.

In pursuit of the necessary closer understanding, CAN.HEAL brought more than 100 stakeholders together at its first working conference, on Wednesday and Thursday April 26-27, at Italy’s National Institute of Health in Rome. 

Ochr yn ochr â gwyddonwyr a chlinigwyr, roedd y cyfranogwyr yn cynnwys y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ym maes iechyd y cyhoedd, cynrychiolwyr y Comisiwn, Aelodau Senedd Ewrop, sefydliadau cleifion, a sefydliadau ymbarél Ewropeaidd sy’n cynrychioli grwpiau buddiant a chymdeithasau sy’n ymwneud yn weithredol â’r maes. 

As Marc Van den Bulcke, y cydlynydd prosiect, told the meeting, “We are aiming to maximise expertise through coordination. There is an urgent need for cooperation and exchange, so that distinct channels of work can converge.”

“There is no shortage of projects engaged in advancing the combat against cancer,” said Marco Marsella, Head of Unit, eHealth, Well-being, and Ageing in the European Commission’s DG Connect. “But the key question is how to make them work together. We must look not to innovation for the sake of innovation, but focus on how to use that innovation to make healthcare systems better and more efficient”.

Yn yr amcangyfrif o Dr Carmen Laplaza Santos, Head of Unit, Health Innovations & Ecosystems in the European Commission’s DG RTD, “Europe has great strengths that it can deploy in its cooperative culture, its healthcare ecosystem, the degree of patient engagement, and its solid scientific base. All the ingredients are there for the take-up of innovative approaches to tackling cancer.”

Ruggero De Maria, Llywydd Alleanza Contro il Cancro, Nodwyd bod y gynhadledd wedi croesawu cynrychiolwyr o 17 o wledydd, ac mae ganddi gyrhaeddiad enfawr trwy ei 45 o bartneriaid - gan gynnwys ysbytai, prifysgolion, sefydliadau ymchwil, sefydliadau iechyd cyhoeddus, gwasanaethau cyhoeddus, sefydliadau cleifion a gweinidogaethau'r llywodraeth.

Stefania Boccia, Athro Hylendid ac Iechyd y Cyhoedd yn y Università Cattolica del Sacro Cuore in Rome, highlighted the – still under-valued – importance of integrating prevention into the combat against cancer. “This requires the involvement of all actors – scientists, policy makers, health professionals, scientific societies and investors”, she said.

Am Francesco de Lorenzo, llywydd y Gynghrair Cleifion Canser Ewropeaidd, the recognition of the role of patients and their involvement was central to the process. “We must see how we can become more inclusive in the way we move ahead , both in cancer research and policy”” he said.

Denis Horgan, ECyfarwyddwr Gweithredol APM, and the chair of one of the CAN.HEAL working parties, underlined the need also to bring member states into the process so that they commit their support. “Each partner needs to get ready to contribute to a better future,” he said.

Matthias Schuppe, Project Team Leader for Cancer at the European Commission’s DG Santé,  said that the mission “can be achieved if all stakeholders work together”.

VandenBulke concluded the two-day meeting with the confident statement that “We are now in a place where together we can begin to create new solutions.”


Lleihau Gwahaniaethau ar draws yr Undeb Ewropeaidd – Cynhadledd Lefel Uchel i Randdeiliaid
Mercher, 26 Ebrill, dydd Iau, 27 Ebrill

Ariennir y prosiect gan Raglen EU4Health 2021-2027 y Comisiwn Ewropeaidd o dan Grant Rhif 101080009

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:


Els Van Valckenborgh (rheolwr prosiect): [e-bost wedi'i warchod]

Denis Horgan (WP LEAD): cyfeiriad e-bost [e-bost wedi'i warchod]

I weld gwefan CAN.HEAL, cliciwch yma: https://canheal.eu

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd