RSSSigaréts

Cipiodd gweithrediad rhyngwladol llwyddiannus fwy na 62 miliwn #SmuggledCigarettes

Cipiodd gweithrediad rhyngwladol llwyddiannus fwy na 62 miliwn #SmuggledCigarettes

| Chwefror 18, 2020

Arweiniodd cydweithredu llwyddiannus rhwng y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), Tollau Brenhinol Malaysia a Thollau Gwlad Belg ym mis Chwefror at atafaelu 62,6 miliwn o sigaréts y bwriedir eu smyglo i'r Undeb Ewropeaidd. Ynghyd ag atafaeliad a dorrodd record yn gynharach, mae bron i 200 miliwn o sigaréts wedi'u smyglo wedi'u hatal rhag dod i mewn i'r UE, yn ysgrifennu Zain Ahmed. […]

Parhau Darllen

Trethu tybaco: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi gwerthusiad ar drethiant #Tobacco yn yr UE

Trethu tybaco: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi gwerthusiad ar drethiant #Tobacco yn yr UE

| Chwefror 11, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi gwerthusiad o reolau'r UE ar drethu tybaco (Cyfarwyddeb y Cyngor 2011/64 / EU ar strwythur a chyfraddau'r dreth ecseis sy'n berthnasol i dybaco a weithgynhyrchir). Mae'n tynnu sylw, er bod y rheolau cyfredol yn gweithio'n dda o ran rhagweladwyedd a sefydlogrwydd ar gyfer refeniw cyllidol aelod-wladwriaethau, nid yw bellach fel […]

Parhau Darllen

Mae #WHO yn lansio adroddiad newydd ar dueddiadau defnydd byd-eang #Tobacco

Mae #WHO yn lansio adroddiad newydd ar dueddiadau defnydd byd-eang #Tobacco

| Rhagfyr 19, 2019

Am y tro cyntaf, mae Sefydliad Iechyd y Byd yn rhagweld bod nifer y gwrywod sy'n defnyddio tybaco ar drai, gan nodi newid pwerus yn yr epidemig tybaco byd-eang. Mae’r canfyddiadau, a gyhoeddwyd heddiw (19 Rhagfyr) mewn adroddiad newydd gan WHO, yn dangos sut y gall gweithredu dan arweiniad y llywodraeth amddiffyn cymunedau rhag tybaco, achub bywydau ac atal pobl rhag dioddef […]

Parhau Darllen

Vinayak M Prasad (Sefydliad Iechyd y Byd) - Dylai #BigTobacco gael mwy o dreth i dalu am gostau iechyd ysmygu

Vinayak M Prasad (Sefydliad Iechyd y Byd) - Dylai #BigTobacco gael mwy o dreth i dalu am gostau iechyd ysmygu

| Gorffennaf 18, 2019

Mae mwy na 1.1 biliwn o ysmygwyr yn y byd, ac amcangyfrifir bod 8 miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn oherwydd eu bod yn gaeth i sigaréts. Trwy unrhyw fetrig rhesymol, efallai mai ysmygu yw'r argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf a mwyaf amlwg yn ein hamser. Mae maint yr argyfwng hwn yn cael ei chwyddo hyd yn oed […]

Parhau Darllen

System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

System Ewropeaidd o #TobaccoTraceability a nodweddion diogelwch yn weithredol

| Efallai y 21, 2019

Mae'r system Ewropeaidd ar gyfer olrhain tybaco a nodweddion diogelwch wedi dod yn weithredol. Mae'r cynhyrchwyr cyntaf yn yr UE wedi gofyn am a derbyn marciau olrhain ar gyfer sigaréts a chynhyrchion tybaco rholio-yn-unig. Mae hyn yn golygu y bydd defnyddwyr yn gweld marciau olrhain newydd yn fuan ar y pecynnau, ynghyd â'r nodweddion diogelwch gofynnol. Bydd y marciau'n galluogi awdurdodau cenedlaethol i olrhain […]

Parhau Darllen

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

| Efallai y 20, 2019

Yn ôl adroddiadau diweddar, disgwylir i system tracio ac olrhain hir-ddisgwyliedig yr UE ar gyfer sigaréts fod ar waith mewn “blwyddyn gyfan” ar ôl ei ddyddiad lansio swyddogol o 20 Mai, 2019. Lluniwyd y system o dan y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco 2014, a oedd yn ceisio helpu i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco […]

Parhau Darllen

Sylw ar #TobaccoControl yn #Bucharest, ond mae diffyg gwybodaeth am ddiwydiant yn parhau

Sylw ar #TobaccoControl yn #Bucharest, ond mae diffyg gwybodaeth am ddiwydiant yn parhau

| Ebrill 18, 2019

Cynhaliodd Romania, sydd ar hyn o bryd yn llywyddiaeth gylchdroi'r Undeb Ewropeaidd, gyfarfod blynyddol 4 o'r Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Atal Ysmygu (ENSP) o fis Mawrth 27th i 29th yn Bucharest. Roedd y digwyddiad yn caniatáu i gynrychiolwyr o bob cornel o'r sector iechyd cyhoeddus drafod sut i optimeiddio strategaethau rheoli tybaco. Roedd academyddion o Harvard yn rhwbio ysgwyddau gyda'r Comisiynydd Iechyd Vytenis Andriukaitis, tra […]

Parhau Darllen