Cysylltu gyda ni

Affrica

G7: UE i gefnogi strategaethau brechu COVID-19 a'u gallu yn Affrica

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, yr Arlywydd Ursula von der Leyen, wedi cyhoeddi € 100 miliwn mewn cymorth dyngarol i gefnogi cyflwyno ymgyrchoedd brechu yn Affrica, sy'n cael eu harwain gan Ganolfannau Rheoli ac Atal Clefydau Affrica (CDC Affrica). Yn ddarostyngedig i gytundeb yr awdurdod cyllidebol, bydd yr arian hwn yn cefnogi'r ymgyrchoedd brechu mewn gwledydd ag anghenion dyngarol critigol a systemau iechyd bregus. Bydd y cyllid, ymhlith eraill, yn cyfrannu at sicrhau'r cadwyni oer, cyflwyno rhaglenni cofrestru, hyfforddi staff meddygol a chymorth yn ogystal â logisteg. Daw'r swm hwn ar ben € 2.2 biliwn a ddarperir gan Team Europe i COVAX.

Dywedodd Ursula von der Leyen: “Rydyn ni bob amser wedi bod yn glir na fydd y pandemig yn dod i ben nes bod pawb yn cael eu gwarchod yn fyd-eang. Mae'r UE yn barod i gefnogi'r strategaethau brechu yn ein partneriaid yn Affrica gydag arbenigwyr a danfon cyflenwadau meddygol ar gais yr Undeb Affricanaidd. Rydym hefyd yn archwilio cefnogaeth bosibl i hybu galluoedd cynhyrchu brechlynnau yn lleol o dan drefniadau trwyddedu yn Affrica. Dyma fyddai'r ffordd gyflymaf i gynyddu cynhyrchiant ym mhobman er budd y rhai sydd ei angen fwyaf. "

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Mae undod brechlyn rhyngwladol yn hanfodol os ydym am fynd i’r afael yn effeithiol â phandemig COVID-19. Rydym yn edrych ar ffyrdd o ddefnyddio ein hoffer cymorth dyngarol ac amddiffyn sifil i helpu i gyflwyno ymgyrchoedd brechu yn Affrica. Mae sicrhau mynediad teg i frechlynnau i bobl agored i niwed, gan gynnwys mewn ardaloedd anodd eu cyrchu, yn ddyletswydd foesol. Byddwn yn adeiladu ar ein profiad gwerthfawr wrth ddarparu cymorth dyngarol mewn amgylchedd heriol, er enghraifft trwy hediadau Pont Awyr Dyngarol. ”

Ychwanegodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: “Mae Tîm Ewrop wedi sefyll wrth ochr ein partneriaid yn Affrica o ddechrau'r pandemig a bydd yn parhau i wneud hynny. Rydym eisoes wedi defnyddio mwy nag € 8 biliwn i fynd i'r afael â'r pandemig COVID-19 yn Affrica. Rydym yn cryfhau systemau iechyd a gallu parodrwydd, sy'n gwbl allweddol i sicrhau ymgyrchoedd brechu effeithiol. Ac rydym nawr yn archwilio cefnogaeth trwy'r NDICI newydd a sut i drosoli buddsoddiadau yn y galluoedd cynhyrchu lleol trwy'r Warant Gweithredu Allanol. "

Mae gan yr UE hefyd ystod o offerynnau sydd ar gael iddo, megis pont Awyr Ddyngarol yr UE, Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, a chyllideb ddyngarol yr UE. Defnyddiwyd yr offer hyn yn helaeth yng nghyd-destun COVID-19 i ddarparu deunydd hanfodol a chymorth logistaidd i bartneriaid yn Affrica.

Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn hefyd yn archwilio cyfleoedd i gefnogi gwledydd Affrica yn y tymor canolig i sefydlu gallu cynhyrchu cynhyrchion iechyd yn lleol neu'n rhanbarthol, yn enwedig brechlynnau ac offer amddiffynnol. Daw'r gefnogaeth hon o dan yr Offeryn Cymdogaeth, Datblygu a Chydweithrediad Rhyngwladol (NDICI) newydd a'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Mwy (EFSD +).

Cefndir

Mae'r UE wedi bod yn cynyddu ei ymgysylltiad dyngarol yn Affrica ers argyfwng COVID-19. Allwedd rhan o'r ymdrechion hyn yw Pont Awyr Dyngarol yr UE, sy'n set integredig o wasanaethau sy'n galluogi darparu cymorth dyngarol i wledydd y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt. Mae'r bont awyr yn cludo offer meddygol, a chargo a staff dyngarol, gan ddarparu cymorth dyngarol i'r poblogaethau mwyaf agored i niwed lle mae'r pandemig yn gosod cyfyngiadau ar drafnidiaeth a logisteg. Mae'r hediadau pont awyr yn cael eu hariannu'n llawn gan yr UE. Hyd yn hyn, mae bron i 70 o hediadau wedi darparu dros 1,150 tunnell o offer meddygol yn ogystal â bron i 1,700 o staff meddygol a dyngarol a theithwyr eraill. Mae hediadau i Affrica wedi cynorthwyo’r Undeb Affricanaidd, Burkina Faso, Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Chad, Côte d’Ivoire, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Guinea Bissau, Nigeria, São Tomé a Príncipe, Somalia, De Swdan, Swdan.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR)

Argyfwng Dyngarol yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica yn parhau

Candice Musungayi

cyhoeddwyd

on

Ymddengys nad yw'r argyfwng dyngarol yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR) yn dod i ben. Mae grwpiau arfog wedi bod yn ymosod ar y CAR ers deufis, byth ers i’r CPC arfog (Clymblaid Gwladgarwyr Gweriniaeth Canolbarth Affrica) lansio nifer o ymosodiadau ar ddinasoedd allweddol gan gynnwys y brifddinas, Bangui, gyda’r nod o erthylu’r etholiadau ar Ragfyr 27 2020 Er bod llywodraeth Gweriniaeth Canolbarth Affrica yn gobeithio cael etholiadau heddychlon, roedd y Fyddin Genedlaethol yn barod i amddiffyn diogelwch y wlad.

Yn ôl Yao Agbetsi, arbenigwr y Cenhedloedd Unedig, mae’r CPC yn torri hawliau dynol yn rheolaidd ac yn cyflawni troseddau yn erbyn poblogaeth sifil y CAR gan fod preswylwyr wedi dioddef cribddeiliaeth, lladrad, treisio, a chipio. Mae diffoddwyr CPC hefyd yn herwgipio plant gang-wasg yn rheolaidd i'w rhengoedd ac yn eu defnyddio fel tariannau dynol.

Cyhoeddodd Llywydd CAR-Faustin-Archange Touadéra alwad am gymorth i wledydd cyfagos, ac i bartneriaid rhyngwladol. Roedd y bartneriaeth ddwyochrog ddiweddar yn y sector diogelwch gyda Ffederasiwn Rwseg yn un o lwyddiannau llywodraeth Canol Affrica, a helpodd i roi hwb i'r lluoedd amddiffyn cenedlaethol (yr FACA).

Ymddengys nad yw presenoldeb Cenhadaeth Sefydlogi Integredig Amlddimensiwn y Cenhedloedd Unedig yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (MINUSCA) yn foddhaol o gwbl i bobl CAR. Fe wnaeth hyd yn oed y newyddion diweddar am y cynnydd posib yn niferoedd MINUSCA ysgogi trafodaeth eang ymhlith y boblogaeth leol ac arbenigwyr diogelwch.

Mae Yao Agbetsi yn adrodd: “Dangosodd personél y Cenhedloedd Unedig yn y CAR (MINUSCA) eu heffeithlonrwydd isel wrth ddatrys yr argyfwng yn y wlad. Mae mwy na 14,000 o bobl mintai MINUSCA yn costio tua $ 1 biliwn y flwyddyn i’r gymuned ryngwladol ac nid ydynt yn cyfrannu at adfer heddwch yn y CAR ”.

Mae Agbetsi hefyd yn nodi bod cynghreiriaid y CAR, Rwsia a Rwanda, wedi darparu cefnogaeth filwrol effeithiol yn y frwydr yn erbyn y gwrthryfelwyr. Gall fod yn fuddiol i'r CAR ymgysylltu â Rwsia yn fwy gweithredol wrth ddatrys ei phroblemau diogelwch rhanbarthol.

Hefyd mae Marie-Therese Keita-Bocoum, arbenigwr annibynnol ar sefyllfa hawliau dynol yn y CAR, yn rhannu'r safiad ag Agbetsi. Mewn darn barn ar gyfer African Associated Press (AAP) ysgrifennodd Keita-Bocoum:

“Fe wnaeth y llywodraeth dan arweiniad yr Arlywydd Touadera yn glir y byddai er budd ei phobl i ddod â’r rhyfel i ben yn fuddugol. Bydd pob grŵp yn cael ei ddinistrio, a bydd eu harweinwyr yn cael eu dwyn o flaen eu gwell. Mae hyn yn cyd-fynd â phoblogaeth y wlad, sy'n cael ei gadarnhau gan arddangosiadau pro-Touadera rheolaidd o filoedd o drigolion. Dylai gwledydd Affrica gefnogi gweithredoedd y llywodraeth a etholwyd yn gyfreithiol oherwydd bod yr arlywydd wedi profi bod buddiannau’r bobl ar flaen ei feddwl. ”

Mae hi'n beirniadu Cymuned Economaidd Gwladwriaethau Canolbarth Affrica (ECCAS) sydd hefyd yn ei barn hi yn “ceisio ymyrryd ym materion mewnol y CAR.”

Keita-Bocoum: “Mae'r ECCAS dan gadeiryddiaeth Angolan Gilberto Da Piedade Verissimo yn offeryn ar gyfer dilyn diddordebau gwleidyddol Angola. Er mwyn dargyfeirio sylw ei phoblogaeth oddi wrth broblemau mewnol, mae llywodraeth Angola yn ymyrryd yn y sefyllfa yn y CAR, gan weithredu ar ochr troseddwyr a therfysgwyr. ”

Cydymdeimlodd yr arbenigwr o Affrica rôl cynghreiriaid rhyngwladol CAR: “Diolch i FACA, a hyfforddwyd gan hyfforddwyr Rwsiaidd a chynghreiriaid yn Rwanda, mae cynnydd milwyr cyflog CPC wedi cael ei atal ac maent yn dioddef colledion.”

Mae Timothy Longman, athro gwyddoniaeth wleidyddol a chysylltiadau rhyngwladol ym Mhrifysgol Boston ac arbenigwr a gydnabyddir yn rhyngwladol ar hil-laddiad Rwanda, yn galw hefyd am atal trais yn CAR.

Longman: “Fe wnaeth yr Arlywydd Touadera yn glir y byddai er budd ei bobl i ddod â’r rhyfel i ben yn fuddugol. Bydd pob grŵp yn cael ei ddinistrio, a bydd eu harweinwyr yn cael eu dwyn o flaen eu gwell. Mae hyn yn cyd-fynd â phoblogaeth y wlad, sy'n cael ei gadarnhau gan arddangosiadau pro-Touadera rheolaidd o filoedd o drigolion. Dylai gwledydd Affrica gefnogi gweithredoedd y llywodraeth a etholwyd yn gyfreithiol oherwydd bod yr arlywydd wedi profi bod buddiannau’r bobl ar flaen ei feddwl. ”

Parhau Darllen

Affrica

Mae Tîm Ewrop yn partneru gyda Equity Bank i gefnogi busnes ac amaethyddiaeth Kenya yng nghanol COVID-19

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop, gan weithio gyda'i gilydd fel Tîm Ewrop, yn darparu € 120 miliwn (KES 15.8 biliwn) o gefnogaeth newydd i'r Banc Ecwiti i wella cyllid i gwmnïau o Kenya sydd wedi'u heffeithio fwyaf gan argyfwng COVID-19.

Bydd y pecyn cyllido yn cefnogi mynediad at gyllid ar amodau priodol ar gyfer busnesau bach a chanolig Kenya, gan gynnwys yn y sector amaeth, trwy fenthyciadau € 100m gan Fanc Buddsoddi Ewrop i'r Banc Ecwiti a € 20m o gymorth grant yr Undeb Ewropeaidd (UE). 

Bydd cymorth technegol newydd, gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd, yn cryfhau gallu'r Banc Ecwiti ymhellach i asesu, gweithredu a monitro prosiectau buddsoddi cadwyni gwerth amaethyddol tymor hwy a datblygu ymhellach y ddarpariaeth o ariannu tymor hir ar gyfer amaethyddiaeth.

“Fel sefydliad ariannol rhanbarthol cynhwysol mae'r cyfleusterau hyn yn cryfhau safle Equity i wella cryfder MSMEs ymhellach sy'n actorion allweddol mewn cadwyni gwerth ac ecosystemau yn yr economi. Trwy sicrhau eu bod yn goroesi ac yn tyfu bydd yr MSMEs yn parhau i amddiffyn swyddi, creu mwy o swyddi a chefnogi bywydau a bywoliaethau mewn cymdeithas, gan greu gwytnwch wrth i'r pandemig ymsuddo, daw brechlynnau ar gael yn Kenya, a thwf y farchnad yn dychwelyd. Rydym yn gwerthfawrogi ein partneriaeth hirdymor gyda'r EIB a'r Undeb Ewropeaidd sydd wedi cerdded gyda ni a'n cwsmeriaid ar ein llwybr ar gyfer datblygiad dynol parhaus ers blynyddoedd lawer gan gynnwys eu buddsoddiad i raddfa Kilimo Biashara. Rydyn ni'n diolch iddyn nhw am gefnogi ein hymdrechion i gryfhau rôl MSMEs i ysgogi'r economi yn ôl i ffyniant, ac felly cefnogi bywydau a bywoliaethau trwy dwf yn y farchnad, ”meddai Daliadau Grŵp Ecwiti Plc Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp ac Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp James Mwangi.

“Bydd cefnogaeth newydd EIB a’r UE i bartner blaenllaw Kenya, Equity Bank, yn helpu entrepreneuriaid, deiliaid busnes ac amaethyddol ar draws Kenya i gael gafael ar gyllid a gwrthsefyll yr heriau economaidd a’r ansicrwydd busnes a achosir gan COVID-19 yn well. Mae cytundebau newydd heddiw yn dangos Tîm Ewrop a Kenya yn ymuno i guro COVID-19 a helpu busnes i ffynnu, ”meddai Thomas Östros, is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop.

“Mae'r UE yn gweithio i ailwampio ein cydweithrediad â'n partneriaid yn Affrica i fynd i'r afael â'r heriau cyffredin sy'n effeithio ar fywydau pobl, yn enwedig yr ieuenctid. Rydym am adeiladu'n ôl gyda'n gilydd yn well o'r pandemig COVID-19 i warantu adferiad cynaliadwy, gwyrdd a chyfiawn. Mae'r sector busnesau bach a chanolig yn achubiaeth ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys ar gyfer y poblogaethau mwyaf agored i niwed ac yn arbennig mewn sectorau critigol fel amaethyddiaeth. Bydd cytundebau fel yr un a lofnodwyd heddiw i gefnogi busnesau bach a chanolig Kenya i liniaru effaith negyddol COVID-19 a byddant yn ein helpu i gyflawni hyn, ”meddai’r Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen.

Gwelodd Trysorlys Cenedlaethol Kenya gyfradd twf dirywiad o 6.1% i 2.5% yn 2020, gan ei gwneud y flwyddyn waethaf i'r wlad mewn mwy na degawd. Mentrau bach a chanolig (BBaChau), sy'n cynnal y gyfran uchaf o gyflogaeth yn y rhanbarth, yw'r rhai mwyaf agored i niwed gyda mynediad cyfyngedig i gyllid allanol.  

Llofnodwyd mentrau Mynediad Ymateb i Gyllid a Chyfleuster Cadwyn Gwerth Amaethyddiaeth Kenya-Team Europe COVID-19 yn ffurfiol ym Mhencadlys Banc Ecwiti Nairobi mewn digwyddiad sy'n cydymffurfio â COVID-19 a fynychwyd gan Lysgennad yr Undeb Ewropeaidd i Kenya, Cynrychiolydd Rhanbarthol EIB yn Nwyrain Affrica a Rhanddeiliaid Kenya. Cymerodd Is-lywydd EIB Thomas Östros ran o bell.

Gwella mynediad at gyllid gan amaethyddiaeth

Mae amaethyddiaeth yn cyfrannu tua 51% at Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Kenya (26% yn uniongyrchol a 25% arall yn anuniongyrchol), 60% o gyflogaeth a 65% o'r allforion. Mae twf gweithgaredd economaidd sy'n seiliedig ar amaethyddiaeth wedi'i gyfyngu gan gyllid tymor hir cyfyngedig, sy'n gohirio ei ddatblygiad a'i foderneiddio.

Mae cynyddu mynediad y sector preifat at gyllid tymor hir yn hanfodol i ddatgloi potensial datblygu ar draws pob sector y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arno, gan gynnwys amaethyddiaeth a chadwyni gwerth amaethyddol.

Gwella gwytnwch economaidd busnes Kenya o COVID-19

Bydd y fenter ariannu sector preifat newydd a ddadorchuddiwyd heddiw yn cryfhau mynediad i gyllid gan fusnesau bach a chanolig Kenya ac yn hybu gwytnwch busnes ar adeg o arafu economaidd byd-eang ac ansicrwydd buddsoddi.

Yn ogystal, bydd y cydweithrediad newydd â Equity Bank yn ysgogi buddsoddiad, gan greu swyddi gweddus a chyfrannu at ymdrechion adfer a datblygu cynaliadwy'r wlad.

Mae'r rhaglen a gyhoeddwyd heddiw yn rhan o ymateb mwy yr UE gwerth € 300m i'r argyfwng COVID-19 yn Kenya ac wedi targedu cefnogaeth EIB i wytnwch economaidd ledled Affrica.

Efallai y bydd partneriaethau eraill gyda banciau i ddarparu mynediad at gyllid ar ddod.

Cryfhau cydweithrediad â sefydliadau ariannol blaenllaw yn Kenya

Equity Bank yw'r partner mwyaf ar gyfer cefnogaeth y sector preifat a gefnogir gan EIB yn Kenya. 

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae'r EIB wedi gweithio gydag 17 o fanciau a sefydliadau ariannol o Kenya i gynyddu mynediad at gyllid gan entrepreneuriaid, deiliaid bach ac ehangu busnes trwy linellau credyd wedi'u targedu a mentrau cyllido.

Er 1976 mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi darparu mwy na € 1.5bn o gyllid i gefnogi buddsoddiad preifat a chyhoeddus ledled Kenya.

Gwybodaeth cefndir

Mae gan yr UE a Kenya bartneriaeth hirsefydlog. Mae cydweithrediad yr UE â Kenya yn dod i € 435 miliwn ar gyfer y cyfnod 2014-2020, gan gwmpasu'r sectorau Creu Swyddi a Gwydnwch, Seilwaith Cynaliadwy a Llywodraethu. Cefnogir y wlad hefyd gan Gronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yr UE ar gyfer Affrica; gyda dros € 58.3m ar gyfer 2015-2019.

Mae'r cyhoeddiad yn dangos ymrwymiad yr UE a'i aelod-wladwriaethau sy'n bresennol yn Kenya i gefnogi prif amcanion y wlad a amlinellir yn yr 'Agenda Fawr 4'. Yn 2018, llofnodwyd ail gam y strategaeth Rhaglennu ar y Cyd, gan geisio hybu gweithgynhyrchu, bwyd a maeth, diogelwch, tai fforddiadwy a sylw iechyd cyffredinol.

Mae cyfanswm ymateb byd-eang Tîm Ewrop i COVID-19 yn bron i € 38.5bn, gan gyfuno adnoddau o'r UE, ei aelod-wladwriaethau, Banc Buddsoddi Ewrop a Banc Ailadeiladu a Datblygu Ewrop. Dynodir tua € 8bn o'r cymorth hwn i wledydd Affrica. Mae'r rhaglen a gyhoeddwyd heddiw yn rhan o ymateb mwy yr UE gwerth € 300m i'r argyfwng COVID-19 yn Kenya.

Mwy o wybodaeth

Cydweithrediad yr UE â Kenya

Parhau Darllen

Affrica

Dylai Luanda roi'r gorau i roi pwysau ar lywodraeth gyfreithlon y CAR a chefnogi'r gwrthryfelwyr

avatar

cyhoeddwyd

on

Ar ôl llwyddiannau milwrol byddin genedlaethol y CAR yn y frwydr yn erbyn milwriaethwyr y grwpiau arfog, mae'r syniad o ddeialog gyda'r gwrthryfelwyr, a gyflwynwyd gan CEEAC ac ICGLR, yn edrych yn hurt. Rhaid arestio troseddwyr a gelynion heddwch a'u dwyn o flaen eu gwell. Gweriniaeth Canolbarth Affrica Nid yw'r Arlywydd Faustin-Archange Touadera yn ystyried yr opsiwn o drafodaethau gyda'r grwpiau arfog a gymerodd arfau ac a weithredodd yn erbyn pobl y CAR. Yn y cyfamser, ar ochr Angolan, fe wnaeth Gilberto Da Piedade Verissimo, llywydd comisiwn Cymuned Economaidd Gwladwriaethau Canolbarth Affrica, geisio’n ystyfnig ddechrau deialog gydag arweinwyr grwpiau arfog sydd wedi ffurfio’r Glymblaid.

Dan gochl helpu i ddatrys argyfwng Canol Affrica, mae Angola yn hyrwyddo ei fuddiannau. Mae'r Arlywydd João Lourenço, António Téte (y gweinidog cysylltiadau allanol a aeth i Bangui ac yna i N'Djamena), a Gilberto Da Piedade Verissimo, llywydd comisiwn Cymuned Economaidd Gwladwriaethau Canol Affrica, yn ceisio agor sianel o cyfathrebu rhwng y gwahanol actorion yn Bangui. Beth yw rôl Angola wrth ddatrys y sefyllfa ddiogelwch yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica?

Mae'n werth nodi mai Angola yw'r ail gynhyrchydd olew yn Affrica, ar ôl Nigeria. Er gwaethaf y ffaith hon, mae'r wlad yn dirywio yn economaidd, ond mae gan arlywydd y wlad a'i elitaidd gyfalaf personol mawr o darddiad anhysbys. Mae si bod yr elît gwleidyddol wedi cyfoethogi ei hun dros y degawd diwethaf trwy ddelio â breichiau cysgodol â gwahanol grwpiau terfysgol o wledydd cyfagos.

Mae posibilrwydd cryf nad yw Llywodraeth bresennol Canolbarth Affrica mewn hwyliau ffafriol ar gyfer cydweithredu ag Angola ym maes adnoddau naturiol o fewn fframwaith CEEAC. Felly, gallai’r buddiolwr a cheisio cymorth gan holl gyn-bennaeth y CAR, Francois Bozize, ddarparu breintiau i Angola. Fel arall, sut arall i egluro trafodaethau dirprwyaeth Angolan gyda Jean-Eudes Teya, ysgrifennydd cyffredinol Kwa na Kwa (plaid y cyn-Arlywydd Francois Bozize).

Un o'r amodau a gynigiwyd gan y Glymblaid oedd rhyddhau coridor CAR-Camerŵn. Y gwir yw bod lluoedd y llywodraeth eisoes yn rheoli'r maes hwn ac nid oes angen trafod gyda'r milwriaethwyr. Yn ogystal, mae poblogaeth CAR yn mynegi ei anghytundeb llwyr ynghylch agor deialog gyda'r gwrthryfelwyr. Dros y mis diwethaf, cynhaliwyd sawl rali yn Bangui, lle roedd pobl yn siantio “dim deialog gyda’r gwrthryfelwyr”: dylid dod â’r rhai a ddaeth allan yn erbyn pobl y CAR ag arfau o flaen eu gwell.

Mae'r llywodraeth, ynghyd â chefnogaeth y gymuned ryngwladol, yn bwriadu adfer pŵer y Wladwriaeth ledled y wlad, a dim ond mater o amser ydyw.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd