Cysylltu â ni

coronafirws

Cynddeiriau pandemig yn Nwyrain Ewrop gan adael ysbytai yn ei chael hi'n anodd ymdopi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae ysbytai Hwngari dan bwysau “anghyffredin” yn sgil heintiau coronafirws cynyddol, meddai ei lawfeddyg cyffredinol ddydd Mercher (24 Mawrth), wrth i’r wlad ddod yn fan problemus yn nhrydedd don pandemig sydd wedi taro Canol Ewrop yn arbennig o galed, ysgrifennu Krisztina Than a Jan Lopatka.

Fel llawer o'r rhanbarth, llwyddodd Hwngari i ffrwyno heintiau yn ystod cam cychwynnol y pandemig ym mis Mawrth-Ebrill y llynedd gyda mesurau cloi cyflym a llym.

Fodd bynnag, mae ton newydd o heintiau sydd wedi ysgubo drwy’r rhanbarth yn 2021 wedi gweld Hwngari yr wythnos hon yn goddiweddyd y Weriniaeth Tsiec fel y wlad sydd â marwolaethau COVID-19 dyddiol uchaf y byd, yn ôl ffigurau o Ein Byd mewn Data.

hysbyseb

Mae arbenigwyr wedi rhoi hyn i lawr i ymlediad yr amrywiad firws llawer mwy heintus a ddarganfuwyd gyntaf ym Mhrydain, sy'n cyfrif am y mwyafrif o achosion yr adroddir amdanynt nawr ac sy'n heintio teuluoedd cyfan.

Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i lawer o ffatrïoedd mawr lle nad yw gwaith o bell wedi bod yn bosibl ac, y tro hwn, mae llywodraethau wedi bod yn amharod i orfodi cau i lawr yn gyflym, gan ofni ergyd arall i'w heconomïau ar ôl dirwasgiad y llynedd.

Er bod heintiau newydd yn y Weriniaeth Tsiec a Slofacia wedi dechrau dirywio, nododd Gwlad Pwyl y nifer uchaf erioed o achosion newydd ychydig yn swil o 30,000 ac fe wnaeth y llywodraeth anfon cleifion i wahanol ranbarthau i helpu ysbytai i ymdopi.

Gorchmynnodd i theatrau, canolfannau siopa, gwestai a sinemâu gau yr wythnos diwethaf wrth i heintiau godi, ond mae mwy o gyfyngiadau yn gwibio cyn gwyliau'r Pasg, a farciwyd yn nodweddiadol gan wasanaethau eglwys dan eu sang yn y wlad Babyddol ddwfn.

Yn Hwngari, gwlad sydd â phoblogaeth o bron i 10 miliwn, mae cyfanswm o 18,952 o bobl wedi marw o coronafirws.

“Rwy’n gofyn ichi wneud popeth posibl i osgoi cael eich heintio ac osgoi gorfod mynd i’r ysbyty gan fod ysbytai’n cael trafferth o dan faich anghyffredin,” meddai’r Llawfeddyg Cyffredinol Cecilia Muller wrth sesiwn friffio.

Dywedodd Muller fod tua 500 o wirfoddolwyr - myfyrwyr iechyd a staff gofal iechyd medrus - wedi mynd i helpu mewn ysbytai ar ôl i bledio allan gan y llywodraeth yr wythnos hon.

Yn gynharach y mis hwn, rhoddodd tua 4,000 o weithwyr meddygol y gorau i system iechyd y cyhoedd dros ddiwygiadau a ddechreuwyd gan lywodraeth y Prif Weinidog Viktor Orban, gan waethygu prinder blynyddoedd o staff meddygol. Sioe sioe (4 delwedd)

Ddydd Mercher, dywedodd Tamas Sved, ysgrifennydd Siambr Feddygol Hwngari, wrth y gwefan genedlaethol pe na bai heintiau newydd yn cael eu ffrwyno trwy lai o gyswllt cymdeithasol, gallai Hwngari ddod yn byword newydd ar gyfer gwaethaf yr argyfwng.

“Heb hyn, gallem gyrraedd y pwynt y bydd yn Ewrop yn ddinas Hwngari fwy ac nid Bergamo mwyach (yn yr Eidal) sy’n cael ei dyfynnu fel enghraifft drasig,” meddai.

Mae Hwngari, sy'n arwain yr UE ar gyfer mewnforio brechlyn a chyfraddau brechu y pen yn ôl data gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau, wedi rhoi o leiaf un dos brechlyn i 1.7 miliwn o bobl. Ond nid yw'n ddigon o hyd.

“Am ryw reswm mae’r rhan fwyaf o ddwyrain Ewrop wedi methu yn y frwydr yn erbyn y pandemig,” meddai’r cymdeithasegydd Daniel Prokop, sydd wedi bod yn olrhain ymddygiad Tsieciaid drwy’r pandemig.

Dywedodd mewn erthygl yr wythnos hon fod gwaith ar y safle yn fwy cyffredin yng Nghanol Ewrop oherwydd nifer y ffatrïoedd - gan gynnwys gwneuthurwyr ceir mawr - sydd wedi'u lleoli yma. Mae hyn wedi arwain at heintiau cynyddol.

Mae incwm is hefyd yn golygu bod mwy o bobl yn cael eu gorfodi i weithio hyd yn oed os yw hynny'n golygu datgelu eu hunain neu eraill i heintiad, meddai. Mae llywodraethau yn y rhanbarth yn talu llai am absenoldeb salwch nag yng ngorllewin Ewrop.

Ar ôl i ysbytai daro lefelau critigol, cyflwynodd y Weriniaeth Tsiec gloi llymach ar Fawrth 1 a gweithredu profion eang mewn gweithleoedd. Ers hynny mae wedi gweld rhywfaint o welliant yn nifer yr achosion.

Cyfaddefodd Prif Weinidog Tsiec Andrej Babis gamgymeriadau ar ôl beirniadaeth roedd y llywodraeth yn araf yn cyflwyno cyfyngiadau yn yr hydref pan gododd y niferoedd yn flaenorol.

Yn Hwngari, fodd bynnag, mae'r Prif Weinidog Orban eisoes yn trafod gydag opsiynau busnes ar gyfer ailagor siopau yn ofalus, hyd yn oed wrth i achosion godi. Bydd y llywodraeth yn penderfynu ar fesurau ar gyfer y Pasg yn fuan. Mae pob ysgol mewn dysgu o bell tan 7 Ebrill.

coronafirws

Mae Norwy unwaith eto yn gohirio dod i ben i gloi COVID

cyhoeddwyd

on

By

Mae dyn sy'n gwisgo mwgwd amddiffynnol yn cario bagiau siopa wrth iddo gerdded ar strydoedd Oslo yn dilyn achos o'r clefyd coronafirws (COVID-19), yn Oslo, Norwy. NTB Scanpix / Hakon Mosvold Larsen trwy REUTERS

Gohiriodd Norwy am yr eildro ddydd Mercher (28 Gorffennaf) gam olaf wedi'i gynllunio i ailagor ei heconomi rhag cloi pandemig, oherwydd lledaeniad parhaus yr amrywiad Delta o COVID-19, meddai'r llywodraeth, yn ysgrifennu Terje Solsvik, Reuters.

"Bydd asesiad newydd yn cael ei wneud ganol mis Awst," meddai'r Gweinidog Iechyd Bent Hoeie wrth gynhadledd newyddion.

hysbyseb

Ymhlith y mesurau a fydd yn cael eu cadw i atal lledaeniad COVID-19 mae bariau a bwytai yn gyfyngedig i wasanaeth bwrdd a therfynau 20 o bobl ar gynulliadau mewn cartrefi preifat.

Lansiodd y llywodraeth ym mis Ebrill gynllun pedwar cam i gael gwared ar y mwyafrif o gyfyngiadau pandemig yn raddol, ac roeddent wedi cwblhau'r tri cyntaf o'r camau hynny erbyn canol mis Mehefin.

Ar Orffennaf 5, dywedodd y Prif Weinidog Erna Solberg y gallai'r pedwerydd cam ddod ddiwedd mis Gorffennaf neu ddechrau mis Awst ar y cynharaf oherwydd pryderon am yr amrywiad Delta coronavirus. Darllen mwy.

Mae tua 80% o oedolion yn Norwy wedi derbyn dos cyntaf o frechlyn COVID-19 ac mae 41% o oedolion wedi’u brechu’n llawn, yn ôl Sefydliad Iechyd y Cyhoedd Norwy.

Diolch i gloi yn gynnar ym mis Mawrth 2020 a chyfyngiadau tynn a ddilynodd, mae'r genedl o 5.4 miliwn o bobl wedi gweld un o gyfraddau marwolaeth isaf Ewrop o'r firws. Mae tua 800 o Norwyaid wedi marw o COVID-19.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae arwyddion yr UE yn delio â GSK ar gyfer cyflenwi cyffur COVID posib

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir logo cwmni'r cwmni fferyllol GlaxoSmithKline yn eu cyfleuster Stevenage, Prydain Hydref 26, 2020. REUTERS / Matthew Childs / File Photo

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi arwyddo cytundeb gyda GlaxoSmithKline (GSK.L) ar gyfer cyflenwi hyd at 220,000 o driniaethau o'i therapi gwrthgorff monoclonaidd ymchwiliol sotrovimab yn erbyn COVID-19, meddai ddydd Mercher (28 Gorffennaf), ysgrifennu Francesco Guarascio gydag adroddiadau ychwanegol gan Jo Mason, Reuters.

Y cyffur, sy'n cael ei ddatblygu ynghyd â chwmni Vir Biotechnology o'r UD (VIR.O), gellir ei ddefnyddio ar gyfer trin cleifion coronafirws risg uchel sydd â symptomau ysgafn nad oes angen ocsigen atodol arnynt, yn ôl y Comisiwn.

Mae'r fargen yn hwb i waith GSK ar driniaethau posib ar gyfer COVID-19 ar ôl i'r cwmni chwarae rhan gyfyngedig yn natblygiad brechlynnau. Yn hytrach na gwneud ei ergyd coronafirws ei hun, mae GSK wedi canolbwyntio ar gyflenwi ei hwb i ddatblygwyr eraill ac wedi partneru â Sanofi (SASY.PA) i ddatblygu pigiad.

hysbyseb

Cadarnhaodd GSK y fargen mewn datganiad ddydd Mercher, gan ddweud ei fod yn cynrychioli “cam hanfodol ymlaen ar gyfer trin achosion o COVID-19” yn Ewrop.

Ar hyn o bryd mae'r cyffur yn cael ei asesu gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) o dan adolygiad treigl.

Mae wedi derbyn awdurdodiad brys yn yr Unol Daleithiau i drin cleifion COVID-19 ysgafn-i-gymedrol sydd â risg uchel o ddatblygu haint difrifol.

Cefnogwyd y contract gan 16 o 27 talaith yr UE, a all brynu’r cyffur dim ond ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan EMA neu gan reoleiddwyr cyffuriau cenedlaethol. Nid yw'r pris y cytunwyd arno ar gyfer darpar bryniannau wedi'i ddatgelu. Gwrthododd llefarydd ar ran y Comisiwn wneud sylw ar y mater.

Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn dynwared gwrthgyrff naturiol y mae'r corff yn eu cynhyrchu i ymladd haint.

Mae'r cytundeb â GSK yn dilyn contract a lofnododd yr UE ym mis Ebrill gyda Roche, cawr fferyllol y Swistir (ROG.S) i sicrhau tua 55,000 dos o driniaeth bosibl yn seiliedig ar goctel o wrthgyrff monoclonaidd a ddatblygwyd gan Roche ynghyd â gwneuthurwr cyffuriau Regeneron yr Unol Daleithiau (REGN.O). Darllen mwy.

Ar wahân i driniaethau monoclonaidd, yr unig gyffur gwrth-COVID arall y mae'r UE wedi'i brynu yw Gilead (GILD.O) remdesivir, meddyginiaeth wrthfeirysol. Y llynedd, neilltuodd yr UE hanner miliwn o gyrsiau ar ôl i'r cyffur gael cymeradwyaeth amodol gan yr UE.

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Mae llwyfannau ar-lein yn cymryd camau newydd ac yn galw am fwy o chwaraewyr i ymuno â'r Cod Ymarfer

cyhoeddwyd

on

Mae gan y Comisiwn gyhoeddi yr adroddiadau gan Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft a Google ar fesurau a gymerwyd ym mis Mehefin i frwydro yn erbyn dadffurfiad coronafirws. Mae'r llofnodwyr presennol a'r Comisiwn hefyd yn galw ar gwmnïau newydd i ymuno â'r Cod Ymarfer ar ddadffurfiad gan y bydd yn helpu i ehangu ei effaith a'i wneud yn fwy effeithiol. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 wedi caniatáu cadw golwg ar gamau gweithredu pwysig a roddwyd ar waith gan lwyfannau ar-lein. Gydag amrywiadau newydd o'r firws yn lledaenu a brechiadau'n parhau ar gyflymder llawn, mae'n hanfodol cyflawni'r ymrwymiadau. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau'r Cod Ymarfer. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Safodd yr UE wrth ei addewid i ddarparu digon o ddosau i frechu pob dinesydd o’r UE yn ddiogel. Bellach mae angen i'r holl randdeiliaid gymryd eu cyfrifoldeb i guro petruster brechlyn a ysgogwyd gan ddadffurfiad. Tra ein bod yn cryfhau'r Cod Ymarfer gyda llwyfannau a llofnodwyr, rydym yn galw am lofnodwyr newydd i ymuno â'r frwydr yn erbyn dadffurfiad ”. 

Er enghraifft, cyrhaeddodd ymgyrch TikTok i gefnogi brechu, gyda llywodraeth Iwerddon, dros filiwn o olygfeydd a dros 20,000 o bobl yn hoffi. Parhaodd Google i weithio gydag awdurdodau iechyd cyhoeddus i ddangos gwybodaeth am leoliadau brechu yn Google Search and Maps, nodwedd sydd ar gael yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, yr Eidal, Iwerddon, a'r Swistir. Ar Twitter, gall defnyddwyr nawr hyfforddi systemau awtomataidd i nodi troseddau polisi dadffurfiad COVID-19 y platfform yn well.

hysbyseb

Ymestynnodd Microsoft ei bartneriaeth â NewsGuard, estyniad Edge sy'n rhybuddio am wefannau yn lledaenu dadffurfiad. Cydweithiodd Facebook ag awdurdodau iechyd rhyngwladol i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o effeithiolrwydd a diogelwch brechlyn a chydag ymchwilwyr Prifysgol Talaith Michigan (MSU) i ganfod a phriodoli wynebau dwfn yn well. Mae angen i'r ymdrechion ar y cyd hyn barhau o ystyried yr heriau parhaus a chymhleth y mae dadffurfiad ar-lein yn dal i'w cyflwyno. Mae rhaglen monitro dadffurfiad COVID-19 y Comisiwn wedi'i hymestyn tan ddiwedd 2021 a bydd adroddiadau nawr yn cael eu cyhoeddi bob dau fis. Cyhoeddir y set nesaf o adroddiadau ym mis Medi. Yn dilyn y Canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae'r llofnodwyr wedi cychwyn y broses i gryfhau'r Cod a'i lansio galwad ar y cyd am ddiddordeb ar gyfer llofnodwyr newydd posib.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd