Cysylltu â ni

coronafirws

Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Eidalaidd € 129 miliwn i gefnogi'r sector twristiaeth yng nghyd-destun y pandemig coronafirws

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Eidalaidd € 129 miliwn i gefnogi'r sector twristiaeth yng nghyd-destun y pandemig coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae’r cynllun yn cynnwys (i) symiau cyfyngedig o gymorth ar ffurf credyd treth ar gyfer taliadau les yn ymwneud â gweithgareddau twristiaeth sy’n ddyledus am y cyfnod rhwng Ionawr a Mawrth 2022; a (ii) cymorth ar ffurf cymorth ar gyfer costau sefydlog heb eu talu.

Er mwyn bod yn gymwys, mae'n rhaid i gwmnïau twristiaeth fod wedi dioddef gostyngiad o 50% o leiaf mewn trosiant yn ystod y misoedd cymwys, o'i gymharu â'r cyfnod cyfatebol yn 2019. Bydd y credyd treth yn cwmpasu hyd at 60% o'r taliadau rhent sy'n gysylltiedig â'r gweithgareddau. Canfu'r Comisiwn fod cynllun yr Eidal yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, o ran symiau cyfyngedig o gymorth, ni fydd y cymorth cyhoeddus yn fwy na €2.3m fesul buddiolwr.

O ran cymorth ar gyfer costau sefydlog heb eu talu, ni fydd y cymorth yn fwy na €12m y cwmni. At hynny, bydd y gefnogaeth gyhoeddus yn cael ei chaniatáu erbyn 30 Mehefin 2022 fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad felly fod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107(3)(XNUMX)(XNUMX). b) TFEU ac amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.102105 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd