RSSClefydau

Prydain yn siarad â phartneriaid rhyngwladol ar #Coronavirus - llefarydd ar ran PM

Prydain yn siarad â phartneriaid rhyngwladol ar #Coronavirus - llefarydd ar ran PM

| Ionawr 28, 2020

Mae Prydain yn siarad â phartneriaid rhyngwladol i ddod o hyd i atebion i helpu Prydain a gwladolion tramor eraill i adael dinas Tsieineaidd Wuhan, canol brigiad coronafirws, meddai llefarydd ar ran y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Llun (27 Ionawr), ysgrifennwch William James ac Elizabeth Piper . “Mae’r Swyddfa Dramor wedi dweud y bore yma eu bod nhw […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cyhoeddi cyfraniad uchaf erioed o € 550 miliwn i achub bywydau 16 miliwn o #AIDS #Tuberculosis a #Malaria

Mae'r UE yn cyhoeddi cyfraniad uchaf erioed o € 550 miliwn i achub bywydau 16 miliwn o #AIDS #Tuberculosis a #Malaria

| Awst 26, 2019

Mae'r UE wedi cyhoeddi addewid € 550 miliwn i'r Gronfa Fyd-eang yn ystod uwchgynhadledd G7 yn Biarritz. Mae'r Gronfa yn bartneriaeth ryngwladol i ymladd yn erbyn AIDS, twbercwlosis a malaria ledled y byd. Mae ei waith eisoes wedi arbed 27 miliwn o fywydau ers iddo gael ei greu yn 2002. Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, y tro hwn: “Mae'r […]

Parhau Darllen

#Paccination - Amser i siarad yn erbyn diffyg gwybodaeth! Datganiad gan yr Is-Lywydd Jyrki Katainen

#Paccination - Amser i siarad yn erbyn diffyg gwybodaeth! Datganiad gan yr Is-Lywydd Jyrki Katainen

| Ebrill 30, 2019

Brechu yw un o'r mesurau iechyd cyhoeddus mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn, mae'n ysgrifennu Is-Lywydd Jyrki Katainen. Nid yn unig y mae brechlynnau yn atal clefydau ac yn achub bywydau, maent hefyd yn lleihau costau gofal iechyd. Dros y ddwy ganrif ddiwethaf, profwyd yn gyson bod brechlynnau'n gweithio. Mae'n fater o ffaith, nid yn fater o farn. Yn anffodus, y rhai […]

Parhau Darllen

Mae #IndustrialFarmFungus marwol yn lledaenu yn ein plith

Mae #IndustrialFarmFungus marwol yn lledaenu yn ein plith

| Ebrill 26, 2019

Defnyddir wyth deg y cant o wrthfiotigau UDA i hyrwyddo twf da byw a dofednod ac i amddiffyn yr anifeiliaid rhag canlyniadau bacteriol yr amgylcheddau sy'n llawn tail lle cânt eu tyfu. Dyna 34 o bunnoedd y flwyddyn o wrthfiotigau fel 2015, ysgrifennwch Alex Liebman a Rob Wallace, PhD. Cynhyrchu ffwngleiddiad a phlaladdwyr yn Sapec Crop Protection, Portiwgal […]

Parhau Darllen

#WorldTuberculosisDay - Er bod nifer yr achosion yn gostwng yn Ewrop, mae angen ymwybyddiaeth ac atal o hyd

#WorldTuberculosisDay - Er bod nifer yr achosion yn gostwng yn Ewrop, mae angen ymwybyddiaeth ac atal o hyd

| Mawrth 25, 2019

Ar Ddiwrnod Twbercwlosis y Byd, a gynhaliwyd ar ddydd Sul 24 Mawrth, nod y Comisiwn Ewropeaidd oedd codi ymwybyddiaeth ynghylch baich ac atal twbercwlosis yn ogystal ag ysgogi ymdrechion yn y frwydr yn erbyn y clefyd. Er bod pob awr 30 o bobl yn cael diagnosis o dwbercwlosis yn Ewrop, yn gyffredinol, y gostyngiad yn yr achosion o dwbercwlosis a arsylwyd […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn a gwledydd partner 35 yn sefydlu € 100 miliwn partneriaeth i roi hwb i ymchwil i #RareDiseases

Mae'r Comisiwn a gwledydd partner 35 yn sefydlu € 100 miliwn partneriaeth i roi hwb i ymchwil i #RareDiseases

| Rhagfyr 10, 2018

Fel amlygiad arall o Ewrop sy'n amddiffyn ei dinasyddion, mae gwledydd partner y Comisiwn a 35 wedi sefydlu partneriaeth ymchwil newydd ar glefydau prin. Bydd y bartneriaeth yn rhoi gobaith newydd i ddiagnosteg well a gwell triniaethau a gofal i filiynau o bobl Ewropeaidd sy'n dioddef o un o'r nifer o glefydau prin. Gyda chyllideb o […]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn galw am ledaenu #LymeDisease 'frawychus'

Mae'r Senedd yn galw am ledaenu #LymeDisease 'frawychus'

| Tachwedd 20, 2018

Mae'n ymddangos bod ticiau wedi'u heintio a'r clefyd yn ehangu yn ddaearyddol, dywed yr ASEau © delweddau AP / Undeb Ewropeaidd - EP Dylai'r UE lunio cynlluniau i fynd i'r afael â'r afiechyd, y "epidemig tawel" a ledaenir gan daciau, sydd heb ei ddiagnosio ac sy'n effeithio ar tua miliwn o Ewropeaid . Mynegodd ASE eu pryder am y gyfradd frawychus y mae Lyme borreliosis wedi [...]

Parhau Darllen