RSSClefydau

#ZikaVirus: Evolva ehangu ei hymchwil nootkatone i gynnwys mosgitos sy'n trosglwyddo Zika

#ZikaVirus: Evolva ehangu ei hymchwil nootkatone i gynnwys mosgitos sy'n trosglwyddo Zika

| Mawrth 24, 2016 | 0 Sylwadau

Evolva yn cyhoeddi ei fod yn ehangu ei waith presennol gyda'r Canolfannau Unol Daleithiau ar gyfer Rheoli Clefydau (CDC) i ymchwilio effeithiolrwydd nootkatone yn ticio-reolaeth i gynnwys ffocws ychwanegol ar mosgitos, gan gynnwys y rhai sy'n trosglwyddo Zika, chikungunya, dengue, a firysau Nîl y Gorllewin. ymchwil DCC wedi dangos nootkatone ddau repels ac yn lladd y mosgito dwymyn felen, Aedes [...]

Parhau Darllen

#Zika: UE yn cefnogi ymchwil Zika gyda € 10 miliwn

#Zika: UE yn cefnogi ymchwil Zika gyda € 10 miliwn

| Mawrth 15, 2016 | 0 Sylwadau

Heddiw, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhyddhau € 10 miliwn ar gyfer ymchwil ar y firws Zika, ar hyn o bryd yn effeithio ar rannau helaeth o America Ladin. Mae'r wlad yr effeithir arnynt fwyaf yw Brasil, lle mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi datgan y gall y clwstwr diweddar o gamffurfiadau ymennydd difrifol mewn newydd-borns fod yn gysylltiedig â firws. Er bod y risg o [...]

Parhau Darllen

# Iechyd: Mae ASEau yn cymeradwyo rheolau wedi'u diweddaru i helpu i gynnwys clefydau anifeiliaid trosglwyddadwy

# Iechyd: Mae ASEau yn cymeradwyo rheolau wedi'u diweddaru i helpu i gynnwys clefydau anifeiliaid trosglwyddadwy

| Mawrth 8, 2016 | 0 Sylwadau

Cymeradwywyd mesurau i atal ac atal achosion o glefydau anifeiliaid fel ffliw adar neu glwy'r traed a'r genau, a gytunwyd yn anffurfiol gan ASEau a Chyngor Gweinidogion yr UE ym mis Mehefin 2015, gan y Senedd ddydd Mawrth 9 Mawrth. Cyfraith ddrafft yr UE, ar glefydau sy'n drosglwyddadwy ymhlith anifeiliaid, ac o bosibl i bobl hefyd, […]

Parhau Darllen

#Health: ONE a Bono yn croesawu arweiniad UE yn y frwydr yn erbyn AIDS, twbercwlosis a malaria

#Health: ONE a Bono yn croesawu arweiniad UE yn y frwydr yn erbyn AIDS, twbercwlosis a malaria

| Mawrth 3, 2016 | 0 Sylwadau

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyfrannu € 470 miliwn i'r Gronfa Fyd-eang i Ymladd AIDS, Twbercwlosis a Malaria ar gyfer y cyfnod 2017 19-. Mae hyn yn ei gyhoeddi heddiw (Mawrth 3) gan Cydweithrediad Rhyngwladol a Chomisiynydd Datblygu Neven Mimica. Dywedodd Bono (yn y llun), prif leisydd U2 a chyd-sylfaenydd The ONE Ymgyrch ac GOCH,: "saith ar hugain yn unig daeth fy hoff [...]

Parhau Darllen

#Zika: 'Nid brechlyn Zika yn bell i ffwrdd', meddai WHO gwyddonydd prif

#Zika: 'Nid brechlyn Zika yn bell i ffwrdd', meddai WHO gwyddonydd prif

| Chwefror 18, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r firws Zika wedi cyrraedd y penawdau ledled y byd wrth i bobl ofni y gallai fod yn gysylltiedig â microseffali mewn babanod, sy'n achosi iddynt gael eu geni gyda phenaethiaid anarferol o fach. Ar bwyllgor iechyd y cyhoedd Dydd Mercher 17 Chwefror Senedd trafod y mater gyda chynrychiolwyr o Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Ar ôl y gwrandawiad Dr Roberto [...]

Parhau Darllen

Annog grwpiau canser #WorldCancerDay Ewropeaidd i gymryd camau yn erbyn glyffosad

Annog grwpiau canser #WorldCancerDay Ewropeaidd i gymryd camau yn erbyn glyffosad

| Chwefror 4, 2016 | 0 Sylwadau

Mae Cynghrair Iechyd ac Amgylchedd (HEAL) yn galw ar gymdeithasau canser mwyaf dylanwadol Ewrop i annog llywodraethau i roi gwaharddiad ar glyffosad ar unwaith, cemeg a ddefnyddir fel chwynladdwr. Mewn llythyr a anfonwyd ar Ddiwrnod Canser y Byd 4 Chwefror o Arlywydd HEAL, Dr Peter van den Hazel, mae'n atgoffa prif grwpiau canser cenedlaethol sy'n [...]

Parhau Darllen

'Marwolaethau malaria Zero' gan 2030?

'Marwolaethau malaria Zero' gan 2030?

| Ebrill 29, 2015 | 0 Sylwadau

Mae ymgyrchwyr wedi annog mwy o ymwybyddiaeth y cyhoedd am malaria a beth sydd angen ei wneud i gyrraedd sero farwolaethau malaria yn fyd-eang gan 2030. Gofynnir i arweinwyr yr UE yn benodol i gytuno ar set uchelgeisiol o Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) Medi hwn yn y Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Mae'r ymgyrch yn cael ei arwain gan UN Llysgenhadon Ieuenctid, mae [...]

Parhau Darllen