RSSCyffuriau

Mae'r DU yn ofni argyfwng wrth i 11.5 miliwn gael #AddictiveDrugs o bosibl

Mae'r DU yn ofni argyfwng wrth i 11.5 miliwn gael #AddictiveDrugs o bosibl

| Medi 10, 2019

Mae mwy a mwy o Brydeinwyr yn rhagnodi meddyginiaethau a allai fod yn gaethiwus fel pils cysgu, opioidau a chyffuriau lladd poen eraill, gan godi'r risg o argyfwng cyffuriau fel yr un yn yr Unol Daleithiau, meddai swyddogion iechyd ddydd Mawrth (10 Medi), yn ysgrifennu Kate Kelland o Reuters. Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan y llywodraeth, dywedodd ymchwilwyr yn Public Health England (PHE) dystiolaeth […]

Parhau Darllen

Gellir atal #DrugOverdoses - rhyddhau adnoddau newydd

Gellir atal #DrugOverdoses - rhyddhau adnoddau newydd

| Medi 2, 2019

Dadlwythiadau cysylltiedig Dolenni dan sylw Trosolwg o'r pwnc: Atal marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn Ewrop Trosolwg o raglenni naloxone adref yn Ewrop Cwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin): marwolaethau gorddos cyffuriau yn Ewrop Crynodeb o'r dystiolaeth: Naloxone i ddychwelyd gorddos opioidau synthetig Ystafelloedd bwyta cyffuriau: an trosolwg o ddarpariaeth a thystiolaeth Data'r Alban Fentanils a chanabinoidau synthetig: gan yrru mwy o gymhlethdod i mewn i […]

Parhau Darllen

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

| Awst 16, 2019

Mae Prydain yn gofyn i ddarparwyr logisteg gynnig am gontract cludo nwyddau cyflym gwerth £ 25 miliwn i ddosbarthu meddyginiaethau i'r wlad yn ddyddiol ar ôl iddo adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, ysgrifennodd Kate Holton. Dywedodd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y byddai'r contract yn rhan o'i chynlluniau wrth gefn i […]

Parhau Darllen

Mae fferyllwyr ysbytai yn galw am weithredu Ewropeaidd i fynd i'r afael â #MedicinesShortages

Mae fferyllwyr ysbytai yn galw am weithredu Ewropeaidd i fynd i'r afael â #MedicinesShortages

| Mehefin 21, 2019

Mabwysiadodd aelod-sefydliadau 35 Cymdeithas Fferyllwyr Ysbytai Ewrop (EAHP) bapur safbwynt newydd ar brinder meddyginiaethau yn eu Cynulliad Cyffredinol 49th a gynhaliwyd y penwythnos diwethaf yng Nghaeredin, y Deyrnas Unedig. Mae pwnc prinder meddyginiaethau wedi meddiannu aelodau EAHP ers cryn amser oherwydd ei effaith gynyddol ar ofal cleifion […]

Parhau Darllen

Lansio #EuropeanDrugReport2019

Lansio #EuropeanDrugReport2019

| Mehefin 4, 2019

Ar 6 June, bydd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos a Chyfarwyddwr y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar Gyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau (EMCDDA) yn lansio Adroddiad Cyffuriau Ewropeaidd 2019, gan gyflwyno'r defnydd diweddaraf o gyffuriau a thueddiadau a datblygiadau yn y farchnad yn Ewrop . Mae Adroddiad Cyffuriau Ewrop yn darparu dadansoddiad cynhwysfawr o […]

Parhau Darllen

#AEuropeThatProtects - #EUDrugsAgency yn cael ei gydnabod fel canolbwynt rhagoriaeth yn Ewrop ac yn rhyngwladol

#AEuropeThatProtects - #EUDrugsAgency yn cael ei gydnabod fel canolbwynt rhagoriaeth yn Ewrop ac yn rhyngwladol

| Efallai y 15, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiad yn gwerthuso gwaith y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar Gyffuriau a Chaethiwed i Gyffuriau (EMCDDA), Asiantaeth yr UE ar gyffuriau. Mae'r adroddiad yn cadarnhau, yn ystod y cyfnod 2013 i 2018, bod yr Asiantaeth wedi parhau i gael ei chydnabod yn eang fel gwir ganolfan o ragoriaeth wyddonol yn Ewrop ac yn rhyngwladol, gan ddarparu ffeithiol, […]

Parhau Darllen

Mae #IndustrialFarmFungus marwol yn lledaenu yn ein plith

Mae #IndustrialFarmFungus marwol yn lledaenu yn ein plith

| Ebrill 26, 2019

Defnyddir wyth deg y cant o wrthfiotigau UDA i hyrwyddo twf da byw a dofednod ac i amddiffyn yr anifeiliaid rhag canlyniadau bacteriol yr amgylcheddau sy'n llawn tail lle cânt eu tyfu. Dyna 34 o bunnoedd y flwyddyn o wrthfiotigau fel 2015, ysgrifennwch Alex Liebman a Rob Wallace, PhD. Cynhyrchu ffwngleiddiad a phlaladdwyr yn Sapec Crop Protection, Portiwgal […]

Parhau Darllen