RSSCyffuriau

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

| Ionawr 24, 2020

Datgymalwyd sefydliad masnachu cyffuriau ar raddfa fawr sy'n gysylltiedig â charteli Colombia a Pheriw yn Sbaen a Colombia mewn ymgyrch gorfodaeth cyfraith ryngwladol. Cefnogodd Europol yr ymchwiliad dwy flynedd o hyd, dan arweiniad Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) mewn cydweithrediad agos â Heddlu Cenedlaethol Colombia a DEA yr UD. Arestiwyd cyfanswm o 11 o ddinasyddion Sbaen […]

Parhau Darllen

#EUThatProtects - Lansio Adroddiad Marchnadoedd Cyffuriau 2019 yr UE

#EUThatProtects - Lansio Adroddiad Marchnadoedd Cyffuriau 2019 yr UE

| Tachwedd 26, 2019

Heddiw (26 Tachwedd), bydd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos, ynghyd â Chyfarwyddwyr y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar gyfer Cyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau (EMCDDA) ac Europol, Alexis Goosdeel a Catherine De Bolle yn cyflwyno Adroddiad Marchnadoedd Cyffuriau 2019 yr UE. . Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd cynyddol Ewrop fel marchnad a […]

Parhau Darllen

Mae'r DU yn ofni argyfwng wrth i 11.5 miliwn gael #AddictiveDrugs o bosibl

Mae'r DU yn ofni argyfwng wrth i 11.5 miliwn gael #AddictiveDrugs o bosibl

| Medi 10, 2019

Mae mwy a mwy o Brydeinwyr yn rhagnodi meddyginiaethau a allai fod yn gaethiwus fel pils cysgu, opioidau a chyffuriau lladd poen eraill, gan godi'r risg o argyfwng cyffuriau fel yr un yn yr Unol Daleithiau, meddai swyddogion iechyd ddydd Mawrth (10 Medi), yn ysgrifennu Kate Kelland o Reuters. Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan y llywodraeth, dywedodd ymchwilwyr yn Public Health England (PHE) dystiolaeth […]

Parhau Darllen

Gellir atal #DrugOverdoses - rhyddhau adnoddau newydd

Gellir atal #DrugOverdoses - rhyddhau adnoddau newydd

| Medi 2, 2019

Dadlwythiadau cysylltiedig Dolenni dan sylw Trosolwg o'r pwnc: Atal marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn Ewrop Trosolwg o raglenni naloxone adref yn Ewrop Cwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin): marwolaethau gorddos cyffuriau yn Ewrop Crynodeb o'r dystiolaeth: Naloxone i ddychwelyd gorddos opioidau synthetig Ystafelloedd bwyta cyffuriau: an trosolwg o ddarpariaeth a thystiolaeth Data'r Alban Fentanils a chanabinoidau synthetig: gan yrru mwy o gymhlethdod i mewn i […]

Parhau Darllen

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

| Awst 16, 2019

Mae Prydain yn gofyn i ddarparwyr logisteg gynnig am gontract cludo nwyddau cyflym gwerth £ 25 miliwn i ddosbarthu meddyginiaethau i'r wlad yn ddyddiol ar ôl iddo adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, ysgrifennodd Kate Holton. Dywedodd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y byddai'r contract yn rhan o'i chynlluniau wrth gefn i […]

Parhau Darllen

Mae fferyllwyr ysbytai yn galw am weithredu Ewropeaidd i fynd i'r afael â #MedicinesShortages

Mae fferyllwyr ysbytai yn galw am weithredu Ewropeaidd i fynd i'r afael â #MedicinesShortages

| Mehefin 21, 2019

Mabwysiadodd aelod-sefydliadau 35 Cymdeithas Fferyllwyr Ysbytai Ewrop (EAHP) bapur safbwynt newydd ar brinder meddyginiaethau yn eu Cynulliad Cyffredinol 49th a gynhaliwyd y penwythnos diwethaf yng Nghaeredin, y Deyrnas Unedig. Mae pwnc prinder meddyginiaethau wedi meddiannu aelodau EAHP ers cryn amser oherwydd ei effaith gynyddol ar ofal cleifion […]

Parhau Darllen

Lansio #EuropeanDrugReport2019

Lansio #EuropeanDrugReport2019

| Mehefin 4, 2019

Ar 6 June, bydd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos a Chyfarwyddwr y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar Gyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau (EMCDDA) yn lansio Adroddiad Cyffuriau Ewropeaidd 2019, gan gyflwyno'r defnydd diweddaraf o gyffuriau a thueddiadau a datblygiadau yn y farchnad yn Ewrop . Mae Adroddiad Cyffuriau Ewrop yn darparu dadansoddiad cynhwysfawr o […]

Parhau Darllen