RSSsylweddau seicoweithredol newydd

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

| Ionawr 24, 2020

Datgymalwyd sefydliad masnachu cyffuriau ar raddfa fawr sy'n gysylltiedig â charteli Colombia a Pheriw yn Sbaen a Colombia mewn ymgyrch gorfodaeth cyfraith ryngwladol. Cefnogodd Europol yr ymchwiliad dwy flynedd o hyd, dan arweiniad Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) mewn cydweithrediad agos â Heddlu Cenedlaethol Colombia a DEA yr UD. Arestiwyd cyfanswm o 11 o ddinasyddion Sbaen […]

Parhau Darllen

#EUThatProtects - Lansio Adroddiad Marchnadoedd Cyffuriau 2019 yr UE

#EUThatProtects - Lansio Adroddiad Marchnadoedd Cyffuriau 2019 yr UE

| Tachwedd 26, 2019

Heddiw (26 Tachwedd), bydd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos, ynghyd â Chyfarwyddwyr y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar gyfer Cyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau (EMCDDA) ac Europol, Alexis Goosdeel a Catherine De Bolle yn cyflwyno Adroddiad Marchnadoedd Cyffuriau 2019 yr UE. . Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd cynyddol Ewrop fel marchnad a […]

Parhau Darllen

Lansio #EuropeanDrugReport2019

Lansio #EuropeanDrugReport2019

| Mehefin 4, 2019

Ar 6 June, bydd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos a Chyfarwyddwr y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar Gyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau (EMCDDA) yn lansio Adroddiad Cyffuriau Ewropeaidd 2019, gan gyflwyno'r defnydd diweddaraf o gyffuriau a thueddiadau a datblygiadau yn y farchnad yn Ewrop . Mae Adroddiad Cyffuriau Ewrop yn darparu dadansoddiad cynhwysfawr o […]

Parhau Darllen

#AEuropeThatProtects - #EUDrugsAgency yn cael ei gydnabod fel canolbwynt rhagoriaeth yn Ewrop ac yn rhyngwladol

#AEuropeThatProtects - #EUDrugsAgency yn cael ei gydnabod fel canolbwynt rhagoriaeth yn Ewrop ac yn rhyngwladol

| Efallai y 15, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi adroddiad yn gwerthuso gwaith y Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar Gyffuriau a Chaethiwed i Gyffuriau (EMCDDA), Asiantaeth yr UE ar gyffuriau. Mae'r adroddiad yn cadarnhau, yn ystod y cyfnod 2013 i 2018, bod yr Asiantaeth wedi parhau i gael ei chydnabod yn eang fel gwir ganolfan o ragoriaeth wyddonol yn Ewrop ac yn rhyngwladol, gan ddarparu ffeithiol, […]

Parhau Darllen

#Drugs - Datganiad gan y Comisiynydd Avramopoulos ar adeg Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Cam-drin Cyffuriau a Masnachu Cyfreithlon

#Drugs - Datganiad gan y Comisiynydd Avramopoulos ar adeg Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Cam-drin Cyffuriau a Masnachu Cyfreithlon

| Mehefin 29, 2018

Ar y Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Cam-drin Cyffuriau a Masnachu Cyfreithlon, dywedodd y Comisiynydd dros Fudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth, Dimitris Avramopoulos: "Mae'r farchnad cyffuriau anghyfreithlon yn dod yn fwy a mwy deinamig ac yn hyblyg iawn. Mae'n creu heriau newydd sy'n datblygu'n gyson i'n cymdeithas, yn enwedig o ran plant a phobl ifanc. Gyda chynhyrchu cyffuriau uwch a [...]

Parhau Darllen

Mae'r heddlu yn manteisio ar fwy na € 4.5 miliwn yn #Cryptocurrencies yn Ewrop erioed mwyaf erioed #LSD

Mae'r heddlu yn manteisio ar fwy na € 4.5 miliwn yn #Cryptocurrencies yn Ewrop erioed mwyaf erioed #LSD

| Mehefin 28, 2018

Mae Sifil y Guardia Sifil a'r Heddlu Ffederal Awstriaidd, a gefnogir gan Europol, wedi datgymalu rhwydwaith troseddol yn cynhyrchu a dosbarthu cyffuriau synthetig ledled y byd, a elwir yn sylweddau seicoweithredol newydd (NPS), ar y Darknet. Roedd y grŵp troseddol hefyd yn ymwneud â gwyngalchu arian eu cyfran o'r elw trwy werthu cryptocurrencies, yn bennaf Bitcoins. Mwy na € 4,500,000 yn [...]

Parhau Darllen

Ymateb yr UE i #Drugs: Y Comisiwn i wahardd dau sylwedd ailgychwyniol # newydd

Ymateb yr UE i #Drugs: Y Comisiwn i wahardd dau sylwedd ailgychwyniol # newydd

| Efallai y 2, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig gwahardd dau sylwedd seicoweithredol newydd (NPS) - cycloproplyfentanyl a methoxyacetylfentanyl - ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Gall yr opioidau synthetig cryf hyn achosi niwed difrifol i iechyd, weithiau'n arwain at farwolaeth, ac yn peri bygythiad cynyddol i ddinasyddion Ewropeaidd. Meddai Dimitris Avramopoulos, y Comisiynydd Materion Cartref a Materion Cartref: "Rydym wedi cymryd [...]

Parhau Darllen