RSSEbola

#Ebola - UE yn cyhoeddi cronfeydd newydd i gryfhau parodrwydd yn #Burundi

#Ebola - UE yn cyhoeddi cronfeydd newydd i gryfhau parodrwydd yn #Burundi

| Awst 22, 2019

Mae'r achos o glefyd firws Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn parhau i ledu yn nwyrain y wlad gyda risg uchel o orlifo i'r gwledydd cyfagos. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cynyddu ei gymorth i Burundi gyda € 465,000 i gryfhau mesurau parodrwydd Ebola ymhellach gan awdurdodau a sefydliadau cymorth yn […]

Parhau Darllen

#Ebola - Mae'r UE yn darparu € 30 ychwanegol i fynd i'r afael â'r achosion yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

#Ebola - Mae'r UE yn darparu € 30 ychwanegol i fynd i'r afael â'r achosion yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Gorffennaf 26, 2019

Mae'r UE yn cyfrannu € 30 miliwn arall o arian dyngarol ar gyfer ymateb Ebola mewn ymdrechion yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Mae'r ail achos Ebola cynharaf sydd ar gofnod wedi honni bod hyd yn oed mwy na 1,700 yn byw mewn gwlad sydd eisoes yn wynebu sefyllfa ddyngarol enbyd. Mae'r cyhoeddiad cyllid yn dod â chyfanswm cymorth dyngarol yr UE i […]

Parhau Darllen

#Ebola - UE yn darparu € 5 miliwn pellach mewn cymorth dyngarol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

#Ebola - UE yn darparu € 5 miliwn pellach mewn cymorth dyngarol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Efallai y 14, 2019

Mae'r UE yn cynyddu cymorth dyngarol gyda € 5 miliwn ychwanegol wrth i Weriniaeth Ddemocrataidd Congo barhau i brofi ei haint Ebola mwyaf hyd yn hyn. Mae'r doll marwolaeth a gadarnhawyd yn yr epidemig bellach yn sefyll dros dros 1,000 o bobl. Gyda'r cyhoeddiad hwn, cyfanswm cyllid yr UE i fynd i'r afael â'r clefyd yn y wlad yw € 17 miliwn […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn rhyddhau € 7.2 miliwn i ymladd yn erbyn #Ebola yn Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

Mae'r UE yn rhyddhau € 7.2 miliwn i ymladd yn erbyn #Ebola yn Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Hydref 23, 2018

Mae'r Comisiwn yn dyrannu € 7.2 miliwn ychwanegol i gryfhau ei ymateb i'r achos Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) nad yw eto dan reolaeth. Mae cyfanswm ymateb yr UE hyd yn hyn yn € 12.83m yn 2018. Bydd arian yr UE yn helpu sefydliadau sy'n gweithio ar lawr gwlad i ddefnyddio galluoedd ychwanegol [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn rhyddhau cymorth brys ac yn dechrau gwasanaeth hedfan dyngarol i gynnwys #Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

Mae'r UE yn rhyddhau cymorth brys ac yn dechrau gwasanaeth hedfan dyngarol i gynnwys #Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Efallai y 21, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi pecyn o gymorth dyngarol brys i helpu i gynnwys achos o Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Bydd € 1.5 miliwn cychwynnol yn darparu cefnogaeth logisteg i Sefydliad Iechyd y Byd, a chynigiwyd € 130,000 ychwanegol i Ffederasiwn Rhyngwladol y Groes Goch ar gyfer ymyriadau achub bywyd trwy [...]

Parhau Darllen

Datganiad am achosion diweddaraf Ebola yn #DemocraticRepublicOfCongo

Datganiad am achosion diweddaraf Ebola yn #DemocraticRepublicOfCongo

| Efallai y 14, 2018

Cyhoeddodd y Comisiynydd Rheoli Cymorth ac Argyfwng Dyngarol a Chydlynydd Ebola yr UE, Christos Stylianides, y datganiad canlynol: "Yn dilyn yr achosion diweddaraf Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, mae'r Undeb Ewropeaidd yn cynnig ei gefnogaeth lawn i helpu. Rydym yn monitro'r sefyllfa yn agos ac rydym wedi bod mewn cysylltiad cyson â'r awdurdodau cenedlaethol, Iechyd y Byd [...]

Parhau Darllen

#Zika: 'Nid brechlyn Zika yn bell i ffwrdd', meddai WHO gwyddonydd prif

#Zika: 'Nid brechlyn Zika yn bell i ffwrdd', meddai WHO gwyddonydd prif

| Chwefror 18, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r firws Zika wedi cyrraedd y penawdau ledled y byd wrth i bobl ofni y gallai fod yn gysylltiedig â microseffali mewn babanod, sy'n achosi iddynt gael eu geni gyda phenaethiaid anarferol o fach. Ar bwyllgor iechyd y cyhoedd Dydd Mercher 17 Chwefror Senedd trafod y mater gyda chynrychiolwyr o Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Ar ôl y gwrandawiad Dr Roberto [...]

Parhau Darllen