RSSbwyd

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

| Chwefror 9, 2020

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop, gan ehangu dylanwad economaidd a gwleidyddol Tsieina yn sylweddol - yn ysgrifennu […]

Parhau Darllen

Trawsnewid y #GlobalFoodSystem un beit ar y tro

Trawsnewid y #GlobalFoodSystem un beit ar y tro

| Ionawr 17, 2020

Ychydig o feysydd o'n bywydau sydd heb eu cyffwrdd gan dechnolegau newydd sy'n dod i'r amlwg a lefelau cynyddol o ddigideiddio, ysgrifennodd Benjamin Addom, Arweinydd Tîm, TGCh ar gyfer Amaethyddiaeth, Canolfan Dechnegol ar gyfer Cydweithrediad Amaethyddol a Gwledig (CTA). Mae'r ffordd yr ydym yn gweithio, teithio, rhyngweithio a chyrchu gwasanaethau cyhoeddus i gyd wedi cael eu trawsnewid gan ddyfeisiau craff, dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial (AI), […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi wyth o #GeneticallyModifiedProducts ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi wyth o #GeneticallyModifiedProducts ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid

| Tachwedd 29, 2019

Mae'r Comisiwn wedi awdurdodi wyth o Organebau a Addaswyd yn Enetig (GMOs), pob un ar gyfer defnydd bwyd / bwyd anifeiliaid (indrawn MZHG0JG, indrawn MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9, indrawn MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x 40278 -9, indrawn Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21, adnewyddiadau ffa soia MON 89788 a […]

Parhau Darllen

Mae gan #BorisJohnson lwybr clir at ddyfrhau #FoodRegulations allweddol wrth geisio bargen fasnach y DU / UD, yn rhybuddio #UKTPO

Mae gan #BorisJohnson lwybr clir at ddyfrhau #FoodRegulations allweddol wrth geisio bargen fasnach y DU / UD, yn rhybuddio #UKTPO

| Medi 11, 2019

Mae cyhoedd y DU yn wynebu’r posibilrwydd o reoliadau bwyd sydd wedi’u dyfrio i lawr ar ôl Brexit gyda’r Senedd heb fawr o lais, mae Arsyllfa Polisi Masnach y DU (UK TPO) yn rhybuddio. Mae dadansoddiad newydd gan arbenigwyr cyfreithiol ym TPO y DU ym Mhrifysgol Sussex yn rhybuddio bod rheoleiddio llym, sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar rai o gynnyrch bwyd mwy dadleuol yr Unol Daleithiau o’r DU […]

Parhau Darllen

Dosbarthwyd #Milk, #Fruits a #Vegetables i blant ysgol diolch i raglen yr UE

Dosbarthwyd #Milk, #Fruits a #Vegetables i blant ysgol diolch i raglen yr UE

| Medi 3, 2019

Gyda dechrau blwyddyn ysgol newydd, bydd cynllun ffrwythau, llysiau a llaeth ysgolion yr UE yn ailddechrau yn y gwledydd sy'n cymryd rhan yn yr UE ar gyfer 2019-2020. Nod cynllun ysgolion yr UE yw hyrwyddo bwyta'n iach a dietau cytbwys trwy ddosbarthu ffrwythau, llysiau a chynhyrchion llaeth tra hefyd yn cynnig rhaglenni addysgol ar amaethyddiaeth a maeth da. […]

Parhau Darllen

Yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau yn llofnodi cytundeb ar fewnforion #HormoneFreeBeef

Yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau yn llofnodi cytundeb ar fewnforion #HormoneFreeBeef

| Awst 5, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau, a gynrychiolir yn y drefn honno gan Lysgennad yr UE i Stavros Lambrinidis yn yr Unol Daleithiau, Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth Llywyddiaeth y Ffindir ar Gyngor yr UE Jani Raappana a Chynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau Robert Lighthizer wedi llofnodi cytundeb yn Washington DC sy'n adolygu gweithrediad cwota sy'n bodoli eisoes i […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn awdurdodi naw #Cynhigynnodynnodedig ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid ac un fel blodyn torri addurnol

Y Comisiwn yn awdurdodi naw #Cynhigynnodynnodedig ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid ac un fel blodyn torri addurnol

| Gorffennaf 29, 2019

Mae'r Comisiwn wedi awdurdodi deg organeb a addaswyd yn enetig: saith ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid (cotwm GHB614xLLCotton25xMON1598, india corn 5307, indrawn MON 87403, indrawn 4114, indrawn MON87411, indrawn Bt11xMIR162x1507xGA21, MON87751 ffa soia), dau awdurdodiad newydd hefyd ar gyfer bwyd a bwyd anifeiliaid . Pob un o'r rhain yn enetig […]

Parhau Darllen