Cysylltu â ni

bwyd

Coginio danteithion yn y DU – gwlad arloesi bwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Amser oedd pan oedd Ewropeaid yn meddwl nad oedd bwyd Prydeinig yn cynnwys llawer mwy na physgod soeglyd a sglodion, wedi'i chwyddo gan beint cynnes o chwerw (cwrw). Nid oedd hynny, mewn gwirionedd, mor bell yn ôl, ac mae rhai ar dir mawr Ewrop yn dal i fod braidd yn snobaidd (ac yn anghywir) yn rhoi shrug Gallig ar y sôn yn unig am fwyd Prydeinig.

Iawn, felly 50 mlynedd yn ôl, roedd y bwyd ym Mhrydain, ar y cyfan, yn eithaf ofnadwy. Roedd popeth Ffrangeg i'w weld yn well, boed yn fara, caws, gwin, bwytai neu gaffis.

Heddiw, gellid dadlau bod y safbwyntiau mewn gwirionedd wedi cael eu gwrthdroi gyda’r DU bellach yn wlad arloesi o ran bwyd gyda choginio’r byd yn cael ei chynrychioli ym mhob rhan o’r wlad.

Mae pethau gymaint yn well, a dweud y gwir, fel y gallwch chi hyd yn oed fwynhau “teithiau bwyd” o Brydain hyd yn oed.

Un fenter o’r fath yw’r “East Kent Culinary Tours” sydd newydd ei lansio a drefnwyd gan Dev Biswal, cogydd lleol arobryn a pherchennog bwyty.

Mae’r daith goginio 9 diwrnod gala wedi’i hanelu’n bennaf at ddod ag ymwelwyr tramor (o Wlad Belg a phob rhan arall o Ewrop) i flasu’r cynnyrch bwyd a diod gorau sydd gan Ddwyrain Caint i’w gynnig (mae’r teithiau hefyd yn agored i ymwelwyr domestig o rannau eraill y DU).

hysbyseb

Mae Biswal, cyn Gogydd Asiaidd y Flwyddyn, yn enwog am ei leoliad bwyta cain modern, “The Cook's Tale,” yng Nghaergaint, Caint. Mae’n gweini seigiau unigryw sy’n asio coginio Indiaidd traddodiadol, gyda chyffyrddiadau deheuig o fwyd rhyngwladol, wedi’u cynllunio i arddangos cynhwysion tymhorol o ffynonellau o fewn 30 munud i’r lleoliad.

Ar gyfer ei deithiau sydd newydd eu lansio, bydd gwesteion tramor yn cael eu casglu ym maes awyr Gatwick neu Heathrow ychydig y tu allan i Lundain a'u cludo i westy pen uchel yr Abode yng nghanol Caergaint.

Bydd y daith yn cynnwys picnic bwyd môr yn Whitstable; puntio ar hyd yr Afon Stour, nifer o brydau bwyty; blasu gwinllan a micro-fragdy; taith o amgylch cestyll hanesyddol Deal, Dover, Walmer a Dover (gyda thaith falŵn opsiynol); Eglwys Gadeiriol Caergaint; gwledd ganoloesol; taith siopa fferm artisanal am anrhegion a chynhwysion ar gyfer dosbarth coginio ymarferol.

Mae'r deithlen hefyd yn cynnwys taith dros nos i Lundain gyda thaith dywys, cinio cyn theatr a sioe yn y West End. 

Ar y noson olaf, daw’r daith i ben gyda Dev yn cyflwyno bwydlen flasu ffarwel ysblennydd yn ei fwyty arobryn.

Mae'r teithiau i mewn, meddai, yn ddilyniant naturiol o'r gwyliau coginio poblogaidd a drefnwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan The Cook's Tale i Croatia, Moroco ac India ynghyd â'i 'Brofiadau Caint' lleol sy'n seiliedig ar fwyd sy'n darparu ar gyfer ymwelwyr â'r ardal a choginio. ysgol.

Dywed Biswal, os nad ydyn nhw'n ei wybod yn barod, ei bod hi'n bryd i'r rhai nad ydyn nhw'n Brydeinwyr ddarganfod pa mor dda (ac iachus) yw'r bwyd ym Mhrydain, yn benodol ei ddarn ohono, y dyddiau hyn.

“Rydym wedi ein bendithio,” meddai, “gyda rhai o’r cynnyrch bwyd a diod gorau sydd i’w gael yn unrhyw le yn y wlad.

“Mae’r amrywiaeth o gigoedd, bwyd môr, ffrwythau a llysiau, cwrw, seidr a gwinoedd o’r safon uchaf yn aruchel – ac i gyd i’w cael mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol a hanes cyfoethog – mae’n bleser cogydd.”

Mae ei seigiau'n arddangos llawer o gynnyrch lleol cynaliadwy gorau'r ardal, wedi'i greu gan ddefnyddio cynhwysion a gafwyd o fewn 30 munud i'r gegin.

Magwyd Biswal yn Orissa, cafodd ei addysg yn Calcutta a hyfforddwyd yn y Dubai Sheraton, cyn symud i Lundain, yn 26 oed yn 2003 am gyfnodau yn Mangoes ac Eriki. 

Daeth yn bartner yn The Indian Princess yn Margate ym mis Rhagfyr 2006, gan ddod yn noddwr yn 2010. Mae ei fwyty yn cael ei argymell gan holl dywyswyr bwytai gorau'r wlad, gan gynnwys Michelin, AA, Good Food a Harden's. Dev oedd y cogydd preswyl ar 'Superscrimpers' Channel 4 TV, gan ddangos sut i baratoi prydau gourmet ar gyllideb. 

Mae gwobrau eraill wedi cynnwys. 'Bwyty Gorau' yng Ngwobrau nodedig Taste of Kent; 'Best Indian Restaurant' gan gylchgrawn Morrisons; 'Bwyty Gorau yn y De Ddwyrain' gan y Cobra Good Curry Guide. Cafodd ei enwi yn Gogydd Asiaidd y Flwyddyn yn y Gwobrau Bwyty Asiaidd.

Mae’r enw ‘The Cook’s Tale’ yn talu teyrnged i gymeriad y prentis Perkyn Revelour, yn blodeugerdd ‘Canterbury Tales’ Geoffrey Chaucer o’r 14eg ganrif, sydd “yn hytrach yn hoff o win, merched a chân”.

Y pris cynhwysol ar gyfer y daith 9 diwrnod yw: £2,460 (€2,905) y pen wrth rannu. £2,975 (€3,513,) i deithwyr unigol. Mae Gwyliau Coginio Taith y Cogydd wedi'u diogelu gan ATOL. Mae ATOL yn darparu sicrwydd ariannol pan fyddwch yn archebu gwyliau pecyn gyda chwmni teithio yn y DU.

• manylion llawn y deithlen yn: www.thecooksadventures.com

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd