Cysylltu â ni

bwyd

Gweini danteithion – enillwyr 2024 y label Brwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gall nifer o fwytai yn Rhanbarth Prifddinas Brwsel yn awr honni gyda balchder eu bod yn ddeiliaid y label “Brwsel”. Mae'r label yn nodi bwytai Brwsel sy'n gweini bwyd Gwlad Belg o safon.

At ei gilydd, mae tua 30 o sefydliadau wedi derbyn y label eleni. Mae'r restos yn adnabyddus am weini seigiau clasurol Gwlad Belg fel croquettes berdys, vol-au-vent neu Americain prepare.

Gall pobl eu hadnabod gan y logo Brwsel sy'n cael ei arddangos yn neu ar eu ffenestri.

Yn ogystal â'r gydnabyddiaeth hon, mae un ohonynt wedi ennill teitl Bwyty'r Flwyddyn Brwsel.  

Lansiwyd y label Brusselicious saith mlynedd yn ôl gan visit.burssels gyda'r nod o restru cyfres o fwytai a oedd yn enghreifftio Brwsel, a thrwy estyniad bwyd Belgaidd. 

Mae enw'r label yn gyfeiriad at Flwyddyn Gastronomeg 2012 ym Mrwsel.  

hysbyseb

Nawr, mae'r label yn ôl yn y chwyddwydr. 

Dywedodd llefarydd ar ran ymweliad Brwsel, “Mae bwyd Belgaidd yn gaffaeliad gwirioneddol i Frwsel. Mae llawer o ymwelwyr o gartref a thramor yn chwilio am brofiad Belgaidd dilys yn y brifddinas, ac mae hynny'n cynnwys bwyd. Mewn ymateb i’r galw hwn, mae’r label wedi’i ail-lansio.”

The latest shortlist of Brussels restaurants wasn’t decided overnight. 

Cynhaliodd panel o newyddiadurwyr bwyd broses ddethol fanwl, gyda bwytai sy'n gweini prydau nodweddiadol o Wlad Belg yn cael eu sgrinio am ansawdd a dilysrwydd eu seigiau. Roedd y meini prawf a ystyriwyd yn cynnwys ansawdd, tarddiad a ffresni'r cynhyrchion, ond hefyd y dechneg goginio, cymeriad Gwlad Belg y sefydliad a'r gwerth am arian.  

Lluniodd y rheithgor restr o tua 30 o fwytai ledled Rhanbarth Brwsel-Prifddinas. Heddiw, mae'r bwytai hyn wedi ennill y label ac yn ei arddangos yn falch yn ffenestri eu sefydliadau. 

“The 30 establishments selected guarantee people a high-quality, authentic Belgian gastronomic experience,” says the spokesman, adding, “It’s a wonderful opportunity to raise their profile and visit.brussels’ other channels.”

Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru bob blwyddyn. 

Bob blwyddyn, mae teitl Bwyty'r Flwyddyn Brwsel hefyd yn cael ei ddyfarnu i'r sefydliad ym Mrwsel sydd wedi hyrwyddo bwyd Gwlad Belg orau ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Eleni, dewisodd y rheithgor Les Brigittines, union gyferbyn â Chapel Church ym Mrwsel. Ers blynyddoedd, mae'r cogydd Dirk Myny wedi llwyddo i greu dehongliad personol a dilys o fwyd Gwlad Belg. 

He has, said the spokesman, made Les Brigittines a landmark of Belgian and Brussels gastronomy – notably with his famous ‘zennepot’ – by combining tradition and creativity in a warm and authentic setting.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd