Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gwaith dilynol o’r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: Panel dinasyddion yn cyflwyno 23 o argymhellion i gyflymu’r gwaith o leihau gwastraff bwyd yn yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 10, 11 a 12 Chwefror, cynhaliodd y Comisiwn ym Mrwsel sesiwn gloi y Panel Dinasyddion Ewropeaidd cyntaf, gan ganiatáu i ddinasyddion roi eu mewnbwn ar sut i gynyddu camau gweithredu i leihau gwastraff bwyd yn yr UE. Dyma'r cyntaf o genhedlaeth newydd o Baneli Dinasyddion a lansiwyd fel dilyniant i'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, gan wreiddio arferion cyfranogol a chydgynghorol ym mhroses llunio polisïau'r Comisiwn Ewropeaidd ar rai meysydd polisi allweddol.

Mae lleihau gwastraff, ac yn enwedig gwastraff bwyd, yn destun cynnig deddfwriaethol sydd wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Waith y Comisiwn ar gyfer 2023, yn unol â'i Strategaeth O'r Fferm i'r Fforc a'r cynigion o Gynhadledd Dyfodol Ewrop. Ar ddiwedd tri phenwythnos o drafodaethau, a fynychwyd gan tua 150 o ddinasyddion a ddewiswyd ar hap i gynrychioli amrywiaeth y boblogaeth Ewropeaidd, cyflwynodd y panel dinasyddion Argymhellion 23 gyda'r nod o hybu ymdrechion parhaus i leihau gwastraff bwyd, trwy gryfhau cydweithrediad yn y gadwyn gwerth bwyd, annog mentrau perthnasol yn y diwydiant bwyd a chefnogi newid ymddygiad defnyddwyr.

Bydd argymhellion y Panel Dinasyddion yn ategu'r asesiad effaith ac ymgynghoriad cyhoeddus agored a gynhaliwyd gan y Comisiwn ar fenter yr UE i ddiwygio'r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff gyda thargedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd