RSSIechyd

#EAPM - Meysydd awyr yn galore ar gyfer von der Leyen, a hat-tric iechyd posib i Gyprus

#EAPM - Meysydd awyr yn galore ar gyfer von der Leyen, a hat-tric iechyd posib i Gyprus

| Gorffennaf 31, 2019

Croeso i'n diweddariad diweddaraf wrth i ni baratoi i symud i mewn i fis Awst (ie, eisoes). Bydd llawer ohonoch yn edrych ymlaen at seibiant haeddiannol, ac felly byddwn ni hefyd yn EAPM, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Ydy, mae hyd yn oed y Gynghrair yn cymryd ychydig o anadl yn y frwydr barhaus er […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn awdurdodi naw #Cynhigynnodynnodedig ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid ac un fel blodyn torri addurnol

Y Comisiwn yn awdurdodi naw #Cynhigynnodynnodedig ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid ac un fel blodyn torri addurnol

| Gorffennaf 29, 2019

Mae'r Comisiwn wedi awdurdodi deg organeb a addaswyd yn enetig: saith ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid (cotwm GHB614xLLCotton25xMON1598, india corn 5307, indrawn MON 87403, indrawn 4114, indrawn MON87411, indrawn Bt11xMIR162x1507xGA21, MON87751 ffa soia), dau awdurdodiad newydd hefyd ar gyfer bwyd a bwyd anifeiliaid . Pob un o'r rhain yn enetig […]

Parhau Darllen

#Ebola - Mae'r UE yn darparu € 30 ychwanegol i fynd i'r afael â'r achosion yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

#Ebola - Mae'r UE yn darparu € 30 ychwanegol i fynd i'r afael â'r achosion yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

| Gorffennaf 26, 2019

Mae'r UE yn cyfrannu € 30 miliwn arall o arian dyngarol ar gyfer ymateb Ebola mewn ymdrechion yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Mae'r ail achos Ebola cynharaf sydd ar gofnod wedi honni bod hyd yn oed mwy na 1,700 yn byw mewn gwlad sydd eisoes yn wynebu sefyllfa ddyngarol enbyd. Mae'r cyhoeddiad cyllid yn dod â chyfanswm cymorth dyngarol yr UE i […]

Parhau Darllen

#EAPM - Pob newid yn Rhif 10, ond dim newid safiad ym Mrwsel

#EAPM - Pob newid yn Rhif 10, ond dim newid safiad ym Mrwsel

| Gorffennaf 24, 2019

Mae cyfarchion, cydweithwyr, a chroeso i'n diweddariad diweddaraf yma ar 'Boris Day', yn ysgrifennu at Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Ewrop ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM). Pwy fyddai wedi meddwl flwyddyn yn ôl y byddai Boris Johnson ar fin symud i Rhif 10 Downing Street, cartref swyddogol Prif Weinidog y DU? Yna eto, dair blynedd yn ôl, nid […]

Parhau Darllen

#FemTech - Gallai miliynau o fenywod elwa o driniaeth newydd ymledol ar gyfer dysfunctions llawr y pelfis

#FemTech - Gallai miliynau o fenywod elwa o driniaeth newydd ymledol ar gyfer dysfunctions llawr y pelfis

| Gorffennaf 23, 2019

Mae Dr Elan Ziv wedi datblygu dyfais a allai drawsnewid bywydau menywod sy'n byw gyda llithriad organ pelfig (POP). Gan ymweld â Brwsel, manteisiwyd ar y cyfle i gyfweld ag ef a chael gwybod mwy am opsiwn hollol newydd-an-llawfeddygol a rheoli tafladwy i fenywod â POP. Mae ConTIPI yn datblygu dyfeisiau wain nad ydynt yn ymledol ac yn tafladwy ar gyfer amrywiol […]

Parhau Darllen

#Trade - # Mae EUAgri-FoodExports yn parhau i dyfu ar gyflymder cyflym

#Trade - # Mae EUAgri-FoodExports yn parhau i dyfu ar gyflymder cyflym

| Gorffennaf 23, 2019

Mae'r adroddiad misol diweddaraf ar fasnach bwyd-amaeth a gyhoeddwyd ar 22 Gorffennaf yn dangos bod cynnydd cryf mewn allforion a welwyd o ddechrau'r flwyddyn yn parhau. Yn ôl y data misol diweddaraf sydd ar gael (Mai 2019), mae allforion bwyd-amaeth bellach yn gwneud 13% yn well na blwyddyn yn ôl. Mae'r allforion sy'n perfformio orau yn cynnwys cig porc, gwirodydd a gwirodydd, gwin […]

Parhau Darllen

#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

| Gorffennaf 19, 2019

Bore da, a chroeso i ddiweddariad diweddaraf EAPM, mewn wythnos a wnaed yn fywiog gan goroni'n llwyddiannus fel Brenhines Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, a Frans Timmermans (yn y llun) yn ddigywilydd am faterion yn ymwneud â Brexit, yn ysgrifennu European Alliance ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Rydym hefyd yn dod ag adolygiad o'r […]

Parhau Darllen