RSSIechyd

#Health - Gwrandawiadau comisiynydd: Mae Stella yn clirio'r rhwystr cyntaf gan Senedd Ewrop

#Health - Gwrandawiadau comisiynydd: Mae Stella yn clirio'r rhwystr cyntaf gan Senedd Ewrop

| Hydref 2, 2019

Aeth Stella Kyriakides, Comisiynydd Iechyd Ewropeaidd (yn y llun) gerbron Senedd Ewrop ddoe (dydd Mawrth 1 Hydref) ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb tair awr gydag ASEau ar Bwyllgorau'r Amgylchedd, Iechyd Cyhoeddus a Diogelwch Bwyd (ENVI) ac Amaethyddiaeth (AGRI) , yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Heddiw, derbyniodd gefnogaeth ENVI, er bod ei pherfformiad cyffredinol yn brin o argyhoeddiadol […]

Parhau Darllen

#EuropeanHealthForumGastein2019 i dynnu sylw at rymoedd aflonyddgar a all drawsnewid iechyd a lles yn Ewrop

#EuropeanHealthForumGastein2019 i dynnu sylw at rymoedd aflonyddgar a all drawsnewid iechyd a lles yn Ewrop

| Hydref 2, 2019

'Dogn iach o aflonyddwch? Newid trawsnewidiol ar gyfer iechyd a lles cymdeithasol 'yw thema arweiniol Gastein Fforwm Iechyd Ewropeaidd 2019 (2-4 Hydref 2019). O weithredwyr hinsawdd i weinidogion iechyd Ewropeaidd, mae'r EHFG yn 2019 yn casglu dros gynrychiolwyr 500 o'r byd academaidd, cymdeithas sifil, diwydiant a'r llywodraeth, i archwilio pa fath o aflonyddwch yw […]

Parhau Darllen

Mae #EuropeanReferenceNetworks yn croesawu aelodau newydd

Mae #EuropeanReferenceNetworks yn croesawu aelodau newydd

| Hydref 2, 2019

Gall darparwyr gofal iechyd yn Ewrop wneud cais o 30 Medi tan 30 Tachwedd i ddod yn aelodau o un o Rwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd 24 (ERNs) - rhwydweithiau rhithwir o ddarparwyr gofal iechyd ledled Ewrop sy'n ceisio hwyluso trafodaethau ar afiechydon a chyflyrau cymhleth neu brin. sy'n gofyn am driniaeth arbenigol iawn a màs critigol o wybodaeth a […]

Parhau Darllen

#Health - Mae dau ddarpar gomisiynydd yn cael eu gollwng, mae Gabriel yn creu argraff, a waliau cerrig Boris

#Health - Mae dau ddarpar gomisiynydd yn cael eu gollwng, mae Gabriel yn creu argraff, a waliau cerrig Boris

| Hydref 1, 2019

Cyfarchion, cydweithwyr, a chroeso i ddiweddariad cyntaf aelod EAPM ym mis Hydref, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Y peth cyntaf i'w ddweud wrthych yw ein bod wedi cael cyfarfod hynod gynhyrchiol yng Nghyngres ESMO yn Barcelona y penwythnos diwethaf, a bydd diweddariad ar hynny ar ddod yn fuan iawn. Yn ôl i mewn […]

Parhau Darllen

#FishMicronutrients yn 'llithro trwy ddwylo' pobl â diffyg maeth

#FishMicronutrients yn 'llithro trwy ddwylo' pobl â diffyg maeth

| Medi 27, 2019

Mae miliynau o bobl yn dioddef o ddiffyg maeth er bod rhai o’r rhywogaethau pysgod mwyaf maethlon yn y byd yn cael eu dal ger eu cartrefi, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn Nature. Mae plant mewn llawer o ardaloedd arfordirol trofannol yn arbennig o agored i niwed a gallent weld gwelliannau iechyd sylweddol pe bai dim ond cyfran fach o'r pysgod a ddaliwyd gerllaw yn cael ei dargyfeirio […]

Parhau Darllen

#EAPM - Y Senedd yn unedig ar ganser, ond ni all #VDL blesio pawb o hyd

#EAPM - Y Senedd yn unedig ar ganser, ond ni all #VDL blesio pawb o hyd

| Medi 20, 2019

Croeso i ddiweddariad gofal iechyd diweddaraf EAPM, a gadewch i ni gychwyn heddiw gyda newyddion y dylid cyhoeddi gwerthusiad y rheoliadau cyffuriau amddifad a phediatreg ar ddechrau 2020, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) Denis Horgan. Hyn yn ôl y Comisiynydd Iechyd Vytenis Andriukaitis, a oedd yn gadael yn fuan, a ddywedodd cymaint wrth Senedd Ewrop yn ystod ei […]

Parhau Darllen

#EAPM - Rhybudd Spahn ar HTA, tra bod #vdL yn wynebu grilio 'ffordd o fyw yr UE'

#EAPM - Rhybudd Spahn ar HTA, tra bod #vdL yn wynebu grilio 'ffordd o fyw yr UE'

| Medi 18, 2019

Cyfarchion, cydweithwyr. Mae'n wythnos Strasbwrg i ASEau, sydd fel arfer yn golygu digon yn digwydd. Ond cyn hynny ... Mae'r holl fater ynghylch asesu technoleg iechyd yn parhau. Fel y cofiwch efallai, mae cynlluniau diwygiedig y Comisiwn Ewropeaidd bellach ar lefel y Cyngor, ac roedd gan Weinidog Iechyd yr Almaen, Jens Spahnhas, gwpl o bethau i'w dweud am gynnydd, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli […]

Parhau Darllen