RSSCynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Mae #EAPM yn anelu am grand grand gyda chylchlythyr a Bwrdd Crwn ESMO sydd ar ddod

Mae #EAPM yn anelu am grand grand gyda chylchlythyr a Bwrdd Crwn ESMO sydd ar ddod

| Gorffennaf 31, 2020

Croeso, yn anad dim, i ddiweddariad terfynol y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) cyn le grand depart- cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar gylchlythyr EAPM, sydd ar gael yma. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofrestru mewn da bryd ar gyfer Cyngres Rithwir ESMO 2020, lle bydd EAPM yn trefnu bwrdd crwn […]

Parhau Darllen

Mae #EAPM yn edrych i'r rhentrée gyda gobaith a phenderfyniad ar gyfer iechyd y cyhoedd

Mae #EAPM yn edrych i'r rhentrée gyda gobaith a phenderfyniad ar gyfer iechyd y cyhoedd

| Gorffennaf 28, 2020

Helo, un ac oll - mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) yn gobeithio eich bod chi'n ddiogel ac yn iach. Mae mis Awst, amser traddodiadol gwyliau les grandes, rownd y gornel yn unig, ac er y gallai eleni fod yn fwy blwyddyn y 'aros', gyda chwarantîn a chloeon yn dal i fodoli yn fawr iawn […]

Parhau Darllen

#EAPM - Marciwch eich cerdyn ar gyfer digwyddiadau Cynghrair sydd ar ddod ar gyfer Cyngres ESMO ym mis Medi a Chynhadledd Llywyddiaeth ar gyfer mis Hydref

#EAPM - Marciwch eich cerdyn ar gyfer digwyddiadau Cynghrair sydd ar ddod ar gyfer Cyngres ESMO ym mis Medi a Chynhadledd Llywyddiaeth ar gyfer mis Hydref

| Gorffennaf 24, 2020

Croeso i bawb i'r diweddariad diwethaf yr wythnos hon - mae'r penwythnos mor agos y gallwch ei flasu, a dyma ychydig o newyddion am yr hyn y mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) ar y gweill i chi yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod. Hefyd, yn yr achos y gwnaethoch ei golli: dyma […]

Parhau Darllen

#EAPM - Lansiwyd adroddiad Cynhadledd Fyd-eang, mae arweinwyr yr UE yn gosod y fargen i wrthsefyll pandemig

#EAPM - Lansiwyd adroddiad Cynhadledd Fyd-eang, mae arweinwyr yr UE yn gosod y fargen i wrthsefyll pandemig

| Gorffennaf 22, 2020

Croeso, yn anad dim, i sesiwn friffio ganol wythnos Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Digon i siarad amdano heddiw, ond yn gyntaf, gair ar Gynhadledd Fyd-eang ar-lein ddiweddar EAPM, a gynhaliwyd ar 14 Gorffennaf ac y mae adroddiad yn cael ei ryddhau ar ei gyfer heddiw, gwelwch y ddolen ganlynol. Teitl yr adroddiad yw […]

Parhau Darllen

#EAPM - Amser i newid yn ymwneud â chlefydau prin

#EAPM - Amser i newid yn ymwneud â chlefydau prin

| Gorffennaf 20, 2020

I'r rhai nad ydynt eto wedi gadael am hols haf haeddiannol iawn, croeso i ddiweddariad cyntaf yr wythnos gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), a gobeithiwn ichi gael penwythnos pleserus - yn dilyn ymlaen o'r Gynhadledd Fyd-eang rithwir EAPM gyntaf , a lwyddodd, er gwaethaf holl broblemau cysylltiedig COVID-19, i ddenu […]

Parhau Darllen

#EAPM - O'r Gynhadledd Fyd-eang i'r Capten Syr Tom Moore

#EAPM - O'r Gynhadledd Fyd-eang i'r Capten Syr Tom Moore

| Gorffennaf 17, 2020

Croeso, yr holl ohebwyr iechyd, i ddiweddariad terfynol y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) am yr wythnos, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan. Cynhadledd yn llwyddiant mawr Yn gyntaf, roedd Cynhadledd Fyd-eang EAPM ar-lein ar 14 Gorffennaf yn llwyddiant ysgubol - mynychodd mwy na 480 o gynrychiolwyr, gyda siaradwyr nodiadau allweddol yn bresennol o bob rhan o'r […]

Parhau Darllen

Diweddariad: Cynhadledd Fyd-eang yn arwain wythnos brysur ar gyfer #EAPM

Diweddariad: Cynhadledd Fyd-eang yn arwain wythnos brysur ar gyfer #EAPM

| Gorffennaf 13, 2020

Helo gynnes i bawb, gyda gobeithion eich bod wedi mwynhau penwythnos dymunol iawn, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Cynhadledd Fyd-eang EAPM Yfory (14 Gorffennaf), mae EAPM yn cynnal ei Gynhadledd Fyd-eang - oherwydd cyfyngiadau COVID-19, bydd y gynhadledd ar-lein wrth gwrs, ond mae eisoes […]

Parhau Darllen

Eicon Dewislen Chwith