Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Cyhoeddiad: Fframio’r drafodaeth gyda rhanddeiliaid ar gyfer Mynediad, cystadleuol ac arloesi yng nghyd-destun Mynediad at ofal iechyd – Digwyddiad Rhithwir, 7 Mawrth, 2023

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ddydd Mawrth, 7 Mawrth, cynhelir cynhadledd/gweminar rhithwir o dan deitl y faner sef 'Framio'r drafodaeth gyda rhanddeiliaid ar gyfer Mynediad, cystadleuol ac arloesi yng nghyd-destun Mynediad i ofal iechyd yn ogystal â pholisi diwydiannol yr UE.  

Hoffem achub ar y cyfle hwn i'ch gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y gyfres hon o baneli arbenigol sy'n rhedeg o 09.30 CET tan 16.10 CET.

I weld yr agenda, cliciwch YMA ac i gofrestru, cliciwch YMA.

O ystyried y sylw byd-eang presennol i ofynion system gofal iechyd ddigonol a'r diddordeb cynyddol mewn iechyd y cyhoedd yn gyffredinol, bydd y gyfres ar-lein hon o baneli arbenigol yn mynd i'r afael â'r hyn y gellir ei wneud i sicrhau bod systemau iechyd y dyfodol yn ddigon gwydn nid yn unig. trin siociau fel pandemig byd-eang ond hefyd ymateb i'r grymoedd sylfaenol hynny sy'n llywio anghenion gofal iechyd y dyfodol. 

Bydd cyfranogwyr yn clywed gan amrywiaeth o aelodau Panel Arbenigol yn archwilio sut y gall llywodraethau ddyrannu adnoddau rhwng gofynion iechyd y cyhoedd sy'n cystadlu â'i gilydd, a sut y gall technolegau sydd ar gael helpu.

Cefndir: Mae'r cyfle yn bodoli i ail-alinio blaenoriaethau i werthuso anghenion cleifion, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a systemau iechyd i hwyluso therapïau gwell a mwy diogel.

Mae yna le ac angenrheidrwydd hefyd am well cydweithredu rhwng grwpiau rheoleiddio a thalwyr yr UE. Nod hyn fyddai nodi canlyniadau craidd heblaw goroesi y gellir eu hymgorffori mewn treialon, yn ogystal â systemau gofal iechyd, i gynhyrchu data trwy gydol y cylch bywyd.

Ymhlith eraill, bydd y gynhadledd yn gofyn y cwestiynau canlynol:

hysbyseb
 •  Sut mae Ewrop yn cysoni mynediad cyflym i arloesi tra'n cymell ymchwil barhaus angenrheidiol i ddangos gwerth a buddion cymdeithasol cynhyrchion meddygol newydd, gan gynnwys IVDs?
 • Beth yw'r anghenion iechyd sydd heb eu diwallu i gefnogi'r cleifion a'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol
 • Beth yw'r gwahaniaethau sy'n effeithio ar benderfyniadau rheoleiddio a thalwyr?
 •  Pa elfennau data penodol a fyddai'n caniatáu ar gyfer asesu cynhyrchion yn effeithlon gan ddarparu budd sylweddol i gleifion?
 • A allwn ddod o hyd i ddull gweithredu Ewropeaidd (a byd-eang o bosibl) y cytunwyd arno i fesur budd clinigol?
 •  A oes canlyniadau clinigol heblaw goroesi y gellir cytuno arnynt i'w defnyddio mewn treialon cofrestru a systemau gofal iechyd?
 • Beth yw'r ffordd orau o esbonio'r angen am ymchwil glinigol a chasglu data yn barhaus i gleifion a chymdeithas a'i fudd i'r ddau?

Mae’r sesiynau ar gyfer y gyfres o baneli arbenigol yn cynnwys y canlynol:

 • Panel Consensws I: Heriau cyfarwydd a chymhlethdodau newydd
 • Panel Consensws II: Prinder gweithwyr gofal iechyd proffesiynol: Hyfforddiant a'r angen am fuddsoddiad
 • Panel Consensws III: Cadw'r Person mewn Gofal Iechyd Personol
 • Panel Consensws IV: Fframwaith Polisi  

Unwaith eto, i weld yr agenda, cliciwch YMA ac i gofrestru, cliciwch YMA. Gweler yr agenda sydd ynghlwm hefyd.

Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â ni ar 7 Mawrth. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd