RSSmeddygaeth wedi'i bersonoli

#Balcan mawr ar agendâu ehangu a gofal iechyd

#Balcan mawr ar agendâu ehangu a gofal iechyd

| Hydref 25, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi bod yn Strasbwrg yr wythnos hon, fel yr oedd EAPM, ond ddydd Iau fe wnaethom ei droedio i brifddinas Bwlgaria, Sofia, ar gyfer ein cynhadledd a drefnwyd ar y cyd â BAPPM ar Ymlaen Gyda’n Gilydd yn y Cyfnod Meddygaeth Bersonoledig, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personoli. Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth (EAPM) Denis Horgan. Mae'r digwyddiad deuddydd yn cael ei redeg gan EAPM a Chynghrair Bwlgaria ar gyfer Manwl a Meddygaeth Bersonoledig, yn […]

Parhau Darllen

Mae #BalkanStates yn edrych i weithio gyda'i gilydd ar feddyginiaeth wedi'i phersonoli

Mae #BalkanStates yn edrych i weithio gyda'i gilydd ar feddyginiaeth wedi'i phersonoli

| Hydref 21, 2019

Yr wythnos hon (24-25 Hydref) bydd Ail Gynhadledd y Balcanau ar Feddygaeth Bersonoledig yn cael ei chynnal ym mhrifddinas Bwlgaria Sofia, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol y Gynghrair Ewropeaidd dros Feddygaeth Bersonoledig (EAPM) Denis Horgan. Efallai y bydd hefyd yn gweld rhywfaint o symud ar sefyllfa Brexit, ond ni ddylai neb fod yn dal ei anadl… Yn wahanol i gais Prydain i adael y […]

Parhau Darllen

#PersonalisedMedicineCongress - 3-4 Rhagfyr, Brwsel

#PersonalisedMedicineCongress - 3-4 Rhagfyr, Brwsel

| Hydref 18, 2019

Mae EAPM yn falch o gyhoeddi bod cofrestriad ar gyfer ei Gyngres Flynyddol 3rd bellach ar agor, i weld yr agenda cliciwch yma a gallwch archebu'ch lle yn nigwyddiad 3-4 Rhagfyr ym Mrwsel yma, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Denis Horgan. Bydd y Gyngres eleni yn cael ei chynnal yn y Brifysgol […]

Parhau Darllen

#Health - Gwrandawiadau comisiynydd: Mae Stella yn clirio'r rhwystr cyntaf gan Senedd Ewrop

#Health - Gwrandawiadau comisiynydd: Mae Stella yn clirio'r rhwystr cyntaf gan Senedd Ewrop

| Hydref 2, 2019

Aeth Stella Kyriakides, Comisiynydd Iechyd Ewropeaidd (yn y llun) gerbron Senedd Ewrop ddoe (dydd Mawrth 1 Hydref) ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb tair awr gydag ASEau ar Bwyllgorau'r Amgylchedd, Iechyd Cyhoeddus a Diogelwch Bwyd (ENVI) ac Amaethyddiaeth (AGRI) , yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Heddiw, derbyniodd gefnogaeth ENVI, er bod ei pherfformiad cyffredinol yn brin o argyhoeddiadol […]

Parhau Darllen

#Health - Mae dau ddarpar gomisiynydd yn cael eu gollwng, mae Gabriel yn creu argraff, a waliau cerrig Boris

#Health - Mae dau ddarpar gomisiynydd yn cael eu gollwng, mae Gabriel yn creu argraff, a waliau cerrig Boris

| Hydref 1, 2019

Cyfarchion, cydweithwyr, a chroeso i ddiweddariad cyntaf aelod EAPM ym mis Hydref, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Y peth cyntaf i'w ddweud wrthych yw ein bod wedi cael cyfarfod hynod gynhyrchiol yng Nghyngres ESMO yn Barcelona y penwythnos diwethaf, a bydd diweddariad ar hynny ar ddod yn fuan iawn. Yn ôl i mewn […]

Parhau Darllen

#EAPM - Y Senedd yn unedig ar ganser, ond ni all #VDL blesio pawb o hyd

#EAPM - Y Senedd yn unedig ar ganser, ond ni all #VDL blesio pawb o hyd

| Medi 20, 2019

Croeso i ddiweddariad gofal iechyd diweddaraf EAPM, a gadewch i ni gychwyn heddiw gyda newyddion y dylid cyhoeddi gwerthusiad y rheoliadau cyffuriau amddifad a phediatreg ar ddechrau 2020, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) Denis Horgan. Hyn yn ôl y Comisiynydd Iechyd Vytenis Andriukaitis, a oedd yn gadael yn fuan, a ddywedodd cymaint wrth Senedd Ewrop yn ystod ei […]

Parhau Darllen

#EAPM - Rhybudd Spahn ar HTA, tra bod #vdL yn wynebu grilio 'ffordd o fyw yr UE'

#EAPM - Rhybudd Spahn ar HTA, tra bod #vdL yn wynebu grilio 'ffordd o fyw yr UE'

| Medi 18, 2019

Cyfarchion, cydweithwyr. Mae'n wythnos Strasbwrg i ASEau, sydd fel arfer yn golygu digon yn digwydd. Ond cyn hynny ... Mae'r holl fater ynghylch asesu technoleg iechyd yn parhau. Fel y cofiwch efallai, mae cynlluniau diwygiedig y Comisiwn Ewropeaidd bellach ar lefel y Cyngor, ac roedd gan Weinidog Iechyd yr Almaen, Jens Spahnhas, gwpl o bethau i'w dweud am gynnydd, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli […]

Parhau Darllen