Cysylltu â ni

Tybaco

Cyhoeddi Llyfr Etifeddiaeth Papur Gwyn Gweithgor Senedd Ewrop ar Dybaco.

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar Ddiwrnod Dim Tybaco y Byd 2024, dyma achlysur delfrydol i roi ein Llyfr Etifeddiaeth Papur Gwyn ar Dybaco ar-lein i’n hatgoffa o’r Tobaccogate parhaus sy’n ymwneud â’r Comisiwn Ewropeaidd. Er ei bod yn ymddangos bod Qatargate wedi dod i ben, mae'r Tobaccogate yn parhau.

Yet none of the revisions to the two tobacco directives has been launched, despite widespread indignation and repeated demands from public health campaigners. The European Union has set itself the goal of a “Tobacco-Free Generation” by 2040. This ambitious goal calls for new and rapid anti-smoking measures.  The European Parliament has been waiting for several years for the Commission to put on the parliamentary agenda the revision of two European directives on tobacco: the 2011 Tobacco Tax Directive (TTD), and the 2014 Tobacco Products Directive (TPD).

Our texts must take into account the emergence of “new tobacco products” such as electronic cigarettes, puffs, heating tobacco and nicotine pouches, as well as the explosion of parallel trade, mostly organized by tobacco manufacturers, and knowledge of the environmental damage caused by tobacco growing, the manufacture of new tobacco products and their consumption.

I ychwanegu at y drafodaeth wleidyddol a diffinio'r mesurau angenrheidiol, cyfarfu grŵp o ASEau dan arweiniad Michèle Rivasi (Greens / EFA), Anne-Sophie Pelletier (Y Chwith) a Pierre Larouturou (S&D) rhwng 2021 a 2023, gyda chyfranogiad y cymdeithasau iechyd cyhoeddus Partneriaeth Di-fwg (SFP), Alliance Contre le Tabac (ACT), Grŵp Ymchwil Rheoli Tybaco (TCRG) Prifysgol Caerfaddon, Arsyllfa Ewrop Gorfforaethol (CEO) ac arbenigwyr annibynnol.

The themes of parallel trade in tobacco, the “Dentsu Tracking/Jan Hoffmann” scandal, lobbying by tobacco companies and their affiliates, and the environmental damage caused by tobacco were particularly studied. The summary of these roundtables has taken the form of a Legacy Book, which we are making available to you today in a digital version.

Mae’r Llyfr Etifeddiaeth yn dangos bod y Comisiwn Ewropeaidd yn agor ei ddrysau yn rhy barod i’r lobi tybaco, a’i fod yn arbennig o barod i dderbyn ei ofynion, er bod y rhain yn mynd yn groes i iechyd cyhoeddus a chyllid cyhoeddus y 27 o Aelod-wladwriaethau, ac i weinyddiaeth briodol o ein sefydliadau. Fel cyfeiriad at y Qatargate, gallwn siarad am Tybacogate sy'n cynnwys y Comisiwn Ewropeaidd.

hysbyseb

Bydd ein Llyfr Etifeddiaeth ar Dybaco yn cael ei ddosbarthu yn Ffrangeg ac yn Saesneg i’r 27 o Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn, grwpiau gwleidyddol, ASEau presennol ac yn y dyfodol, cyrff anllywodraethol a’r cyfryngau, gyda’r uchelgais o annog ymddangosiad Ewrop Ddi-dybaco.

Gyda chyhoeddiad digidol eu Llyfr Etifeddiaeth, hoffai Gweithgor Aelodau Senedd Ewrop ar Dybaco arbed meddwl am Michèle Rivasi, enaid y grŵp hwn, y mae ei farwolaeth annhymig wedi eu symud yn fawr. Ffrwyth ei hymrwymiad yw y Llyfr Etifeddiaeth hwn yn gyntaf ac yn bennaf: rhaid ei rannu yn awr fel y gellir cario ymlaen ei hymladd yn erbyn y lobïau gwaethaf a thros iechyd y cyhoedd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld y Llyfr Etifeddiaeth a'i atodiadau:

Anne-Sophie Pelletier : [e-bost wedi'i warchod]

Papur gwyn llawn: scribd.com/document/741941387/MEP-WG-TPD-Tabac-LB-en-310524-Rivasi-Pelletier-Larrouturou-Final-Txt

Atodiad A: scribd.com/document/741941885/MEP-WG-TPD-Tabac-LB-en-240524-Annexes-a-Presentations-Cover

Atodiad B: scribd.com/document/741941885/MEP-WG-TPD-Tabac-LB-en-240524-Annexes-a-Presentations-Cover

Atodiad C: scribd.com/document/741941367/MEP-WG-TPD-Tabac-LB-en-240524-Annexes-C-Dentsu-Tracking-Jan-Hoffmann-RevolvingDoors-Case-Cover

Papur gwyn ynghyd â phecyn atodiadau: scribd.com/document/741941708/MEP-WG-TPD-Tabac-LB-en-310524-Rivasi-Pelletier-Larrouturou-Full-Final

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd