RSSHawliau Dynol

Mae rôl gynyddol yr UE fel "pŵer meddal" yn cymhorthion Hawliau Dynol yn # Moroco

Mae rôl gynyddol yr UE fel "pŵer meddal" yn cymhorthion Hawliau Dynol yn # Moroco

| Mehefin 27, 2018

Mae adroddiad ar hawliau dynol a democratiaeth yn Morocco yn dangos rôl gynyddol yr UE fel "pŵer meddal" - yn ysgrifennu Colin Stevens. Cyhoeddwyd yr adroddiad, gan Human Rights Without Frontiers Int'l, sefydliad hawliau blaenllaw ym Mrwsel, yn Senedd Ewrop ddydd Mawrth. Cynhaliwyd cynhadledd lle cafodd ei ddileu gan grwpiau S & D ac ALDE yn Senedd Ewrop. Ilhan [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: Toriadau yn #Gaza, #Philippines a #Belarus

#HumanRights: Toriadau yn #Gaza, #Philippines a #Belarus

| Ebrill 25, 2018

Mae ASEau yn galw am ddad-gynyddu trais yn Gaza, diwedd i laddiadau allanol yn y Philipinau a gwarchod hawliau sifil a gwleidyddol yn Belarws. Stribed Gaza: Atal unrhyw gynyddu ymhellach o drais Mae ASE yn annog Israel a Palestina i ddefnyddio dulliau anfwriadol a pharchu hawliau dynol, er mwyn atal marwolaethau pellach a chyflawni [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn estraddu unigolion yn ôl i #Romania er gwaethaf cam-drin hawliau dynol

Mae gwledydd yn estraddu unigolion yn ôl i #Romania er gwaethaf cam-drin hawliau dynol

| Mawrth 28, 2018

Er gwaethaf cofnod gwael o hawliau dynol, mae Romania yn dal i gael eu parchu ceisiadau estraddodi o dan y system Gwarant Atal Ewropeaidd (EAW). Mae cyfraith EAW yn nodi, os na all gwlad warantu'r hawliau lleiaf i'r unigolyn sy'n peri pryder, ni ddylid parchu'r estraddodi. Gwledydd nad ydynt yn bodloni'r safonau gofynnol hyn, fel Rwmania, [...]

Parhau Darllen

#ALDE yn lansio cystadleuaeth ddylunio i nodi 70fed pen-blwydd #UniversalDeclarationOfHumanRights

#ALDE yn lansio cystadleuaeth ddylunio i nodi 70fed pen-blwydd #UniversalDeclarationOfHumanRights

| Mawrth 28, 2018

Mae'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (UDHR) yn troi 70 eleni ac mae ALDE yn ymuno ag ymgyrch gyffredinol y Cenhedloedd Unedig i ddathlu'r achlysur gyda chystadleuaeth ddylunio sy'n canolbwyntio ar hawliau dynol. Cafodd y ddogfen hon o garreg filltir sy'n sail i'r holl gyfraith hawliau dynol rhyngwladol ei ddrafftio gan gynrychiolwyr o bob rhanbarth y byd a chafodd ei gyhoeddi gan [...]

Parhau Darllen

Canmoliaeth ar gyfer "cywasgu" Rhomaniaidd ar lygredd heb ddaear

Canmoliaeth ar gyfer "cywasgu" Rhomaniaidd ar lygredd heb ddaear

| Mawrth 26, 2018

Mae grŵp hawliau dynol parchedig wedi condemnio'r Comisiwn Ewropeaidd am ganmol "chwalu" yn erbyn y Rhufeiniaid ar lygredd, gan ddweud bod yr hawliad yn ddi-sail. Mae Hawliau Dynol heb Ffiniau Rhyngwladol (HRWF) yn dweud ei bod yn "amlwg" nad yw cyfraddau 'llwyddiant' y Gyfarwyddiaeth Gwrth-lygredd Cenedlaethol (DNA), prif asiantaeth gwrth-lygredd Rwmania "yn arwydd o ymgyrch gwrth-lygredd llwyddiannus." Lea [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: # Maethol, #Sudan a # Uganda

#HumanRights: # Maethol, #Sudan a # Uganda

| Mawrth 19, 2018

Mae ASEau wedi galw am barch hawliau dynol yn y Maldives, diweddu arferion tortaith ar y sawl sy'n cael eu cadw yn Sudan ac o 'gyfrinachau trugaredd' yn Uganda. Mae ASEau yn annog llywodraeth Maldives i godi'r sefyllfa argyfwng ar unwaith, gan ryddhau pob person a gedwir yn anghyffredin a sicrhau bod y Senedd a'r farnwriaeth yn gweithredu'n iawn. Mae nhw […]

Parhau Darllen

Mae Swyddfa Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn galw ar yr UE i fabwysiadu fframweithiau ariannol #HumanRights mwy effeithiol ar gyfer y gyllideb ar ôl-2020

Mae Swyddfa Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn galw ar yr UE i fabwysiadu fframweithiau ariannol #HumanRights mwy effeithiol ar gyfer y gyllideb ar ôl-2020

| Mawrth 1, 2018

Lansiodd Swyddfa Ranbarthol Ewrop ar Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (OHCHR) bapur ar ddydd Mercher (28 Chwefror) i gynnig mesurau a allai helpu i alinio cyllid yr UE gyda'i ymrwymiad i hawliau dynol yn Fframwaith Ariannol Aml-UE yr UE ar ôl 2020 (MFF post-2020), yn ysgrifennu Letitia Lin. "Mae'r UE a'i aelodau wedi mynegi ymrwymiad cryf i [...]

Parhau Darllen