Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSHawliau Dynol

Mae cynlluniau masnach yr UE yn hyrwyddo #EconomicDevelopment and #HumanRights

Mae cynlluniau masnach yr UE yn hyrwyddo #EconomicDevelopment and #HumanRights

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r adroddiad a gyhoeddwyd ar 19 Ionawr ar y cyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd yn dangos effaith gadarnhaol cynlluniau ad-daliad dyletswydd yr Undeb Ewropeaidd ar ddatblygu economïau. Mae masnach yn gweithredu fel peiriant twf ac mae'n helpu i hyrwyddo hawliau dynol a llafur, llywodraethu da ac egwyddorion datblygu cynaliadwy. Mae'r adroddiad yn nodi'r [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: Fietnam, Cambodia, El Salvador

#HumanRights: Fietnam, Cambodia, El Salvador

| Rhagfyr 15, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau yn galw am ryddhau'r blogwr Fietnameg Nguyen Van Hoa, adfer troseddwyr gwrthbleidiau Cambodaidd, a dad-droseddu gaeafu ac erthyliad yn El Salvador. Fietnam: rhyddhau Nguyen Van Hoa Mae Senedd Ewrop yn galw am ryddhau'r blogwr Fietnameg Nguyen Van Hoa, a ddedfrydwyd ar 27 rhwng Tachwedd a saith mlynedd yn y carchar ar [...]

Parhau Darllen

10 Rhagfyr: #HumanRightsDay

10 Rhagfyr: #HumanRightsDay

| Rhagfyr 9, 2017 | 0 Sylwadau

10 Rhagfyr yw'r Diwrnod Hawliau Dynol a gydnabyddir yn rhyngwladol. Ar gyfer dinasyddion Ewropeaidd, nodir yr hawliau hyn yn y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Ymhlith hawliau sylfaenol eraill, mae gan bawb hawl i'r hawl i fywyd, yr hawl i ryddid a diogelwch, a'r hawl i barchu bywyd preifat a theuluol. Mae'r Confensiwn hefyd yn amharu ar [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cyhoeddi pecyn cymorth € 106 miliwn i bobl a effeithir gan argyfyngau yn #Sudan

Mae'r UE yn cyhoeddi pecyn cymorth € 106 miliwn i bobl a effeithir gan argyfyngau yn #Sudan

| Hydref 24, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi pecyn cymorth € 106 miliwn - € 46 miliwn mewn cymorth dyngarol a € 60 miliwn ar gyfer datblygu - i gynorthwyo pobl yn Sudan a effeithir yn uniongyrchol gan ddileu gorfodi, gwaethygu, achosion o glefydau a chyflyrau hinsoddol eithafol rheolaidd. Ar hyn o bryd mae angen cymorth brys ar rai 4.8 miliwn o bobl yn Sudan. Daw'r cyhoeddiad fel Comisiynydd [...]

Parhau Darllen

Mae'r Cyngor yn ailddatgan ymrwymiad yr UE i hyrwyddo a diogelu #HumanRights

Mae'r Cyngor yn ailddatgan ymrwymiad yr UE i hyrwyddo a diogelu #HumanRights

| Hydref 17, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r UE wedi datgan ei nod pendant i gadw hawliau dynol yn y fan a'r lle heddiw (17 Hydref) - trafododd y Cyngor Materion Tramor bolisi'r UE ar hawliau dynol a sut i'w hyrwyddo orau mewn cyd-destunau dwyochrog ac amlochrog. Cadarnhaodd y Cyngor ymrwymiad yr UE i hyrwyddo a diogelu hawliau dynol ym mhobman yn [...]

Parhau Darllen

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

ASEau o bob rhan o Ewrop addewid newydd cefnogaeth ar gyfer goroeswyr #Holocaust dros adfer

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 26 mis Mehefin, ASE o fwy nag aelod-wladwriaethau'r UE 20 a bum grŵp gwleidyddol yn Ewrop wedi cefnogi addewid i gynyddu cefnogaeth ar gyfer goroeswyr Holocost a'u teuluoedd ceisio dychwelyd eiddo WW2 dwyn a ysbeilio. Saith deg un ASE, yn cynrychioli amrywiaeth eang o grwpiau ar draws y sbectrwm gwleidyddol, cyhoeddi datganiad ar y cyd addawol [...]

Parhau Darllen

ASau ac pwysigion Ewrop i fynychu casglu crand ym Mharis yn galw am newid cyfundrefn yn #Iran

ASau ac pwysigion Ewrop i fynychu casglu crand ym Mharis yn galw am newid cyfundrefn yn #Iran

| Mehefin 26, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd cannoedd o seneddwyr Ewropeaidd a phwysigion o ddwy wlad ddwsin mynychu'r ymryson, #FreeIran ym Mharis ar Orffennaf 1. Disgwylir y bydd y digwyddiad hefyd i ddenu degau o filoedd o alltudion o Iran a'u cefnogwyr. Bydd y cyfranogwyr yn condemnio y troseddau parhaus hawliau dynol yn Iran, yn ogystal â rôl meddlesome Tehran yn [...]

Parhau Darllen