RSSHawliau Dynol

#HumanTrafficking - Gyrrwr wedi'i arestio ar ôl i 39 ddod o hyd yn farw mewn tryc yn Essex

#HumanTrafficking - Gyrrwr wedi'i arestio ar ôl i 39 ddod o hyd yn farw mewn tryc yn Essex

| Hydref 24, 2019

Daeth heddlu Prydain o hyd i gyrff pobl 39 y tu mewn i lori mewn ystâd ddiwydiannol ger Llundain ddydd Mercher (23 Hydref) a dywedon nhw eu bod wedi arestio'r gyrrwr ar amheuaeth o lofruddiaeth, yn ysgrifennu Hannah McKay Darganfyddiad y cyrff - oedolion 38 ac un yn eu harddegau - ei wneud yn yr oriau mân ar ôl argyfwng […]

Parhau Darllen

Riportiwch apeliadau i'r UE i gymryd mesurau brys i amddiffyn amddiffynwyr #HumanRights yn #LatinAmerica

Riportiwch apeliadau i'r UE i gymryd mesurau brys i amddiffyn amddiffynwyr #HumanRights yn #LatinAmerica

| Hydref 8, 2019

Yng ngoleuni'r sefyllfa ddifrifol y mae Amddiffynwyr Hawliau Dynol yn ei hwynebu yn America Ladin, mae'r Rhwydwaith EU-LAT yn lansio adroddiad heddiw (8 Hydref) lle mae, trwy wahanol argymhellion, yn annog yr Undeb Ewropeaidd i weithredu'n rhagweithiol i atal y broblem hon. America Ladin yw un o'r rhanbarthau sydd â'r nifer uchaf o ymosodiadau a […]

Parhau Darllen

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

| Medi 23, 2019

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, amlygwyd cam-drin deddf yn erbyn terfysgaeth yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yng nghynhadledd hawliau dynol flynyddol yr OSCE / ODIHR yn Warsaw - ysgrifennodd Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Yn sesiwn 42nd Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, a […]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Mogherini a'r Comisiynydd Stylianides ar #WorldHumanitarianDay2019

Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Mogherini a'r Comisiynydd Stylianides ar #WorldHumanitarianDay2019

| Awst 20, 2019

Ar Ddiwrnod Dyngarol y Byd eleni, (19 Awst) talodd yr Undeb Ewropeaidd deyrnged i ymrwymiad y rhai sy'n peryglu eu bywydau i ddarparu cymorth dyngarol ledled y byd, wrth i'r risg y mae gweithwyr dyngarol yn ei hwynebu barhau i gynyddu. Parch digamsyniol cyfraith ryngwladol, diogelwch gweithwyr dyngarol a'u mynediad dilyffethair at y rhai yn […]

Parhau Darllen

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

| Gorffennaf 31, 2019

Yn ôl sawl cyflwyniad i Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, mae system gyfreithiol Sbaen yn caniatáu torri hawliau dynol, naill ai trwy anwybyddu safonau’r UE yn uniongyrchol, neu drwy fylchau yn y deddfau presennol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré. Achos arwyddluniol mewn pwynt yw’r cam-drin a ddioddefodd teulu Kokorev (Vladimir Kokorev, […]

Parhau Darllen

Achos #Kokorev, camweinyddu cyfiawnder yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa

Achos #Kokorev, camweinyddu cyfiawnder yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa

| Mehefin 27, 2019

Yn sesiwn 41st y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yr wythnos hon yn Geneva, codwyd camweinyddu barnwrol yr achos Kokorev gan awdurdodau Sbaen yn gyhoeddus gan gorff anllywodraethol, gan ysgrifennu Willy Fautré, Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau. Ym mis Medi 2015, cafodd tri aelod o'r teulu Kokorev eu harestio yn America Ganol a'u heithrio i […]

Parhau Darllen

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

| Mehefin 27, 2019

Mae'r amodau ofnadwy ar gyfer gweithwyr sy'n adeiladu'r stadia a'r seilwaith ar gyfer Cwpan y Byd 2022 yn Qatar, sydd bellach ychydig dros ddwy flynedd i ffwrdd, unwaith eto'n gwneud penawdau. Daw'r feirniadaeth newydd hon ar ben datblygiadau diweddar o ran afreoleidd-dra ynghylch cais gwreiddiol Qatar i gynnal y twrnamaint. Cadw a holi cyn-lywydd UEFA […]

Parhau Darllen