Cysylltu â ni

Kazakhstan

Mae arolygon ymadael Kazakh yn rhoi'r blaid sy'n rheoli ar y trywydd iawn ar gyfer buddugoliaeth yn yr etholiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gyda’r pleidleisiau’n dal i gael eu cyfri, fe wnaeth tri arolwg barn ymadael mawr yn Kazakhstan roi plaid Amanat ar y trywydd iawn ar gyfer buddugoliaeth gyfforddus yn yr etholiad i senedd sydd wedi ennill pwerau o dan gyfansoddiad newydd y wlad. Mae'r canlyniadau a ragwelir hefyd yn tynnu sylw at wrthwynebiad bywiog, os rhanedig, yn y Mazhilis newydd, yn ôl y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Ar ôl diwygiadau cyfansoddiadol a wnaeth ffurfio plaid wleidyddol ac ymgyrchu etholiadol yn sylweddol haws, mae'n ymddangos bod y mwyafrif o bleidleiswyr Kazakh wedi glynu wrth blaid Amanat, a arweiniwyd yn flaenorol gan yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev. Gadawodd y blaid y llynedd, fel rhan o ddiwygiadau a symudodd Kazakhstan i ffwrdd o ffurf uwch-arlywyddol o lywodraeth i system arlywyddol-seneddol.

Mae tri phôl ymadael gwahanol i gyd yn rhoi Amanat o fewn pwynt canran o 54%. Yn cael ei adnabod fel Nur Otan (Tad Radiant) tan y llynedd, mae Amanat (Ymrwymiad) yn dynodi galwad yr Arlywydd Tokayev am ddiwygio'r blaid gyfan. Mae'n ymddangos ei fod wedi addasu'n llwyddiannus i'r hinsawdd wleidyddol newydd. Mae’n gynghrair wleidyddol eang ac mae ei buddugoliaeth yn awgrymu y bydd gwleidyddol ac economaidd ehangach bellach yn dod i rym.

Mae plaid ddemocrataidd gymdeithasol Auyl People's Democratic, sydd wedi ymladd etholiadau Mazhilis blaenorol heb ennill un sedd, ar y trywydd iawn i ddod yn ail. Mae pob un o'r tri phôl ymadael yn rhoi 10% neu 11% iddo. Mae Plaid Ddemocrataidd Aq jol a phlaid y Bobl hefyd ar y trywydd iawn i glirio'r trothwy o 5% sy'n ofynnol i fynd i mewn i'r Mazhilis, gyda'r Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol Genedlaethol hefyd yn debygol o fynd dros y llinell.

Mae dadl wleidyddol yn y senedd newydd yn debygol o ymwneud mwy â chyflymder y diwygio, yn hytrach na'i gyfeiriad. Efallai na fyddai plaid werdd Baytaq wedi ennill digon o bleidleisiau. Mae hefyd yn gefnogol ar y cyfan i ddiwygiadau’r Arlywydd ond roedd yn gobeithio ennill mwy o gefnogaeth mewn gwlad sydd wedi gweld dwy drychineb ecolegol fawr, y naill wedi’i achosi gan brofion niwclear o’r oes Sofietaidd a’r llall gan yr hen Undeb Sofietaidd yn dargyfeirio dŵr o Fôr Aral.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd