Cysylltu â ni

Kazakhstan

Biden bet ar Tokayev

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Diolchodd Llywydd Kazakh Kasym-Jomart Tokayev i Arlywydd yr UD Joe Biden am ei wahodd i uwchgynhadledd gyntaf arweinwyr Canol Asia a’r Unol Daleithiau yn ystod cyfarfod yn Astana gyda Gary Peters, cadeirydd Pwyllgor Diogelwch y Famwlad a Materion Llywodraethol Senedd yr UD.

Bydd uwchgynhadledd arweinwyr Canol Asia a’r Unol Daleithiau yn cael ei chynnal yn fformat C5+1 ar lawr Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ym mis Medi eleni.

Yn ddiddorol, gwnaed y cynnig hwn ar adeg Uwchgynhadledd BRICS, lle derbyniwyd aelodau newydd i'r sefydliad, a chynigiodd Tokayev ei syniadau ar ddatblygu cydweithrediad ar ddiogelwch a newid yn yr hinsawdd.

Yn amlwg, mae rôl cryfhau BRICS yn peri pryder mawr i'r Unol Daleithiau a'r Gorllewin ar y cyd, sy'n ffafrio datblygu cysylltiadau dwyochrog, gan gynnwys gyda phartneriaid ar lwybr diwygiadau democrataidd.

Ymhlith y taleithiau sydd wedi gwneud naid i'r cyfeiriad hwn mae Kazakhstan o dan arweinyddiaeth Kasym-Jomart Tokayev.

Ar wawr annibyniaeth Kazakhstan yn 1992, penodwyd Tokayev yn ddirprwy weinidog tramor, ac ym 1994 cododd i fod yn bennaeth polisi tramor y wlad.

Ym mis Mawrth 1999, daeth Kassym-Jomart Tokayev yn Ddirprwy Brif Weinidog Kazakhstan, ac ym mis Hydref yr un flwyddyn daeth yn Brif Weinidog. Yn 2002, dychwelodd i ddiplomyddiaeth fel Gweinidog Materion Tramor, ac ym mis Ionawr 2007 daeth yn Llefarydd Senedd y Senedd.

hysbyseb

Roedd Tokayev yn adnabyddus dramor diolch i'w waith fel diplomydd. Ac adlewyrchir hyn, er enghraifft, yn y ffaith ei fod yn 2011 wedi dod yn Ddirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig - Cyfarwyddwr Cyffredinol swyddfa'r Cenhedloedd Unedig yn Genefa, yn ogystal â chynrychiolydd personol Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn y Gynhadledd ar Ddiarfogi. Nid oes unrhyw Kazakhstani erioed wedi llwyddo i gyrraedd uchelfannau mor fawr ar y lefel ryngwladol o'r blaen.

Ar ôl dwy flynedd o waith yn strwythur y Cenhedloedd Unedig, dychwelodd i Kazakhstan, unwaith eto yn dal swydd Llefarydd Senedd y Senedd yn 2013. Bu'n gweithio yn y swydd hon tan fis Mawrth 2019, pan, yn dilyn ymddiswyddiad Nursultan Nazarbayev, daeth yn Arlywydd newydd Gweriniaeth Kazakhstan gan gydymffurfio'n llawn â Chyfansoddiad Kazakhstan. Yna enillodd etholiadau arlywyddol cynnar yn 2019 a 2022.

Mae'n bwysig gwybod bywgraffiad Kasym-Jomart Tokayev i ddeall bod ei waith hir fel diplomydd rhyngwladol a'i lafur mewn swyddi rheoli uchel y tu mewn i Kazakhstan wedi rhoi dealltwriaeth iddo o'r hyn sydd angen ei newid yn y wlad i wneud bywyd dinasyddion yn well a'r wladwriaeth ei hun yn gryfach. Ers dod yn arlywydd, mae wedi ymroi’n llwyr i’w waith ac nid yw hyd yn oed, yn ôl ei gyfaddefiad ei hun, yn dathlu ei ben-blwydd. Yn 2023, mae'n ei wario yn Tsieina ar gyfer trafodaethau ag arweinydd yr Ymerodraeth Celestial, Xi Jinping.

Mwy o rym i'r bobl

Erbyn hyn, mae Llywydd Kazakh Kasym-Jomart Tokayev eisoes wedi cyflwyno nifer o ddiwygiadau pwysig sydd wedi lleihau ei bwerau tra'n cryfhau sefyllfa'r senedd a chymdeithas sifil.

Er enghraifft, cynyddodd tymor swydd pennaeth y wladwriaeth yn Kazakhstan i saith mlynedd, ond ni all Tokayev ei hun ac arlywyddion y dyfodol redeg am ail dymor. Yn ystod ymarfer ei bwerau, ni chaniateir i arlywydd Kazakhstan berthyn i bleidiau gwleidyddol, gan barhau i fod yn rym gwleidyddol ar yr un pryd.

Ni all perthnasau agos yr arlywydd ddal swyddi gweision sifil gwleidyddol a phenaethiaid cwmnïau sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Tokayev hefyd yn eithrio o'r deddfau holl normau ar y pwerau a statws y llywydd cyntaf Nursultan Nazarbayev. Roedd hyn i bob pwrpas yn eithrio'r olaf o brosesau gwleidyddol yn y wlad.

Ar yr un pryd, cryfhawyd y senedd. Nawr mae'r Senedd, tŷ uchaf y senedd, yn cydsynio i benodi cadeirydd y Llys Cyfansoddiadol a'r Goruchaf Gyngor Barnwrol. Dychwelwyd hefyd at gyfundrefn gymysg - gyfrannol-fwyafrifol - o ffurfio'r Majilis, hy tŷ isaf y senedd. Nawr mae traean o ddirprwyon Majilis yn cael eu hethol mewn etholaethau un mandad o'r rhanbarthau, hy mae cynrychiolaeth y rhanbarthau yn y corff deddfwriaethol wedi'i hadfer.

Mae ethol akims yn cael ei ehangu - o 2023 ymlaen, cynhelir etholiadau uniongyrchol ar gyfer ardaloedd a dinasoedd o arwyddocâd rhanbarthol mewn modd peilot. Mae teulu pentrefi eisoes wedi'u hethol yn uniongyrchol. Diolch i hyn, mae dinasyddion yn cymryd mwy o ran mewn gweinyddiaeth gyhoeddus, ac mae gan yr akims (meiri) eu hunain ddiddordeb mawr mewn gweithio er budd trigolion lleol.

Mae hefyd yn bwysig nodi rhyddfrydoli cyfreithiau ar ralïau a chynulliadau heddychlon. Tra'n flaenorol roedd angen cael trwyddedau gan akimats lleol (swyddfeydd y maer), pan ddaeth Tokayev i rym, cyflwynwyd gweithdrefn hysbysu. Hynny yw, nawr mae angen i weithredwyr hysbysu'r awdurdodau ynghylch ble a phryd y bydd eu rali yn cael ei chynnal. A dim ond i sicrhau diogelwch y mae angen yr hysbysiadau eu hunain, nid i reoli na gwasgaru'r rhai a gasglwyd.

Fe wnaeth Tokayev hefyd wahardd y gosb eithaf fel cosb yn Kazakhstan, gan ddod â chyfreithiau'r wlad yn unol â safonau rhyngwladol. Mae'r math hwn o gosb eisoes wedi'i eithrio o'r cod troseddol a'r holl gyfreithiau lle soniwyd am ddienyddiad.

Ac mae hyn i gyd - lleihau pwerau arlywyddol, cryfhau cymdeithas sifil a rhyddid i lefaru a chynulliad - yn digwydd yng nghanol Canolbarth Asia, lle yn hanesyddol mae sefyllfa llywodraeth "gryf" wedi bod yn gryf. Mewn rhanbarth lle mae arweinwyr wedi rheoli ers degawdau, mae Tokayev wedi mynd ati i adeiladu gwladwriaeth ddemocrataidd lle mae buddiannau'r genedl yn hollbwysig a lle nad oes lle i fonopoli pŵer na dim byd arall.

Oherwydd bod Kazakhstan yn symud tuag at gymdeithas ddemocrataidd, a Tokayev wedi cymryd camau difrifol i symud y wlad i lefel newydd, mae gan Kazakhstan bob cyfle i ddod yn arweinydd o ran datblygiad ar y cyfandir a chreu ynys wirioneddol o sefydlogrwydd. yn y geopolitics presennol.

Yn erbyn cefndir newidiadau o'r fath, mae gwahoddiad Arlywydd yr UD Joe Biden i ddeialog yn edrych fel cam rhesymegol a gallai wasanaethu buddiannau cenedlaethol Kazakhstan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd