Cysylltu â ni

Kazakhstan

Prifddinas Kazakh i Gynnal Olympiad Bioleg Rhyngwladol yn Arddangos Talent Fyd-eang

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd Astana yn cynnal y 35ain Olympiad Bioleg Rhyngwladol (IBO) ar Orffennaf 7-14, gyda chyfranogiad disgwyliedig o 350 o blant ysgol o 80 o wledydd. Bydd mwy na 40 o wobrau ar gael.

Yr IBO yw'r brif gystadleuaeth ymhlith myfyrwyr ysgol uwchradd yn fyd-eang ac mae ymhlith y digwyddiadau mwyaf arwyddocaol ym myd addysg. Ers 1996, mae plant ysgol Kazakh wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth wyddonol hon, gan gipio dwy fedal aur, 20 arian, 54 medal efydd, a 14 diplomâu er anrhydedd. Eleni, bydd pedwar o blant ysgol yn cynrychioli tîm Kazakh.

Yn ôl Kanibek Zhumashev, cadeirydd y Pwyllgor Addysg Uwchradd, mae gwaith paratoi sylweddol wedi bod ar y gweill ers dechrau'r flwyddyn academaidd, gan ganolbwyntio ar dasgau olympiad ar lefel ryngwladol sy'n cwmpasu biocemeg, bioleg foleciwlaidd, biowybodeg, anatomeg, a ffisioleg anifeiliaid.

“Mae tîm olympaidd bioleg Kazakhstan yn paratoi ar gyfer y cystadlaethau sydd i ddod, gyda gwersylloedd hyfforddi yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Daryn. O fewn y digwyddiad, bydd dosbarthiadau meistr, seminarau ar ddatrys problemau olympiad bioleg, a chynadleddau gwyddonol-ymarferol yn cael eu cynnal ar gyfer athrawon Kazakh gan wyddonwyr blaenllaw ledled y byd,” meddai mewn sesiwn friffio Chwefror.8 yn y Gwasanaeth Cyfathrebu Canolog.

Pwysleisiodd Gazdembek Tursunov, Cyfarwyddwr Canolfan Daryn, fod cynnal yr olympiad yn Kazakhstan yn anrhydedd mawr ac yn tanlinellu'r lefelau uchel o wybodaeth a ddangoswyd gan blant ysgol Kazakh.

Mae buddsoddiadau yn hwyluso cyllid ar gyfer trefnu a chynnal y Gemau Olympaidd Rhyngwladol, gan gwmpasu caffael offer labordy bioleg, offerynnau, cyfrifiaduron, adnoddau amlgyfrwng, deunyddiau argraffu a rhyngweithiol, a dodrefn ar gyfer cyfranogwyr.

hysbyseb

Mae'r costau ar gyfer trefnu a chynnal yr olympiad rhyngwladol, gan gynnwys caffael offer labordy bioleg, offerynnau, ac ategolion ar gyfer arbrofion, cyfrifiaduron, offer amlgyfrwng, offer argraffu a rhyngweithiol, byrddau, a chadeiriau ar gyfer cyfranogwyr, yn cael eu cwmpasu gan fuddsoddiadau.

“Ar ôl y digwyddiad, bydd yr offer labordy yn cael ei drosglwyddo i ysgolion arbenigol i'w ddefnyddio yn y broses addysgol. Mae cadw at safonau rhyngwladol sefydledig yn ystod yr Olympiad yn hollbwysig. Bydd y digwyddiad wedi'i leoli ym Mhrifysgol Nazarbayev, y mae ei chyfleusterau technegol yn cwrdd yn llawn â'r safonau a'r amodau ar gyfer cynnal y rowndiau olympaidd, ”meddai Tursunov. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd