Cysylltu â ni

Tsieina

Kazakhstan, Tsieina Arwyddwch Gytundeb ar gyfer Adeiladu Mwyndoddwr Copr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Llofnododd Kazakhstan a Tsieina gytundeb i adeiladu mwyndoddwr gyda chynhwysedd o 300,000 tunnell o gopr y flwyddyn yn ystod cyfarfod Mehefin 3 rhwng Prif Weinidog Kazakh Olzhas Bektenov a Chadeirydd China Nonferrous Metal Mining Xi Zhengping, adroddodd gwasanaeth wasg y Prif Weinidog.

Llofnodwyd y cytundeb teirochrol rhwng KAZ Minerals Smelting LLP, China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC), a NFC Kazakhstan LLP.

Bydd y planhigyn yn cael ei adeiladu ger pentref Aktogai yn Rhanbarth Abai. Bydd ei adeiladu yn creu clwstwr a fydd yn cyfuno un o fwyngloddiau copr mwyaf y byd a chyfleuster mwyndoddi copr modern. Bydd y prosiect, gyda chost ragarweiniol o $1.5 biliwn, yn cyflogi dros 1,000 o bobl a disgwylir iddo gael ei gomisiynu erbyn diwedd 2028.

Y fenter uwch-dechnoleg fydd y fenter fwyaf yn y wlad o ran cynhyrchu cynhyrchion gwerth ychwanegol uchel. Mae'r technolegau cymhwysol mewn mwyndoddi copr yn cyfateb i safonau amgylcheddol y byd. 

Bydd y fenter yn cwrdd â galw'r farchnad ddomestig ar gyfer prosesu deunyddiau crai sy'n cynnwys copr a catod copr a ddefnyddir yn eang yn y diwydiant pŵer, adeiladu peiriannau, a sectorau diwydiannol eraill. Bwriedir hefyd cynhyrchu aur, arian ac asid sylffwrig wedi'u mireinio. 

“Mae’r Llywydd wedi gosod y dasg o sicrhau twf economaidd cynaliadwy. Mae adeiladu'r mwyndoddwr copr newydd yn brosiect diwydiannol mawr a fydd yn cynyddu prosesu deunyddiau crai copr a gloddir yn y wlad a bydd yn gwneud cyfraniad mawr i economi Kazakh, ”meddai Bektenov.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd