Cysylltu â ni

Kazakhstan

Kazakhstan i Ymddangos fel Hyb Digidol Rhanbarthol gydag Ehangiad 5G

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd gweithredwyr symudol Kazakh yn ehangu darpariaeth 5G yn Astana, Almaty, Shymkent, a chanolfannau rhanbarthol i gwblhau cyflwyniad cyfathrebiadau symudol 5G erbyn diwedd 2025, dywedodd y Gweinidog Datblygu Digidol, Arloesi a Diwydiant Awyrofod Zhaslan Madiyev mewn cyfarfod o'r llywodraeth ar 18 Mehefin a gadeiriwyd. gan y Prif Weinidog Olzhas Bektenov.

Fel y nodwyd gan wasanaeth wasg y Prif Weinidog, mae 1,144 o orsafoedd sylfaen wedi'u gosod mewn 20 o ddinasoedd. Erbyn diwedd 2027, bydd cludwyr rhwydwaith symudol yn buddsoddi dros 450 biliwn tenge (UD$ 994.3 miliwn) yn y diwydiant telathrebu.

Dywedodd Madiyev fod y defnydd o'r rhyngrwyd yn Kazakhstan ar yr un lefel â gwledydd datblygedig. Cynyddodd twf traffig rhyngrwyd 61.5% o'i gymharu â 2020, a chynyddodd nifer y defnyddwyr 12.9%.

Yn ôl data Speedtest Ookla ar gyfer Ebrill 2024, mae Kazakhstan yn safle 66 yn fyd-eang o ran cyflymder rhyngrwyd cyfartalog, gyda 43.6 megabit yr eiliad, gan ragori ar Rwsia, Gweriniaeth Kyrgyz, ac Uzbekistan.

Mesurau i wella ansawdd

Mae mesurau systemig newydd sy'n cael eu hystyried yn cynnwys lansio technoleg Voice over Wi-Fi, galluogi galwadau llais dros rwydweithiau Wi-Fi yn lle rhwydweithiau cellog traddodiadol. Bydd hyn yn gwella ansawdd cyfathrebu mewn mannau â darpariaeth gellog wael, megis meysydd parcio.

hysbyseb

Mae'r prosiect cenedlaethol yn darparu ar gyfer gosod llinell ffibr-optig tanddwr 370-cilometr ar hyd Môr Caspia i ddatblygu menter Digital Silk Road. Bydd buddsoddiadau gan weithredwyr telathrebu yn Kazakhstan ac Azerbaijan yn fwy na 23 biliwn tenge (UD$50.8 miliwn).

Mae menter ar y cyd wedi'i chreu rhwng Kazakhtelecom ac Azertelecom, ac mae tendr i ddewis contractwr ar gyfer dylunio a gosod y llinell ffibr optig tanddwr bron wedi'i gwblhau.

Mesur arall i hyrwyddo'r Ffordd Sidan Ddigidol yw adeiladu goruwchffordd genedlaethol o'r gorllewin-ddwyrain i gynyddu traffig cludo ar draws Kazakhstan. Mae Freedom Telecom wedi cynnig buddsoddi dros 17 biliwn tenge (UD$ 37.5 miliwn), a disgwylir ei gwblhau erbyn diwedd 2025.

Yn ogystal, bydd canolfan prosesu data yn cael ei hadeiladu i storio trafnidiaeth a thraffig rhyngwladol. Mae Freedom Telecom yn bwriadu buddsoddi mwy na 90 biliwn tenge (UD$ 198.8 miliwn) yn y prosiect hwn, a fydd yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2027.

Bydd y mesurau hyn yn darparu llwybr amgen ar gyfer tramwy data rhyngwladol ac yn denu cwmnïau BigTech fel Google, Amazon, a Microsoft i farchnad Kazakh.

Rhyngrwyd mewn ardaloedd gwledig

Mae yna 6,290 o bentrefi yn Kazakhstan ac mae opteg ffibr wedi'u cysylltu â 2,606 ohonyn nhw trwy rhyngrwyd gwifrau. Mae'r prosiect cenedlaethol yn anelu at gysylltu llinellau cyfathrebu optegol i 3,010 o bentrefi trwy fecanwaith partneriaeth cyhoeddus-preifat. Ar gyfer ardaloedd sydd heb gysylltiadau milltir olaf, bydd mecanwaith yn sybsideiddio 50% o'r costau cyfalaf ar gyfer gweithredwyr telathrebu bach a chanolig eu maint.

Disgwylir i hyn ddarparu mynediad rhyngrwyd i 2.4 miliwn o bobl, gan ddenu buddsoddiad preifat gan weithredwyr telathrebu sy'n fwy na 340 biliwn tenge (UD$751.2 miliwn).

Ar hyn o bryd, mae rhyngrwyd symudol ar gael mewn 4,866 o bentrefi. Hwylusodd cymhellion treth yn 2023 gysylltedd 4G ar gyfer 1,161 o bentrefi, ac mae gwaith yn mynd rhagddo yn y 1,424 o bentrefi eraill.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd