Cysylltu â ni

Kazakhstan

Canmol Cadeiryddiaeth Kazakhstan fel 24ain Uwchgynhadledd SCO yn Cynnull yn Astana

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cynhaliwyd 24ain uwchgynhadledd Cyngor Penaethiaid Gwladol Sefydliad Cydweithredu Shanghai (SCO), dan gadeiryddiaeth Kazakhstan, heddiw yn y brifddinas, Astana. Yn dwyn y teitl “Cryfhau Deialog Amlochrog - Ymdrechu Tuag at Heddwch a Ffyniant Cynaliadwy,” gwelodd yr uwchgynhadledd fabwysiadu Datganiad Astana, yn ogystal â thua 25 o ddogfennau a datganiadau gan y Penaethiaid Gwladol, gan gynnwys y Fenter ar Undod y Byd ar gyfer Heddwch Cyfiawn, Harmony, a Datblygu, a gefnogwyd gan aelodau'r SCO. 

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd, dywedodd Llywydd Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, fod yr SCO wedi dod yn fecanwaith effeithiol o gysylltiadau rhyng-wladwriaethol, gan weithredu ar sail “ysbryd Shanghai” o gyfeillgarwch, cymdogrwydd da, cydraddoldeb, a chyd-gefnogaeth. Amlygodd arwyddocâd yr SCO a'r digwyddiad. “Mae mwy na thri biliwn o bobl yn byw yn y gofod SCO. Mae'r sefydliad yn cynnwys yr economïau mwyaf a'r rhai sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, gan gyfrif am draean o CMC byd-eang. Mae hyn yn dangos yn glir botensial enfawr a rôl fyd-eang ein sefydliad,” meddai.

Yn ôl yr Arlywydd Tokayev, yn ystod cadeiryddiaeth Kazakhstan, cynhaliwyd tua 150 o ddigwyddiadau ar wahanol lefelau, gan gynnwys fforymau digidol, twristiaeth, ynni a busnes, yn ogystal â Chyngor Ieuenctid SCO. Paratowyd chwe deg o ddogfennau newydd, gan gynnwys y Strategaeth Gwrth-gyffuriau, y Cynllun Gweithredu'r Strategaeth Cydweithredu Economaidd, y Cytundeb ym Maes Gwarchod yr Amgylchedd, a'r Strategaeth Datblygu Cydweithrediad Ynni. Mae'r cylch o sefydliadau rhyngwladol sy'n partneru â'r SCO wedi ehangu. Mae gweithgareddau'r Gweithgor Arbennig ar Fuddsoddiadau wedi ailddechrau, ac mae'r newid i setliadau mewn arian cyfred cenedlaethol wedi ennill momentwm. 

Ychwanegodd arweinydd Kazakh fod Kazakhstan wedi cyflawni'n llawn yr holl nodau ac amcanion a nodwyd yn yr uwchgynhadledd flaenorol.

Cydnabu Llywydd Tsieina, Xi Jinping, Llywydd Dros Dro Gweriniaeth Islamaidd Iran, Mohammad Mokhber, ynghyd ag arweinwyr eraill, rôl gadarnhaol Kazakhstan wrth arwain y SCO. Dywedodd Xi Jinping, “Hoffwn dynnu sylw’n arbennig at gyfraniad sylweddol arlywyddiaeth Kazakh wrth hyrwyddo cydweithrediad a hyrwyddo gweithgareddau’r SCO. Heb unrhyw amheuaeth, bydd uwchgynhadledd Astana yn dyrchafu ein sefydliad i uchelfannau newydd. ” Dywedodd yr Arlywydd Dros Dro Mokhber, “Rwy’n mynegi fy niolch am yr ymdrechion a wnaed gan yr Arlywydd Tokayev a llywodraeth Kazakhstan dros y flwyddyn ddiwethaf yn ystod eu llywyddiaeth o’r SCO.”

Amlinellodd yr Arlywydd Tokayev feysydd allweddol o bwysigrwydd strategol i holl wledydd y “Shanghai Ten,” gan gynnwys cryfhau ymddiriedaeth a chydweithrediad ym maes diogelwch, ehangu masnach a chysylltiadau economaidd, gwella cysylltedd trafnidiaeth trwy greu coridorau effeithlon a chadwyni cyflenwi dibynadwy, a'r angen diwygio a moderneiddio'r SCO. 

hysbyseb

“Mae’r broses barhaus o ehangu’r Sefydliad yn agor cyfleoedd newydd ac yn rhoi hwb i’w ddatblygiad. Cyflwynodd ein gwlad, fel cadeirydd yr SCO, gynigion cytbwys ar gyfer trawsnewid y Sefydliad yn fecanwaith cydweithredu amlochrog hyd yn oed yn fwy effeithiol. Yn benodol, rydym yn argymell cryfhau rôl Ysgrifenyddiaeth SCO a’r Ysgrifennydd Cyffredinol, ”pwysleisiodd y Llywydd.

Cymerodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, ran hefyd yn y cyfarfod fformat SCO+ cyntaf. Wrth siarad yn gynharach, tynnodd sylw at lais pwysig Kazakhstan yn y Cenhedloedd Unedig. “Rwy’n credu bod angen i ni gydnabod, pan fydd Kazakhstan yn gweithredu o blaid heddwch, pan fydd Kazakhstan yn gweithredu i ddod â phleidiau mewn gwrthdaro at ei gilydd er mwyn datrys eu problemau, pan mai Kazakhstan yw’r brocer gonest hwn mewn materion rhyngwladol, mae Kazakhstan yn dod yn offeryn pwysig iawn o’r amcanion y Cenhedloedd Unedig, ”meddai.

Ar fformat SCO+, cynigiodd yr Arlywydd Tokayev sawl strategaeth allweddol i wella cydweithrediad amlochrog ymhlith aelod-wladwriaethau SCO. Roedd y rhain yn cynnwys gwella rôl y Cenhedloedd Unedig mewn diogelwch byd-eang, cefnogi cynllun Tsieina i gynyddu trosiant masnach SCO i $3 triliwn, a datblygu gwregys masnach Ewrasiaidd mawr gan ddefnyddio dros 350,000 cilomedr o reilffyrdd. Nododd fod “wyth deg y cant o gludiant tir rhwng Asia ac Ewrop yn mynd trwy Kazakhstan.”

Pwysleisiodd Tokayev hefyd fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd trwy gyflwyno technolegau arbed dŵr newydd a chyflawni nodau amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig. Yn ogystal, roedd yn eiriol dros gydweithrediad diwylliannol a dyngarol trwy sefydlu canolfannau diwylliannol, ymgysylltu â phobl ifanc, ehangu prifysgolion SCO, a chynyddu grantiau i fyfyrwyr, yn enwedig mewn meysydd technegol.

Yn yr uwchgynhadledd, derbyniwyd Belarus yn swyddogol fel aelod-wladwriaeth lawn o'r SCO. Llongyfarchodd yr Arlywydd Tokayev Arlywydd Belarwseg Alexander Lukashenko ar yr achlysur hwn.

Gwelodd uwchgynhadledd yr SCO gyfranogiad sawl arweinydd byd, gan gynnwys Arlywydd Azerbaijani Ilham Aliyev, Arlywydd Belarwseg Alexander Lukashenko, Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping, Gweinidog Materion Allanol Indiaidd Subrahmanyam Jaishankar, Llywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev, Llywydd Kyrgyz Sadyr Zhaparov, Llywydd Mongolia Ukhnaagiin Khürelsükh , Prif Weinidog Pacistanaidd ShehbazSharif, Emir Qatari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Arlywydd Rwsia Vladimir Putin, Llywydd Tajik Emomali Rahmon, Llywydd Twrcaidd Recep Tayyip Erdogan, Llywydd Wsbeceg Shavkat Mirziyoyev, ac Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig António Guterres.

Yn dilyn yr uwchgynhadledd, cymerodd Tsieina lywyddiaeth gylchdroi'r SCO ar gyfer 2024-2025.

Cefndir yr SCO

• Sefydlwyd Sefydliad Cydweithredu Shanghai yn Shanghai ar 15 Mehefin, 2001, gan chwe gwlad sefydlol: Kazakhstan, Tsieina, Gweriniaeth Kyrgyz, Rwsia, Tajicistan, ac Uzbekistan. 

• Datblygodd y sefydliad rhynglywodraethol hwn o fecanwaith cynharach Shanghai Five, gan adlewyrchu'r angen cynyddol am gydweithrediad a diogelwch rhanbarthol.

• Bellach mae gan yr SCO 10 aelod, gan gynnwys India, Iran, a Phacistan, Belarus, yn ogystal â'r aelodau sefydlu. Mae dwy dalaith arsylwi - Afghanistan, a Mongolia, ac 14 o bartneriaid deialog, gan gynnwys Azerbaijan, Armenia, Qatar, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Saudi Arabia, a Türkiye. 

• Mae'r SCO yn cynrychioli 40% o boblogaeth y byd, ac mae aelod-wledydd yn cyfrannu tua $23 triliwn i CMC byd-eang.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd