Cysylltu â ni

Frontpage

Howzat! - Criced Ffrengig yn curo am chwech ...

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cricedCriced yw'r gêm quintessential Brydeinig sy'n gallu olrhain
ei wreiddiau yn ôl o leiaf 420 mlynedd - ac mae rhai haneswyr yn awgrymu hyd yn oed yn hirach.

Mae'n gêm syml sydd wedi'i chymryd ledled y byd
gan anturiaethwyr ac ymsefydlwyr, yn enwedig yn ystod y dyddiau pan ddywedwyd bod y
ni osododd haul erioed ar yr Ymerodraeth Brydeinig.

Yn wir, mae timau criced mwyaf blaenllaw'r byd yn dod
Awstralia, De Affrica, India, Pacistan, ac India'r Gorllewin.

hysbyseb

Mae hefyd yn gêm sy'n ennyn ymdeimlad o chwarae teg -
dyna'r ymadrodd “nid criced yn unig mohono” os credir bod rhywbeth yn annheg.

Mewn gwirionedd, mae gan griced gymaint o rinweddau fel ei fod
wedi'i dargedu fel camp fyd-eang i bawb.

Ar hyn o bryd dyma'r ail gêm a chwaraeir fwyaf yn y
byd (y tu ôl i bêl-droed) ond mae ei apêl ychydig yn gyfyngedig - tan nawr.

hysbyseb

Mae'r Cyngor Criced Rhyngwladol (yr ICC) wedi bod i
yr UE ym Mrwsel i egluro pam mae criced yn gêm y dylid ei chofleidio
I gyd.

Sefydlodd yr ICC gae criced bach yn y Josef Antall
adeiladu a gwahodd ASEau pasio, unrhyw un mewn gwirionedd, i “droi eu braich” neu gael
rhoi cynnig ar fatio.

A gwelodd rhai nad yw criced mor hawdd â hynny.

Dywedodd un ASE “mae'n llawer cyflymach nag y mae'n edrych”.

Yn rhyfeddol, mae 31 o wledydd Ewrop eisoes yn chwarae criced,
gyda mwy na 150,000 yn cymryd rhan o'r lefel iau i'r lefel uwch. Y diweddaraf
gwlad i ymuno â'r ICC yw Hwngari.

Ac mae rhai gwledydd yn gwneud yn arbennig o dda. Dim ond y llynedd
Curodd Iwerddon Loegr mewn gêm 50 pelawd. Roedd y fuddugoliaeth yn cynnwys y cyflymaf
ganrif yn hanes Cwpan y Byd - cnoc 50 pêl gan Kevin O'Brien.

Mae timau eraill, fel yr Alban a'r Iseldiroedd, ymlaen hefyd
ar fin torri i mewn i gystadlaethau'r byd.

Fe ddylen nhw i gyd gyrraedd Cwpan y Byd 20/20 nesaf
gor-gystadlu yn 2014 yn Bangladesh.

Mae nifer yr ymgeiswyr wedi cael ei estyn i'w roi
cyfleoedd cymwys i'r sgwadiau llai adnabyddus.

Rhagwelir y bydd timau fel yn cymryd y lleoedd hynny
Canada, Namibia ac Affghanistan.

Dywedodd Nick Pink, Rheolwr Datblygu Rhanbarthol yr ICC wrth y
Gohebydd yr UE: “Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n rhoi cyfleoedd i'r eithaf
gwledydd i ddod.

“Gall criced newid bywyd person ifanc,
yn enwedig os yw eu gwlad yn genedl ranedig.

“Rydyn ni eisoes yn dod ag India a Phacistan ynghyd
cymunedau â phoblogaethau brodorol ac rydym yn darparu lleoedd diogel i chwarae
yn Israel a Palestina.

“Mae gan griced allu unigryw trwy ei luosog
amrywiadau o'r gêm i estyn allan at bobl ifanc ac oedolion ni waeth beth
rhyw, ethnigrwydd, neu gefndir cymdeithasol a dod â nhw at ei gilydd.

“Gall fod yn gamp wirioneddol uno.”

A Mark Moodley, Cyffredinol
Dywedodd Rheolwr Criced Ffrainc: "Un
o'r pethau gorau am griced yw ei bod yn gamp ddigyswllt, felly ferched
a gall bechgyn chwarae gyda'i gilydd gan wneud y gêm yn llawer mwy hygyrch. "

Ole Roland, Prif Weithredwr Dansk
Dywedodd Criced Forbund: "Er mwyn datblygu'r gêm yn Nenmarc rydyn ni wedi'i chyflwyno
y prosiect integreiddio.

“Mae'n datblygu rheolaeth clybiau,
gan arwain at lawer o ymweliadau ysgol a gwersylloedd criced, addysg hyfforddwyr newydd.

“Yn y ddwy flynedd gyntaf rhoddodd Dansk
Mynediad criced i hyd at 10,000 o blant iau. "

Marike Dickmann, y Datblygiad Criced
Dywedodd Rheolwr KNCB (Yr Iseldiroedd): "Mae'n ymwneud â newid agweddau-
cyflwyno ein cynllun datblygu ar gyfer pob clwb.

“Er mwyn goroesi mae angen i ni adeiladu
cynaliadwyedd i'n system ieuenctid a chael plant i chwarae gyda'i gilydd yn eu cymdogaethau
i gysylltu cymunedau. "

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd