Cysylltu â ni

Frontpage

Arddangosfa: Olga Forever!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

OlgaYn ddawnsiwr gyda’r Ballets Russes cyn dod yn wraig i Picasso, roedd Olga Khokhlova hefyd wrth ei bodd yn gwneud brodwaith. Roedd hon yn elfen hanfodol i Francesco Vezzoli sydd, o'r dechrau, wedi ymroi i fywydau eiconau benywaidd a fynegodd eu dioddefaint trwy'r arfer solipsistaidd o frodwaith. Mae'r dagrau y mae'r artist wedi bod yn brodio yn obsesiynol ar yr wynebau hyn dros y 15 mlynedd diwethaf yn cynrychioli ochr arall hudoliaeth.

“Mae Olga yn wylo am yr holl faledi na wnaeth hi erioed ddawnsio allan o gariad at Picasso”, eglura Francesco Vezzoli, sydd bellach wedi troi ei sylw at stori garu chwedlonol a ddechreuodd yn gynnar yn 1917. Roedd Picasso wedi teithio i Rufain gyda Jean Cocteau, a'i cyflwynodd i'r impresario Rwsiaidd Sergeï Diaghilev a'i Ballets Russes. Yr achlysur hwn y cyfarfu Picasso, a chwympo mewn cariad ag, Olga Khokhlova, un o ddawnswyr y cwmni. Ar 18 Mai yr un flwyddyn, dangosodd sioe newydd Diaghilev, Parade, am y tro cyntaf ym Mharis, gyda gwisgoedd a setiau wedi'u cynllunio gan Picasso, y libreto gan Cocteau a cherddoriaeth gan Erik Satie.

Peidiodd Olga â dawnsio ar ôl priodi Picasso. Ar 12 Gorffennaf 1918, fe briodon nhw mewn eglwys Uniongred Rwsiaidd ar Rue Daru ym Mharis, lle bu Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Max Jacob a Valerian Svetlov yn gweithredu fel eu tystion.

hysbyseb

Mae eu cariad at ei gilydd yn cael ei ddal mewn ffotograffau o fywyd bob dydd, ond hefyd yng nghampweithiau Picasso, fel Portrait of Olga mewn Cadair Fraich (Montrouge, hydref 1917), paentiad y mae Vezzoli yn arbennig o hoff ohono ac y mae Picasso yn darlunio Olga ynddo ffrog Sbaenaidd, yn eistedd ar gadair freichiau yr oedd hi ei hun wedi'i brodio.

Yn eithriadol, a diolch i Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, mae Francesco Vezzoli wedi cael mynediad at y miloedd hyn o gipluniau teuluol a gedwir yn Archifau Olga Ruiz-Picasso, a reolir ar y cyd gan blant Paul, mab Paul. Olga a Pablo Ruiz-Picasso. Gan dynnu ar yr archifau gwerthfawr hyn ond anhygyrch hyd yma, mae'r artist Eidalaidd wedi dewis 19 portread du-a-gwyn o Olga mewn trefn gronolegol - fel y gwnaeth, er enghraifft, ar gyfer La Vie en Rose, cyfres o 19 o frodweithiau yn portreadu Edith Piaf rhwng plentyndod a henaint.

Mae Vezzoli wedi defnyddio'r un dull i gynhyrchu paentiadau olew wedi'u hysbrydoli'n uniongyrchol gan y lluniau o Olga ar wahanol oedrannau, cyn eu haildrefnu, gan ddefnyddio collage a brodweithiau. Mae golygfeydd a chymeriadau amrywiol o'r Ballets Russes yn cael eu darlunio yn ei dagrau, fel y mae motiffau ciwbig. Dyma lle mae'r gorffennol a'r presennol, gresynu a hiraeth Olga Khokhlova-Picasso yn dod at ei gilydd.

hysbyseb

Mae paentio a collage yn dechnegau Picasso y mae Vezzoli yn eu defnyddio i roi Olga yn ôl yn y goleuni. Felly mae'n datgan ei edmygedd o'r fenyw hon a oedd yn aelod o'r Ballets Russes, un o brif arbrofion artistig yr ugeinfed ganrif ac un sydd wedi dod i feddiannu llawer o le yng ngwaith yr arlunydd. Yn wir, arweiniodd ei ddiddordeb yn y cwmni iddo neilltuo perfformiad iddynt yn 2009 ar achlysur 30 mlynedd ers sefydlu'r Amgueddfa Celf Gyfoes (MOCA) yn Los Angeles. Wedi'i ysbrydoli gan ei arwr Diaghilev, daeth Arddull Eidalaidd Ballets Russes Vezzoli (The Shortest Musical You Will Never See Again) ynghyd â Lady Gaga, Miuccia Prada, Baz Luhrmann, Frank Gehry, Damien Hirst a Bale Bolshoi.

“OLGA am byth! yn gofiant ”, eglura Francesco Vezzoli. “Trwy’r gwaith hwn rwy’n talu gwrogaeth i Olga, sy’n ymgorffori fy sensitifrwydd ac obsesiynau”.

FRANCESCO VEZZOLI
OLGA FOREVER! Agoriadol: Dydd Mawrth, Tachwedd 27ain 2012,
5-8 PM
28.11.12-02.03.13 / BRUSSELS

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd