Cysylltu â ni

Frontpage

Amddiffyn Treftadaeth mewn Perygl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Agrigento

Heddiw mae sefydliad treftadaeth blaenllaw Ewrop, Europa Nostra, wedi lansio ei raglen flaenllaw newydd 'The 7 Most Endangered' gyda Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop, a gynrychiolir gan Sefydliad EIB, fel ei bartner sefydlu. Bydd y rhaglen hon yn nodi henebion a safleoedd sydd mewn perygl yn Ewrop ac yn ysgogi partneriaid cyhoeddus a phreifat ar lefel leol, genedlaethol ac Ewropeaidd i ddod o hyd i ddyfodol cynaliadwy i'r safleoedd hynny.

“Treftadaeth Ddiwylliannol yw ased mwyaf Ewrop: ein olew crai, ein cronfa aur. Ein treftadaeth yw bara menyn Ewrop, cymaint â chalon ac enaid Ewrop. Ynghyd â Banc Buddsoddi Ewrop, mae Europa Nostra yn falch o lansio rhaglen 'The 7 Most Endangered'. Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd, gallwn ysgogi gwir ddadeni o dreftadaeth ddiwylliannol unigryw Ewrop “meddai Plácido Domingo, yr Arlywydd Europa Nostra.

“Mae gwarchod y dreftadaeth ddiwylliannol yn Ewrop yn dasg enfawr a heb unrhyw gyfrifoldeb cyffredin i bob un ohonom. Felly mae Banc Buddsoddi Ewrop yn falch o fod yn bartner sefydlu rhaglen newydd Europa Nostra o “Y 7 Mwyaf Mewn Perygl”. Ei gyfraniad i'r prosiect hwn trwy Sefydliad EIB fydd darparu dadansoddiad a chyngor ar sut y gellid sicrhau cyllid ar gyfer y prosiectau a ddewisir yn y rhaglen hon. " ychwanegodd Werner Hoyer, Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop.

Cyhoeddir y rhestr gyntaf o 'Y 7 Mwyaf Mewn Perygl' yn ystod Cyngres 50 mlwyddiant Europa Nostra yn Athen ar 16 Mehefin 2013. Bydd Panel Cynghori rhyngwladol yn paratoi'r rhestr fer o'r 14 safle sydd fwyaf mewn perygl a bydd y rhestr derfynol o 7 yn cael ei dewis gan Bwrdd Europa Nostra. Gellir enwebu'r mwyafrif o safleoedd sydd mewn perygl gan aelod neu sefydliadau cyswllt Europa Nostra neu sylwadau gwlad Europa Nostra, y mae eu rhestr lawn ar gael ar wefan Europa Nostra. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau yw 15 Mawrth 2013. (Am y ffurflen enwebu cliciwch yma.)

Ar ôl dewis 'Y 7 Mwyaf Mewn Perygl', bydd yr arbenigwyr a ddewiswyd gan Sefydliad EIB a'r partneriaid cysylltiedig eraill yn ymweld â phob un o'r 7 safle mewn ymgynghoriad agos â rhanddeiliaid lleol ac yn cynnig cynlluniau gweithredu realistig a chynaliadwy ar gyfer achub y safleoedd hynny. Bydd Banc Datblygu Cyngor Ewrop (CEB) ym Mharis yn un o'r partneriaid cysylltiedig ar gyfer y cam hwn o'r rhaglen. Byddai'r cynlluniau'n cynnwys cyngor ar sut y gellid sicrhau cyllid, ee trwy dynnu ar gronfeydd yr UE neu, mewn achosion priodol, ar fenthyciadau EIB neu CEB. Bydd rhwydwaith helaeth Europa Nostra o sefydliadau treftadaeth yn ysgogi cymunedau lleol a chyrff cyhoeddus neu breifat i gryfhau perchnogaeth ac ymrwymiad y 7 safle treftadaeth a ddewiswyd sydd mewn perygl.

Mae 'The 7 Most Endangered' wedi'i ysbrydoli gan raglen lwyddiannus o Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cadwraeth Hanesyddol yr UD, a leolir yn Washington. Bydd y rhaglen hon nid yn unig yn nodi rhestr flaenoriaeth o safleoedd treftadaeth sydd mewn perygl; bydd hefyd yn cynnig cynlluniau achub concrit sy'n nodi'r hyn y gellid ac y dylid ei wneud i achub y safleoedd hynny. Ar wahân i ennyn diddordeb a brwdfrydedd y cyhoedd, bydd y rhaglen yn dod â phobl ynghyd i greu atebion cynaliadwy trwy astudiaethau dichonoldeb, cyngor technegol, cymorth capasiti ac ariannu, cefnogaeth rheoli prosiect a chyhoeddusrwydd ar raddfa eang. Yn y modd hwn, bydd 'Y 7 Mwyaf Mewn Perygl' yn gweithio fel catalydd ar gyfer gweithredu.

hysbyseb

 

Anna van Densky

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd