Cysylltu â ni

Frontpage

Adolygiad Ffilm Sinema: Pedwarawd Hwyr (2012)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wedi blino chwarae'r ail ffidil? A-Late-Quartet_02

Gan Catherine Feore

hysbyseb

Mae deinameg y pedwarawd llinynnol yn un hynod ddiddorol sy'n addas ar gyfer drama. Mae'r bobl hyn yn chwarae gyda'i gilydd, yn teithio gyda'i gilydd ac weithiau'n cyd-fyw, gyda chanlyniadau rhagweladwy - weithiau, maen nhw'n dod ar nerfau ei gilydd. Mae wynebau gwynion, gwrych egos, cyfarwyddiadau bwa yn aml yn wahanol, i fenthyg metr gan Tennyson. Yn blwmp ac yn blaen, pwy all eu beio? Ceir y pedwarawd od sy'n undeb a wnaed yn y nefoedd, mae'r Amadeus yn aml yn cael ei enwi fel enghraifft, er y dywedir iddynt gael y barney ffyrnig od. Yna mae'r pedwarawdau hynny y mae eu haelodau'n gwrthod siarad â'i gilydd, heblaw trwy gyfryngwr, chwaraewr fiola fel arfer. Yn y ffilm, mae'r Pedwarawd Fugue yn trosglwyddo o undeb perffaith i ddrwgdeimlad cychwynnol, ac yna (gwyliwch rhag difetha) aileni.

hysbyseb

Daw'r trawsnewidiad trawmatig i'r datguddiad bod eu sielydd Peter (Christopher Walken) wedi dechrau dangos arwyddion cynnar Parkinson's ac y bydd yn rhaid iddynt ymddeol yn y dyfodol agos. Mae hyn yn atal cais gan yr ail ffidil Robert (Philip Seymour Hoffman) i chwarae rhan y ffidil gyntaf yn y dyfodol o bryd i'w gilydd. Mae Juliette, chwaraewr y fiola a gwraig Robert, yn gwneud bargen gyfrinachol â'r ffidil gyntaf i argyhoeddi Robert i gadw at y status quo, sy'n agor can o fwydod ac i feddwl Robert yn cadarnhau nad yw'n hoff o chwarae'r ail ffidil yn unig y pedwarawd, ond hefyd yr ail ffidil yn ei briodas. Mae yna gyswllt eithaf cymhleth hefyd rhwng y ffidil gyntaf a merch Robert a Juliette, a pherthynas y ferch â Peter. Pe bai'n berthynas Facebook byddech chi'n dweud 'mae'n gymhleth'. Ond, tra ei fod is cymhleth, ni welais erioed ei fod yn annhebygol.

Mae'r ffilm hon yn gwneud rhywbeth nad yw ffilmiau Americanaidd yn ei wneud yn aml, mae'n edrych ar berthynas 25 mlynedd yn ddiweddarach. Mae yna lawer o debygrwydd rhwng priodas pylu Robert a Juliette a'r heriau mae'r pedwarawd yn eu hwynebu. Yn y pen draw, mae pob un yn dod yn dda. Mae'n ein hatgoffa bod cariad, yn enwedig cariad sy'n para, yn parhau i ddyfnhau ac yn parhau i wobrwyo, ond fel y gwyddom i gyd, nid yw perthnasoedd byth yn daith gerdded yn y parc. Roeddwn yn ddigon ffodus i fynd i'r ffilm gyda dau o bobl sy'n gwybod llawer am gerddoriaeth, un yn amatur dawnus iawn ac ail ffidil wedi'i haddasu'n rhyfeddol o dda, a'r llall yn awdurdod ar gyfansoddi. Felly, ar gyfer y sioe gerdd yn eich plith, a gaf i roi rhybudd iechyd i chi - nid cerddorion mo'r dynion hyn mewn gwirionedd, actorion ydyn nhw. Os ydych chi'n gerddor, efallai y bydd yr hyn maen nhw'n ei wneud ar eu hofferynnau yn eich dychryn. Nid oeddwn yn blissfully ymwybodol o'u vibrato gormodol.

Mae'r ffilm wedi'i labelu'n 'ael uchel' - mae'n ymddangos bod hyn oherwydd bod y stori'n ymwneud â phedwarawd ac felly'n gerddoriaeth 'glasurol'. Fi fydd y cyntaf i amddiffyn vignettes cerddoriaeth bop, i ddweud bod un ffurf gerddorol yn 'ael uchel' ac mae 'ael isel' arall yn colli'r pwynt, maen nhw'n wahanol yn unig. Felly ble bynnag mae'ch rhagfarnau cerddorol, a gaf awgrymu eich bod yn eu taflu o'r neilltu ac yn mwynhau'r ffilm.

105 munud.

I wylio'r trelar, cliciwch yma.

I gael mwy o adolygiadau ffilm o ansawdd, ewch i Picturenose.com

 

newlogo

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd