Cysylltu â ni

Frontpage

Adolygiad Ffilm Sinema: Kapringen (A Herwgipio) (2012)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

a-highjacking-2012-21h52m08s127

Gan Tom Donley

Pleser Denmarc

hysbyseb

Nid Peter Pan yw'r unig berson sydd angen bod yn wyliadwrus o fôr-ladron. Mae Tobias Lindholm yn cyfarwyddo Kapringen (A herwgipio) (2012), sy'n ymwneud â chriw ar fwrdd llong drafnidiaeth o Ddenmarc wrth iddynt gael eu herwgipio gan grŵp o fôr-ladron Somalïaidd anobeithiol. Erbyn hyn, mater i gogydd y llong, cyfieithydd Somali, a'r Prif Swyddog Gweithredol yw cyfaddawd ariannol cyn i rwystredigaethau'r môr-ladron ddisgyn i drais.

A herwgipio (2012) yn cofnodi agwedd wahanol ar warchae llong. Nid oes unrhyw ergydion wedi'u tanio. Mae'r ffilm yn canolbwyntio'n bennaf ar agwedd fusnes y trafodaethau. Fel cynulleidfa, cawn ein cyflwyno i ffigurau allweddol sefyllfa wystl a fyddai fel arfer yn aros y tu ôl i'r llenni. Mae Prif Swyddog Gweithredol y gorfforaeth, Peter C. Ludvigsen (Søren Malling), yn arfer trafod gyda miliynau o ddoleri ar y llinell. Mae yn ei gyfansoddiad. Mae emosiynau'n cael eu gadael y tu allan i'r ystafell drafod ac ni thorrir ei ymarweddiad oer, tawel byth. Nawr, o gael y cyfle, mae Peter yn ysgwyddo'r dasg o negodi gyda'r môr-ladron er bod meddygon ymgynghorol y tu allan i Somali yn argymell rhywun yn allanol yn gyfrifol. Dyma griw Peter ac, felly, ei gyfrifoldeb ef yw.

Y prif gymeriad ar gyfer y ffilm yw'r cogydd, Pilou Asbæk (Mikkel Hartmann). Pilou yw'r math o ddyn yr hoffech chi ei gael ar eich llong. Mae'n hawdd mynd, yn llawn hwyl ac yn gwisgo ei emosiynau ar ei lewys. P'un a yw'n siarad â'i wraig a'i ferch dros y ffôn neu'n cadw amgylchedd hapus ar fwrdd y llong, mae ysbryd Pilou yn cadw'r cwch ar ei draed.

hysbyseb

Wrth i'r ffilm newid o gyflwyno criw'r llong i aelodau bwrdd y gorfforaeth, gwelwn Peter yn mynd o drafodaeth strwythuredig gyda chwsmeriaid Siapan i drafodaethau anstrwythuredig gyda'r môr-ladron. Nid yw'r ffilm byth yn dangos saethiad dan y herwgipio. Yn wir, ni fu erioed herwgipio, dim ond newid yn y senario ar gyfer trafodaethau Peter.

Trafodwr ar gyfer y môr-ladron Somali, Omar (Abdihakin Asgar), yw'r unig fôr-leidr sy'n siarad Saesneg a thrwy'r gwarchae i gyd yn gwadu unrhyw gamwedd ac yn dweud nad yw'n 'un ohonynt'. Mae Omar yno i wneud ei waith. Ef yw'r cysylltiad rhwng criw y llong, sydd i lawr yn rhyfeddol i dri aelod, a'r ystafell fwrdd. Yn union fel y criw, mae'n gyfrifol am ei ddal, mae e hefyd yn awyddus iawn i fynd adref at ei wraig a'i blant.

Yn gyffredinol, mae'r ffilm yn gwneud i chi deimlo fel pe baech chi'n sownd ar long - neu mewn ystafell fwrdd - am ddyddiau yn y pen draw, yn ceisio dod i gytundeb yn anobeithiol. Mae hyn yn rhannol oherwydd y sgyrsiau realistig sy'n digwydd yn barhaus drwy'r ffilm. Er mwyn portreadu'r sgyrsiau ffôn mwyaf realistig, gwnaeth y cyfarwyddwr alwadau ffôn amser real gyda Peter yn Nenmarc ac Omar yn Somalia. Mae'r sgyrsiau achlysurol rhwng y ddau gyda gweiddi statig ac lletchwith y ffôn yn sgyrsiau go iawn gydag actorion yn ceisio cyflwyno eu llinellau dros ei gilydd. Roedd yr effaith yn gweithio.

Ar y dechrau, A herwgipio efallai nad dyma'r ffilm yr ydych chi wedi ei disgwyl pan glywch am fôr-ladron a gwystlon. Fodd bynnag, mae'r dull minimalaidd a'r ffocws ar yr agwedd ddynol ar negodi yn ei gwneud yn hyfrydwch.

103 munud. Mewn Daneg, Swedeg, Saesneg, Siapan a Somali.

I weld y trelar, cliciwch yma.

I gael mwy o adolygiadau ffilm o ansawdd, ewch i Picturenose.com.

newlogo

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd