Cysylltu â ni

Frontpage

Sinema Adolygiad Ffilm: Rhyfel Byd Z (2013)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gwreiddiol1Gan Tom Donley

Dal rhai zeds?

Marc Foster, cyfarwyddwr ffefrynnau personol fel Dawns Monster (2001), Dod o hyd Gwlad Byth Bythoedd (2004), a Stranger Than Ffuglen (2006), yn ymgymryd ag apocalypse zombie yn ei ffilm ddiweddaraf, Rhyfel Byd Z (2013) ochr yn ochr â Brad Pitt (Saith (1995) a Basterds Inglourious (2009)).

hysbyseb

WWZ yn brosiect anarferol i geisio ei reoli o ystyried bod dwy ffilm ddiwethaf Foster wedi bod yn unrhyw beth ond ffurfiol a stwff (Quantum of Solace (2008) a Pregethwr Peiriant Gun (2011)). Nawr, mae'n ceisio gwahaniaethu ei ffilm zombie o'r farchnad dirlawn o ddeunydd zombie sy'n rhedeg amok ledled ein tirwedd diwylliant pop. Ar ben hynny, mae'n rhedeg y risg o ddieithrio sylfaen gefnogwyr gyfan y llyfr trwy anwybyddu'n llwyr ei ragosodiad a'i linellau stori.

Nid yw'n cymryd yn hir i mewn i'r ffilm ddod yn amheugar, gan fod y cyflwyniad yn fwy tebyg i agoriad ar gyfer diweddariad sianel dywydd sy'n cwmpasu'r corwynt diweddaraf - nid yw hefyd yn cymryd yn hir cyn i bawb redeg eu hasynnod oddi wrth zombies llwglyd. Nid oes llawer o gefndir yn cael ei roi i gymeriad Pitt, Gerry, ond wrth iddo geisio dod o hyd i loches i'w deulu, mae'n cymryd eiliadau i ddadansoddi gwahanol swyddogaethau o amgylch y bobl sy'n cael eu bwyta o'i gwmpas, fel faint o eiliadau mae'n cymryd i rywun farw a reemerge neu a fydd yn newid i fod yn zombie ar ôl iddo gael rhywfaint o waed zombie yn ei geg.

Mae cymeriad Pitt yn troi allan i fod yn ymchwilydd y Cenhedloedd Unedig sydd wedi ymddeol. Unwaith y gall Gerry gael ei deulu i ddiogelwch, caiff ei recriwtio gan y llywodraeth i ddod o hyd i atebion. Wrth deithio o'r Unol Daleithiau, i Israel, i rywle arall, a lleoedd eraill (mae faint o deithio awyren a lleoliadau yn eich gwneud chi'n benysgafn ar ôl ychydig), mae Pitt yn dod o hyd i'w atebion ac yn achub y byd. Yipee!

hysbyseb

Fel y soniais eisoes, gallwch ddychmygu na chefais fy ngwerthu erioed ar y cymeriad ei hun. Cadarn, mae'n berson hynod glyfar, heini a hael, ond nid oes unrhyw nodweddion gwahaniaethol sy'n sefyll allan yn ystod y ffilm. Mae hyn yn cael ei achosi yn bennaf gan y ddeialog ticky-tacky sy'n ceuled drwyddi draw.

Rwy'n credu y gallai un olygfa hefyd fod yn gystadleuydd am y gwaethaf o'r flwyddyn (anrheithiwr o'ch blaen) - mae'n cynnwys rhyw wyddonydd 20-mlwydd-oed a nodwyd yn fyr ac sy'n mynd i achub y byd, sy'n rhoi monolog hynod o hir ynghylch pam mae'r apocalypse hwn yn digwydd. Mae'r dyn ar hap hwn wedi'i adeiladu fel gwaredwr dynoliaeth. Mae'n debyg i'r ysgrifenwyr sgrin fynd yn sâl o'r cymeriad hwn hefyd, oherwydd ei fod yn llithro ac yn saethu ei hun yn ei wyneb ar ôl dau funud arall. Yna cafwyd cydnabyddiaeth dwy eiliad fod hyn wedi digwydd, cyn i fusnes symud ymlaen.

Efallai fy mod yn swnio fel fy mod yn rhy feirniadol ohono Rhyfel Byd Z - mae yna rai dognau effeithiol sy'n achosi ichi neidio ychydig ac mae'r olygfa gyda James Badge Dale wrth i'r Capten Speke gwallgof ddarparu rhywfaint o grittiness. Wrth edrych yn ôl, nid oedd hi'n ffilm ofnadwy, nid oedd yn ddigon cydamserol i'r stori, a'i chymeriadau, a adawodd bedwar neu bum act lympiog. Ond, o edrych ar y darlun ehangach, Rhyfel Byd Z wedi rhoi fy dos o zombies i mi tan Mae'r Dead Cerddedy tymor nesaf. Felly, diolch am hynny o leiaf, Marc Foster.

116 munud. Yn Saesneg, Sbaeneg, Hebraeg ac Arabeg.

I weld y trelar, cliciwch yma.

I gael mwy o adolygiadau ffilm o ansawdd, ewch i Picturenose.com.

newlogo

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd