Cysylltu â ni

Frontpage

'Ein Ewrop, Nid Nhw'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

oureuropeMae'r ddadl am Ewrop yn y DU wedi cael ei lleihau yn rhy aml i symlrwydd du-a-gwyn a ddylem fod in neu allan. Y cyfranwyr i'r gyfrol, Ein Ewrop, Nid Nhw, wedi'i olygu gan Julian Priestley a Glyn Ford, ceisio symud y ddadl ymlaen, trwy ehangu agenda economaidd, cymdeithasol, allanol a mewnol Ewropeaidd.

Mae'r polisïau a ddilynir ym Mrwsel yn geidwadol yn rhagweladwy ac yn ddiarwybod, sef cynnyrch yr hawl dechnegol sy'n dominyddu sefydliadau'r UE a'r mwyafrif o brifddinasoedd cenedlaethol. Mae'r traethodau hyn yn cynnig toriad glân gydag hegemoni'r dde ac yn awgrymu agenda radical ar gyfer newid a diwygio yn Ewrop, un sy'n canolbwyntio mwy ar fuddiannau gwirioneddol pobl sy'n gweithio, defnyddwyr a busnesau nag ar agenda ewrosceptig gyntefig optio allan. Yn lle cefnogi tynnu sylw aflonyddgar refferendwm, dylai'r DU ar ôl weithio gyda blaengarwyr Ewropeaidd eraill i greu rhaglen ar gyfer adnewyddu economaidd, cymdeithasol ac ecolegol i Ewrop yn y byd.

Yn y gyfrol hon, mae cyfranwyr - pob ASE Llafur blaenllaw ac uwch swyddogion yr UE - yn gosod beirniadaeth o: lymder yn taflu rhagolygon twf Ewrop; dychweliad tlodi ac anghydraddoldebau rhemp; pŵer corfforaethol digymell ac anatebol; polisïau amgylcheddol yn hir ar addewid ac yn brin o gyflawni; rheoli mewnfudo â golwg byr; a masnach deg yn cael ei aberthu yn rhy aml yn enw ymrwymiad ideolegol i globaleiddio di-rwystr.

hysbyseb

“Wrth i sosialwyr Ewrop baratoi i herio etholiadau Seneddol Ewropeaidd 2014 mae’r llyfr hwn gan ASEau a swyddogion Llafur yn gyfraniad amserol a defnyddiol i’r ddadl, nid yn unig i’r un cynddeiriog yn y DU, ond hefyd ymhlith blaengarwyr Ewropeaidd. Mae'n postio safbwynt amgen radical yn wahanol iawn i farn y ceidwadwyr, wrth gefnogi lle Prydain yn gadarn yng nghalon Ewrop. ”         Martin Schulz, Llywydd Senedd Ewrop 

“Yn yr argyfwng Ewropeaidd mawr hwn, croesewir unrhyw gynnig blaengar i newid cwrs, i ailddatgan undod Ewropeaidd, cryfhau effeithlonrwydd ei weithredoedd yn rhyngwladol, ac i hybu twf, swyddi a chystadleurwydd. Bod y cynnig hwn yn dod o ffynonellau Prydeinig ar adeg pan all gweithredoedd llywodraeth y DU fygwth aelodaeth Prydain o'r Undeb ymddangos bron yn baradocsaidd. Ond mae gan yr ASEau Llafur a swyddogion, a Julian Priestley a olygodd y llyfr hwn, ddealltwriaeth ddofn o faterion Ewropeaidd sy’n ychwanegu at ddiddordeb eu syniadau. ”
Jacques Delors, cyn-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd

“Mae’r llyfr hwn yn cydnabod pwysigrwydd hanfodol etholiadau Ewropeaidd 2014 a’r angen am newid yn Ewrop. Mae Julian Priestley a'i gydweithwyr yn mynd ymhellach ac yn cyflwyno dewis sosialaidd radical yn lle polisïau adfeiliedig cyni y mae'r ceidwadwyr wedi defnyddio eu cryfder ym Mrwsel i'w gosod. Mae'r llyfr hwn yn wrthwenwyn defnyddiol i'r lleisiau negyddol rydyn ni fel arfer clywed o ochr arall y sianel. ”                                       
Harlem Désir, arweinydd plaid Sosialaidd Ffrainc

hysbyseb

Cyfranwyr: Nick Costello, Patrick Costello, Glyn Ford, David Martin ASE, Linda McAvan ASE, Julian Priestley, Derek Reed.

Julian Priestley yn gyn Ysgrifennydd Cyffredinol Senedd Ewrop (1997/2007); roedd hefyd gynt yn Ysgrifennydd Cyffredinol y Sosialwyr Ewropeaidd. Mae bellach yn eistedd ar fyrddau melin drafod Jacques Delors ym Mharis; Votewatch, sefydliad ymgyrchu tryloywder yr UE; bwrdd gwyddonol FEPs (sylfaen y sosialwyr Ewropeaidd). Mae'n ysgrifennu ac yn siarad yn helaeth ar wleidyddiaeth Ewrop ac mae wedi cyhoeddi dau lyfr ar Senedd Ewrop gyda John Harper Publishing.

Glyn Ford yn aelod o Senedd Ewrop (1984-2009) i ddechrau ar gyfer Dwyrain Manceinion Fwyaf, tan 1999 ac yna De Orllewin Lloegr i'r Blaid Lafur a Phlaid Lafur Sosialaidd Gibraltar. [collodd ei sedd yn Senedd Ewrop yn yr etholiadau ym mis Mehefin 2009. Ar ôl gadael Senedd Ewrop sefydlodd Ford yr ymgynghoriaeth Materion Cyhoeddus a Chysylltiadau Rhyngwladol POLINT.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd