Cysylltu â ni

Frontpage

'Guest of Honour' Taiwan yng Ngŵyl Gomics Brwsel 2013

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heb amheuaeth Brwsel, man geni newyddiadurwr hedfan enwog Hergé Tintin, yw prifddinas y byd llyfrau comig. Bob blwyddyn ar ddechrau mis Medi, mae'r ddinas yn dathlu ei harwyr papur lliwgar. O 6-8 Medi, mae Brwsel yn trawsnewid ei hun yn Mecca pothellu ar gyfer cariadon comig. Mae mwy nag 20 o lyfrwerthwyr a golygyddion, wyth arddangosfa enfawr, cannoedd o awduron comics a nifer o animeiddiadau yn gwahodd oedolion a phlant i gamu allan o flwch cul bywyd beunyddiol i fyd sifalri, antur, ffantasi a hiwmor sy'n agored dros 3,000 metr sgwâr.  

Ar gyfer ei rifyn yn 2013, mae Gŵyl Gomics Brwsel a Chanolfan Ddiwylliannol Taiwan ym Mharis, yn falch o gyflwyno Taiwan fel 'Guest of Honour '. Gyda stondin wedi'i chysegru'n llwyr iddo ac ym mhresenoldeb pum awdur llyfrau comig enwog o Taiwan yma ar gyfer yr achlysur, bydd ymwelwyr yn cael cyfoeth Llyfr Comig Taiwan. Mae'r pum awdur o fri hyn yn benderfynol o chwythu gwynt egsotig i fyd comics sydd wedi'i ddominyddu'n bennaf gan Ewrop. Bydd ymwelwyr yn cael cyfle i weld eu campweithiau gwreiddiol, cwrdd â'r artistiaid yn bersonol a chael eu sgubo gan ddychymyg yr artistiaid. Mae presenoldeb yr awduron Taiwan hyn yn cysylltu'r Ŵyl Gomics â'r Canolfan Stribed Comig Gwlad Belg a fydd yn cynnal arddangosfa ar yr un pryd rhwng 11 Medi a 27 Hydref ar Master Chiu, arlunydd enwog o Taiwan a fydd hefyd yn bresennol yn yr Ŵyl.

Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod Taiwan wedi'i ddewis fel Gwestai Anrhydedd. Mae llawer wedi newid ers yr hen ddyddiau pan nad oedd artistiaid Taiwan gyda phensil miniog yn ddim mwy na chyfranwyr anhysbys i'r diwydiant dylunio rhyngwladol. Mae cenhedlaeth newydd o 'awduron cartwn' Taiwan wedi codi, yn benderfynol o gystadlu â gwledydd fel Ffrainc a Gwlad Belg lle mae'r 9th Mae'n ymddangos bod celf wedi bod yn rhan o'r cof diwylliannol cenedlaethol am byth. Mae rhai ohonyn nhw wedi cael eu canmol dro ar ôl tro mewn gwyliau comig rhyngwladol, wedi arddangos dramor ac wedi gweld eu gwaith yn cael ei gyfieithu i wahanol ieithoedd. Mae cydnabyddiaeth gan sefydliad mawreddog fel Canolfan Stribed Comig Brwsel yn tynnu sylw at fywiogrwydd ac ansawdd artistig celf comig Taiwan hyd yn oed yn fwy.

hysbyseb

Talu gwrogaeth i gelf comig Taiwan heb gynnwys y Chiu Row-hir hyped fel rhwyfo heb rhwyfau. Campwaith cymdeithasol beirniadol Chiu  Seediq Bale  (teitl gwreiddiol: Gwrthryfel Wushe), ditiad epig a chymdeithasol hanesyddol am wrthryfel cynhenid ​​Seediq yn erbyn meddiannaeth Japan yn Taiwan yn y 1930au, a'i addasiad ffilm diweddar Bal Seediqe (2011), wedi achosi ton llanw yn sinema Taiwanese a chelf comig. Bydd y platiau stribed gwreiddiol yn cael eu harddangos mewn arddangosfa unigryw yn oriel Canolfan Stribed Comig Gwlad Belg.

Gwestai Taiwanese arall a ganmolir yn fawr yn yr ŵyl yw Chen Hung-Yao, sy'n enwog am straeon am kung fu a sifalri fel Y Daith Fawr i'r Gorllewin, Chwedl Yi Dao a'i gyhoeddiadau diweddaraf Tric Amser, casgliad o bum stori ffuglen wyddonol am y perthnasoedd sydd gan fodau dynol â thechnoleg. Gyda'i arddull bwrdd stori di-lol cocky, techneg naratif a fenthyciodd o ffilm, llwyddodd Chen i ddal y zeitgeist ac mae'n sefyll allan o'r dorf, gan ddangos arbenigedd y tu hwnt i gymharu.

Y trydydd aderyn yn y nyth artistig sy'n hedfan drosodd o Taiwan ar gyfer yr achlysur yw Xiao Zhuang, cyn-adman a ddaeth yn enwog gyda'i gampwaith Y Ffenestr, portread pwerus o bobl gyffredin yn brwydro i gyrraedd Taiwan yn yr 1980au, wedi'i garcharu rhwng gobeithion democratiaeth a rhwystredigaeth mewn cymdeithas ddefnyddwyr sy'n globaleiddio.

hysbyseb

Bydd Li-Chin Lin ac Ahn Zhe yn cyflwyno print glas o Taiwan ifanc, trefol i ymwelwyr yr ŵyl. Yn y nofel graffig hunangofiannol ac arobryn Taiwan, Mae Lin yn cofio ei phlentyndod o dan y drefn unbenaethol ac yn dod â mewnwelediad personol iawn i'r cyfyng-gyngor y mae'n rhaid i'w chenhedlaeth ei hwynebu wrth fynd ar drywydd democratiaeth. Mae Ahn Zhe wedi gwneud ffilmiau wedi'u hanimeiddio am fwy na thair blynedd, cyn dewis bywyd fel dylunydd graffig. Mae hen ffilmiau du a gwyn yn dylanwadu'n gryf ar ei luniau monocromatig, er bod y straeon eu hunain yn berswadiad cywir o Taiwan modern.

Mae Tung Kuo-yu, Cynrychiolydd yn yr UE a Gwlad Belg, a Chen Chih-Cheng, Cyfarwyddwr Canolfan Ddiwylliannol Taiwan ym Mharis, yn gwahodd ymwelwyr i ymweld â Stondin Taiwan a mwynhau campweithiau'r pum artist o fri hyn ynghyd â chymryd rhan mewn nifer o weithdai. , seminarau a gweithgareddau eraill.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd