Cysylltu â ni

Frontpage

Cariad yw ... amlieithrwydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Diolch yn fawr mewn sawl iaith

Sut ydych chi'n dweud 'Rwy'n hoffi chi' mewn 24 iaith? Daw'r wybodaeth ddefnyddiol iawn hon atoch ar 26 Medi gan y Comisiwn Ewropeaidd ar achlysur Diwrnod Ieithoedd Ewrop (EDL). Dyma'r lleiafswm y bydd angen i chi ei wybod os ydych chi'n bwriadu mynychu digwyddiad dyddio EDL rhyngwladol, lle mae amlieithrwydd yn iaith cariad. Mae Berlin Cosmopolitan a Prague ill dau yn cynnal nosweithiau dyddio siarad ar gyfer mathau anturus yn ieithyddol: a hyd yn oed os nad ydych chi, o leiaf byddwch chi nawr yn gallu dweud 'Rwy'n hoffi ti' mewn 24 o ieithoedd swyddogol yr UE. Mae yna hefyd gannoedd o ddigwyddiadau eraill yn ymwneud ag iaith yn cael eu cynnal ledled Ewrop, o gyngerdd rap amlieithog yn Zagreb i ffair yrfa 'Think German' yn Glasgow a mynd am dro i lawr Language Street yn Bratislava. Yn ogystal â 47 o wledydd Ewropeaidd, mae rhannau eraill o'r byd gan gynnwys Canada, Polynesia Ffrainc a'r Emiraethau Arabaidd Unedig, hefyd yn cynnal digwyddiadau i ddathlu'r diwrnod. Mae'r Comisiwn a Chyngor Ewrop yn cefnogi Diwrnod Ieithoedd Ewrop a gallwch ddarganfod am ddigwyddiadau sy'n digwydd yn agos atoch chi yma: http://edl.ecml.at/ & http://bit.ly/18UBpxo.

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou: "Diwrnod Ieithoedd Ewrop yw'r diwrnod pan fyddwn yn dathlu amrywiaeth ieithyddol Ewrop a buddion dysgu iaith. Rydym yn sefyll dros y ddau oherwydd bod amrywiaeth ieithyddol yn rhan sylfaenol o'n hunaniaeth ddiwylliannol Ewropeaidd. - ac mae'r gallu i siarad gwahanol ieithoedd yn basbort i fyd o gyfleoedd. Mae digwyddiadau'n cael eu cynnal ledled Ewrop, mewn ystafelloedd dosbarth, canolfannau cymunedol, sefydliadau diwylliannol, bwytai ac yn yr awyr agored, felly gwelwch yr hyn sy'n digwydd yn agos atoch chi ac ymunwch â'r dathliad. . "

hysbyseb

"Mae Diwrnod Ieithoedd Ewrop i bawb! Mae mwy nag erioed iaith a chyfathrebu yn cynrychioli agweddau canolog ar ein cymdeithas. Mae dysgu iaith yn cynnig ffordd o agor ein meddyliau i safbwyntiau a diwylliannau newydd," ychwanegodd Ólöf Ólafsdóttir, cyfarwyddwr Dinasyddiaeth Ddemocrataidd a Chyfranogiad yn Cyngor Ewrop.

Mae'r Comisiwn yn cyd-drefnu dwy gynhadledd arbennig i nodi'r EDL: heddiw, yn Vilnius, bydd 400 o gyfranogwyr yn cymryd rhan mewn dadl ar 'Undod mewn amrywiaeth - ieithoedd ar gyfer symudedd, swyddi a dinasyddiaeth weithredol'. Bydd yn canolbwyntio ar bwysigrwydd ieithoedd ar gyfer nodweddion symudedd a chyflogaeth, yn ogystal â'r angen am fwy o gynnwys digidol amlieithog a chefnogaeth ar gyfer ieithoedd llai dysgedig neu lafar. Trefnir y digwyddiad gyda'r Sefydliad Iaith Lithwaneg, Comisiwn Gwladol yr Iaith Lithwaneg a Phrifysgol Vilnius. Yfory (27 Medi), bydd y Comisiwn yn cynnal cynhadledd ym Mrwsel o'r enw 'Cyfieithu a Mamiaith' gyda ffocws arbennig ar Eidaleg a Sbaeneg.

Bydd Erasmus +, rhaglen addysg, hyfforddiant ac ieuenctid newydd yr UE ar gyfer 2014-2020, yn darparu cefnogaeth ar gyfer dysgu iaith ar draws ei holl brif linellau gweithredu. Bydd y rhaglen newydd, y rhagwelir y bydd ganddi gyllideb o bron i € 15 biliwn (+ 40% o'i chymharu â chynlluniau symudedd presennol yr UE), yn darparu grantiau i fwy na 4 miliwn o bobl ennill profiad a sgiliau rhyngwladol trwy astudio, hyfforddi neu gyfleoedd gwirfoddoli dramor. Bydd cyrsiau ar-lein yn cael eu cynnig i fyfyrwyr, prentisiaid a buddiolwyr eraill sy'n dymuno cryfhau eu sgiliau iaith cyn mynd dramor. Bydd camau i hybu cydweithredu ar gyfer arloesi ac arferion da, ynghyd â chefnogaeth i ddiwygio polisi, hefyd yn derbyn cyllid iaith.

hysbyseb

Anogir asiantaethau cenedlaethol sy'n gyfrifol am redeg Erasmus + yn yr Aelod-wladwriaethau i ddyfarnu'r Label Iaith Ewropeaidd i brosiectau iaith arloesol.

Cefndir

Trefnwyd Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd gyntaf gan Gyngor Ewrop yn 2001 fel rhan o Flwyddyn Ieithoedd Ewrop. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Chanolfan Ieithoedd Modern Ewrop yn cymryd rhan weithredol mewn trefnu digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag iaith ar ac o amgylch y dydd.

Nod Diwrnod Ieithoedd Ewrop yw codi ymwybyddiaeth o'r ieithoedd a ddefnyddir yn Ewrop, hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol ac annog dysgu iaith gydol oes. Yn gynharach eleni, llofnododd Cyngor Ewrop a'r Comisiwn gytundeb partneriaeth i gryfhau cydweithredu wrth hyrwyddo offer TGCh ar gyfer dysgu a phrofi iaith, ac asesu cymwyseddau iaith.

Yn yr Undeb Ewropeaidd mae 24 o ieithoedd swyddogol, tua 60 o ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol, a mwy na 175 o ieithoedd mudol. Mae rhwng 6 000 a 7 000 o ieithoedd yn y byd, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn cael eu siarad yn Asia ac Affrica. Mae o leiaf hanner poblogaeth y byd yn ddwyieithog neu'n amlieithog, hy maen nhw'n siarad neu'n deall dwy iaith neu fwy.

Sut i ddweud 'Rwy'n hoffi chi' mewn 24 o ieithoedd swyddogol yr UE

Bwlgaria - Харесвам те

Croateg - Sviđaš mi se

Tsiec - Líbíš se mi

Daneg - Jeg kan godt lide dig

Iseldireg - Ik vind jou leuk

Saesneg - dwi'n hoffi ti

Estoneg - Sa mulle meeldid

Gorffen - Tykkään sinusta

Ffrangeg - Tu me plais

Almaeneg - Ich mag dich

Groeg - Μου αρέσεις

Hwngari - Tetszel nekem

Gwyddeleg - Is da liom

Eidaleg - Mi piaci

Latfia - Tu man patīc!

Lithwaneg - Tu man patinki

Malteg - Togħġobni

Pwyleg - Podobasz mi się

Portiwgaleg - Gosto de ti

Rwmaneg - Îmi placi

Slofacia - Páčiš sa mi

Slofenia - Všeč si mi

Sbaeneg - Fi gustas

Sweden - Cloddfa gillar Jag

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd