Cysylltu â ni

Frontpage

Château Leognan: Y phoenix o Philippe a Chantal Miecaze

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Philippe a Chantal Miecaze yw'r cwpl a roddodd ail enedigaeth i'r Château Leognan - i'r plasty chwedlonol o'r 17eg ganrif a'r gwin coch coeth, cyfoethog o'i winllannoedd. Daeth y Miecaze i Bordeaux i wireddu eu breuddwyd o ymgorffori chwedl gwinoedd Leognan - y bydysawd hud a ddarlunnir ar ei arwyddlun, gyda dau ffenics yn yfed o greal ieuenctid tragwyddol.

hysbyseb

wine1rz4

hysbyseb

Heddiw, pan fydd y cwpl carismatig yn croesawu gwesteion i'w plasty ysblennydd, prin y gellir dychmygu'r gwaith adfer ar raddfa fawr a wnaethant ers 2006, pan wnaethant gaffael yr eiddo. "Er eu bod yn wych, collodd gwinllannoedd y chateau eu hunaniaeth ac roeddent yn cyfrannu at gynhyrchu Bedd Grand Cru y tŷ gwin arall gerllaw, ac roedd y chateau yn adfail llwyr, gyda dŵr yn diferu trwy'r to. Roedd y capel hyd yn oed mewn cyflwr gwaeth, "meddai Philippe Miecaze wrth Gohebydd yr UE. "Pan ddechreuon ni gyda gweithdrefnau gweinyddol gorfodol eithaf diflas, ni allem fod wedi meddwl y byddai lle i hud ..."

wine2new

Daeth y syndod cyntaf gyda phensaer lleol, a oedd â lluniau o ffenestri hynafol gwydr lliw y capel yn ei feddiant - doedd neb yn meddwl bod lluniadau o'r fath yn bodoli. Daeth yr ail pan ymddangosodd y teils ag arwyddlun y chateau allan o'r llwch ar y llawr. "Beth arall ddylai addurno'r botel, os nad symbol bywyd tragwyddol o deils capel Leognan y chateau," gofynnodd Miecaze. Ond nid oedd cario arwyddlun mor fonheddig o'r capel hynafol ar botel win gyffredin yn ddigon da - dewisodd y Miecaze, bob amser yn chwilio am berffeithrwydd, botel a ddyluniwyd yn arbennig.

wine3new

Mae'r teimlad am esthetig a dyluniad yn un o elfennau mwyaf annatod llwyddiant y Miecazes - mae'r chateau wedi'i adfer gyda llawer o flas, gan gyfuno hen a newydd, felly hefyd ystafelloedd yr ymwelwyr sy'n edrych dros yr hen gapel. Ac felly hefyd y cynhyrchiad gwin, sy'n parchu natur ac sydd hefyd yn defnyddio'r technolegau mwyaf datblygedig.

wine4new

"Roedd yn dipyn o brofiad i ni fynd i mewn i farchnad y gwinoedd Bordeaux mwyaf soffistigedig, ac yn enwedig gyda'r enw 'château' yn cynrychioli hanner enw'r appel," meddai Chantal. "Roedd yn llethol ennill tair medal euraidd yn olynol, o'r cychwyn cyntaf," ychwanegodd, gyda gwên.

wine5new

Daeth Chateau Leognan i'r amlwg fel gwir seren: Medal Aur 'Challenge International du Vin' yn 2007, Gwobrau Aur Aur y Bordeaux yn 2008 a gwobr arbennig a grëwyd ar gyfer Leognan y tu hwnt i'r aur arall yn Lyon i anrhydeddu ei rhinweddau anghyffredin. "Fe greon nhw'r Grand Medaille d'Or yn arbennig ar gyfer y Château Leognan, gan nad oedd ganddyn nhw'r wobr hon o'r blaen," mae Miecaze yn datgelu'n falch.

Gan edrych fel tylwyth teg, mae Chantal Miecaze yn byw hyd at ei delwedd - mae beth bynnag y mae'n ei gyffwrdd wedi'i addurno ac yn cyflawni hirhoedledd. Mae Dadeni’r plasty yn cynrychioli agwedd y cwpl tuag at fywyd a’r byd, ac maent yn rhannu angerdd am natur ac anifeiliaid. Wrth ymyl yr hen ferlen a ddechreuodd fywyd newydd yn lleoliad gwych y Chateau, gwir seren y sioe yw'r ci ifanc Boxer, Violette.

"Mae pobl yn hoffi cadw mewn cysylltiad â ni, ar ôl iddyn nhw ymweld â'r chateau," ychwanega Chantal. "Fe roddodd ffrindiau'r Château ar Facebook yr enw i focsiwr ifanc, a ddaeth i ymuno â'n hen Max. Rydyn ni'n dymuno y gallen ni ateb holl edmygwyr Château Leognan, ond mae'n anodd," meddai, wrth hel atgofion am fuddugoliaethus. ymweliad â China, lle cafodd y cwpl dlws arbennig.

A yw hyn yn golygu y bydd yr holl gynhyrchu gwin yn anelu am China felly? Nid yw Philippe yn mynnu, oherwydd er gwaethaf eu llwyddiant masnachol, nid gwerthiannau yw'r nod eithaf: cyn bo hir mae'r cwpl yn bwriadu agor bwyty i rannu tawelwch a barddoniaeth y lle gydag ymwelwyr ac, wrth gwrs, codi gwydraid o'r coeth Château Leognan - diod hud y ffenics.

Lluniau o Château Leognan, 16 2013 Hydref.

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd